Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
BẠC LIÊU
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Cục thuế Bạc Liêu: Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế
10:31:19 AM | 19/8/2015

Do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và chủ trương của Ngành thuế là tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp nên những năm qua khối lượng và áp lực công việc của Ngành thuế  nói chung và Cục thuế tỉnh Bạc Liêu nói riêng ngày một tăng. Mặc dù vậy, bằng sự nỗ lực và các biện pháp quyết liệt Ngành thuế Bạc Liêu đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  Nhân thực hiện số chuyên đề đối ngoại cho tỉnh Bạc Liêu, Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Võ Đông Xuân, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục thuế Bạc Liêu. Quốc Hưng thực hiện.

Xin ông cho biết tình hình hoạt động của ngành thuế thuế tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua và điểm nhấn của ngành?

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn thách thức, SXKD của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn phục hồi chậm, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động vẫn ở mức độ cao, tình hình sâu rầy, dịch bệnh trong nuôi trồng còn nhiều tìm ẩn rủi ro, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng,…đã tác động không thuận lợi đến công tác thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhờ các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế đã tháo gỡ kịp thời những khó khăn để các DN và hộ kinh doanh đẩy mạnh đầu tư tạo ra doanh thu và thu nhập, tăng tích lũy, tái cơ cấu sản xuất, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Nét nổi bật trong thời gian gần đây là ngành thuế triển khai phương thức nộp tờ khai thuế qua mạng Internet tại tất cả các địa phương với sự tham gia của 1442DN /1480DN, đạt 97,43%, phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt 100%, nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90% trước 30/9/2015. Đến thời điểm hiện nay (ngày 08/6/2015) số DN đã đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế 560DN/1214DN, đạt 46,13% đứng hàng thứ 21 trên 63 tỉnh thành.

Trong bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, để có được những kết quả trên, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu đã có những giải pháp gì, thưa ông?

Có thể khẳng định  rằng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn thì nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng phải đối mặt với rất khó khăn nhưng Ngành thuế tỉnh Bạc Liêu luôn xác định ưu tiên hàng đầu là thực hiện nhanh và đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DN theo hướng khuyến khích sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, đồng thời thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ, chương trình hành động của tỉnh ủy và NQ của HĐND tỉnh.

 

Theo đó, Cục thuế kịp thời chỉ đạo cho các chi cục thuế huyện, thành phố phải đảm bảo việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế thụ hưởng các chính sách ưu đãi; góp phần đưa Nghị quyết của chính phủ, chương trình hành động của tỉnh ủy và NQ của HĐND tỉnh phát huy tác dụng, đi vào cuộc sống. Đồng thời, thông qua việc thực hiện các chính sách ưu đãi, Cục thuế thường xuyên tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến người nộp thuế, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để từ đó giải quyết và đề xuất với cấp các ngành trong tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế GTGT và Luật thuế Thu nhập DN với nhiều quy định mới về cải cách thủ tục về thuế, miễn, giãn, giảm thuế giảm chi phí cho người nộp thuế, hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

Chống thất thu thuế, chuyển giá là một trong những nhiệm vụ được ngành thuế cả nước quan tâm trong thời gian qua. Vấn đề này thời gian qua được Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu quan tâm như thế nào?

Cùng với ngành thuế  cả nước, năm 2014 Bạc Liêu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN 5,55% so Dự toán được giao. Để đạt được kết quả này ngành thuế tỉnh nhà đã tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.   Nhìn chung các DN trên địa bàn đều tuân thủ khá tốt pháp luật về thuế, tuy nhiên với việc cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng tạo sự thông thoáng cho DN nên tình trạng vi phạm về thuế cũng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi đòi hỏi ngành thuế phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vừa nhằm chống thất thu thuế, vừa bảo đảm sự công bằng giữa những người nộp thuế trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuế.

Trong bối cảnh hiện nay, đơn giản thủ tục kê khai thuế, công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò rất quan trọng để chống thất thu thuế. Cục Thuế Bạc Liêu tập trung chỉ đạo các Phòng, các Chi cục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra 2015 bằng những giải pháp cụ thể như: Ưu tiên bố trí đủ lực lượng công chức thuế có năng lực, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp cho công tác kiểm tra, thanh tra, thường xuyên giáo dục đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ kỷ luật của ngành. Tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, có các giải pháp đề phòng, xử lý, ngăn chặn kịp thời đối với các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Tập trung triển khai hoàn thành chiến lược cải cách, hiện đại công tác thanh tra, kiểm tra của ngành theo hướng triển khai các ứng dụng tin học cho hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế một cách thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế nâng cao năng lực và kỹ năng cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tiếp tục tăng cường lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 30% - 35% tổng số cán bộ công chức cơ quan vào cuối năm 2015.

Đối với công tác hiện đại hóa ngành thuế, cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua được Cục thuế Bạc Liêu quan tâm như thuế nào? Những tác động tích cực từ sự đổi mới đó là gì?

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và trên cơ sở các nội dung chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Thuế về công tác hiện đại hóa ngành thuế và tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi cho đối tượng nộp thuế trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện, qua đó tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế giảm số giờ làm thủ tục về thuế trong năm, tiết kiệm chi phí đi lại, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính thuế bằng các biện pháp, cụ thể, như: Hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại, qua email, đăng tải các thủ tục hành chính thuế, các văn bản trả lời chính sách thuế cũng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế;  tạo điều kiện cho người nộp thuế nắm bắt các thủ tục hành chính về thuế để thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, làm giảm chi phí cũng như thời gian đi lại trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế; Cục Thuế Bạc Liêu đã áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ thủ tục hành chính thuế trên phần mềm điện tử;

Thứ hai, khi có chính sách mới về thuế, Cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: tổ chức tập huấn, đối thoại doanh nghiệp, đăng tải những điểm mới của chính sách thuế được sửa đổi bổ sung lên trang thông tin điện tử nhằm đưa chính sách thuế vào cuộc sống đạt hiệu quả, giảm thời gian và chi phí cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế;

Thứ ba, đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế áp dụng rộng rãi công nghệ tin học về triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng internet và nộp thuế điện tử qua hệ thống các ngân hàng. Cục thuế rất quan tâm đến nội dung này, đã tập trung triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 1.442 doanh nghiệp thực hiện tham gia hình thức kê khai thuế qua mạng Internet, đạt 97,43% trên tổng số doanh nghiệp đang được quản lý thuế trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra ngành thuế Bạc Liêu tăng cường quán triệt đến cán bộ công chức thuế về ý thức kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành nhằm nâng cao trách nhiệm đối với công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người nộp thuế để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giao dịch thủ tục hành chính thuế với cơ quan thuế, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ của ngành thuế Bạc Liêu mà Tổng cục Thuế đã giao.

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của BẠC LIÊU
Thị xã Giá Rai: Tăng cường thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế (19/8/2015)
Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH- BHYT (18/6/2014)
Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo (21/8/2013)
Trường Trung học Kinh Tế-Kỹ ThuậT Bạc Liêu: Đổi mới để tiến bộ (20/8/2013)
UBND huyện Giá Rai: Năng động để hội nhập nền kinh tế mới (20/8/2013)
UBND huyện Vĩnh Lợi: Hướng đến nông nghiệp công nghệ cao (20/8/2013)
Phước Long: Tiên phong phát triển nông thôn mới (20/8/2013)
UBND huyện Hồng Dân: Lấy nông nghiệp làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế (20/8/2013)
Nông nghiệp, nông thôn trên đà khởi sắc (20/8/2013)
Phát huy thế mạnh trong nông nghiệp (3/8/2011)
Hạn chế “điểm yếu” để thêm lực hút đầu tư (3/8/2011)
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 có thể tăng trên 20% (3/8/2011)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Ngành Thuế và Hải quan tổ chức đối thoại với doanh nghiệp
Hội nghị giới thiệu Hệ thống Bảo lãnh thông quan
Hội chợ thực phẩm bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông