Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
QUẢNG NGÃI
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Quảng Ngãi: Nhiều quyết tâm khẳng định vị thế
10:19:58 AM | 31/7/2012

Sau hơn 5 năm Việt Nam gia nhập WTO, hòa chung nhịp phát triển của cả nước, Quảng Ngãi đang mạnh mẽ chuyển mình, vươn lên trở thành hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt sự ra đời của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và chuỗi các nhà máy tại KKT Dung Quất đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hướng về tương lai, Quảng Ngãi đang tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư tạo bước đột phá, phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – ông Cao Khoa. Trung Kiên thực hiện.

Năm 2011 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hôị tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và Quảng Ngãi đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đề ra. Vậy trong năm 2012 này, để thực hiện chương trình hội nhập quốc tế, Quảng Ngãi có những giải pháp căn cơ nào, thưa ông?

Để phát triển hội nhập quốc tế sâu rộng, Quảng Ngãi đưa ra 9 giải pháp. Ở đây tôi xin đề cập đến một số giải pháp trọng tâm như tập trung triển khai đồng bộ kế hoạch hành động của UBND tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững; thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đến với Quảng Ngãi. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và quản lý nhà nước song song với tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả Đề án 30 của Chính phủ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại doanh nghiệp; minh bạch hoá, công khai qui trình, thủ tục đầu tư; chủ động xúc tiến đầu tư, kêu gọi thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài để tập trung đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề mà tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư.

Song song với các giải pháp phát triển kinh tế, tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa để huy động tốt hơn các nguồn lực xã hội cho giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao.

Quá trình thực hiện “Tam nông” ở Quảng Ngãi đang gặt hái những thắng lợi giòn giã, nhiều địa phương đã và đang tập trung xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng KT- XH hiện đại; giải quyết việc làm ổn định và ứng dụng KH&CN để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông có thể chia sẻ thêm về thành công này?

Có thể khẳng định Nghị quyết Tam nông đang thổi luồng sinh khí mới vào nông thôn Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng, từng bước làm thay đổi nhiều mặt trong đời sống xã hội. Hiện nay sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến mới về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, lĩnh vực KH&CN đã có tác động lớn đến phát triển nông nghiệp. Nhiều mô hình trên đất lúa đạt hơn 40 triệu đồng/ha, đất trồng cây ăn quả gần 70 triệu, trồng rau an toàn trên 120 triệu và đất nuôi trồng thủy sản đạt trên 100 triệu đồng/ha. Mặc dù đất nông nghiệp đang giảm do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,9%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực (tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi từ 28,4% lên 33,3%, dịch vụ nông nghiệp tăng từ 3,5% lên 3,8%/ và công nghiệp nông thôn tăng giá trị sản xuất bình quân 9%/năm)…

Nhiều địa phương đã ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất với biện pháp cải tạo đất, đưa giống mới vào sản xuất và thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Thể hiện rõ nét qua những cánh đồng mía đạt trên 80 tấn/ha ở xã Bình Trung, Bình Tân (Bình Sơn), Phổ Nhơn (Đức Phổ), Ba Dinh (Ba Tơ). Hiện nay nhiều nông dân ở xã Nghĩa Hà, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), Tịnh An, Tịnh Long (Sơn Tịnh) đã áp dụng công nghệ mới trong trồng hoa, sản xuất rau an toàn cho năng suất cao gấp 1,5 lần so với trước.

Có thể khẳng định bước đột phá trong nông nghiệp ở Quảng Ngãi bắt nguồn từ sự đổi mới cơ chế, chính sách, đặc biệt là vai trò quan trọng của lực lượng lao động nông nghiệp, nông thôn. Từ nền tảng vững bền, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đang đẩy lùi những yếu kém và trên đà xây dựng những mô hình kinh tế lớn ở nông thôn, góp phần nhanh chóng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 7 của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Có thể thấy đô thị nào muốn phát triển bền vững và hiệu quả cũng rất cần yếu tố then chốt là nguồn nhân lực. Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, chắc hẳn việc đào tạo và thu hút nhân tài về phục vụ cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà luôn là ưu tiên hàng đầu của Quảng Ngãi?

Để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy mạnh CNH - HĐH, hội nhập quốc tế, góp phần đưa Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, tỉnh đã ban hành quyết định về Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, với tổng kinh phí thực hiện 150 tỷ đồng.

Theo đề án, trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đào tạo và thu hút 300 thạc sỹ trong và ngoài nước, bao gồm số đã cử đi đào tạo thạc sỹ và bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I và đã tốt nghiệp thạc sỹ trong năm 2011; 20 tiến sỹ bao gồm số đã cử đi đào tạo tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa II trong năm 2011.

Đối với giai đoạn từ năm 2016-2020, đào tạo và thu hút 350 thạc sỹ, 25 tiến sỹ, bao gồm trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa II, chuyên khoa I trong và ngoài nước.

Để Quảng Ngãi thực hiện được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong 5 năm đến, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, tỉnh có những hướng đi chiến lược nào?

Để đưa Quảng Ngãi phát triển trong những năm đến, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt từ 14-15%/năm; trong đó: Công nghiệp 61- 62%; Dịch vụ 25 – 26%, nông nghiệp 12 – 13%; Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt trên 500 triệu USD. Công nghiệp được xác định là nhiệm vụ đột phá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 17-18%/năm. Tập trung phát triển công nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp tỉnh và các cụm công nghiệp - làng nghề; chú trọng chất lượng phát triển.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, trước mắt tỉnh tập trung thực hiện Quyết định 2052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Dung Quất từ 10.300ha lên 45.332ha để hình thành thành phố công nghiệp mở Vạn Tường, Trung tâm lọc hoá dầu gắn với cảng nước sâu Dung Quất II. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá: phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển đô thị. Thực hiện tốt các nội dung trên, Quảng Ngãi sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ và bền vững, góp phần quan trọng vào tiến trình CNH - HĐH đất nước trong nền kinh tế hội nhập và phát triển.

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Hội nghị Cảng biển Quốc tế được tổ chức tại Baku - Azerbaijan từ ngày 8-11/5/2018
Khóa đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
“Xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế” [ BÌNH DƯƠNG ]
“Thỏa ước mơ nghề nghiệp cho người học - Đồng hành cùng thành công doanh nghiệp” [ BÌNH DƯƠNG ]
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Vươn dài cánh sóng [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng: Điểm đến tin cậy của bệnh nhân [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị: Điểm tựa vững chắc về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế TX. Vĩnh Châu: Hết lòng vì người bệnh [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng: Không ngừng trau dồi y thuật, nâng cao y đức [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm: Xứng danh "Thầy thuốc như mẹ hiền" [ SÓC TRĂNG ]
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Quyết tâm hoàn thành cấp mã số bảo hiểm xã hội [ SÓC TRĂNG ]
Huyện Mỹ Xuyên: Trên đà xây niềm tin và dựng giá trị [ SÓC TRĂNG ]
 
Trien Lam ICT
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông