Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
LẠNG SƠN
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Ngành tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh cải cách hành chính
11:46:16 AM | 30/9/2015

Hoạt động thanh tra ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường ngày càng được tăng cường. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Tiến Thiệu – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Trần Trang thực hiện.

Xin ông cho biết thực trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay?

Theo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng năm và kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: Chất lượng môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất trên địa bàn tỉnh còn tương đối tốt, nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, đã xuất hiện ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực như ô nhiễm bụi, tiếng ồn tại các khu vực khai thác đá vôi, các khu vực giao thông chính dọc theo các tuyến quốc lộ; ô nhiễm chất hữu cơ tại một số hồ chứa nước và một số sông suối do hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân thải trực tiếp nước thải vào nguồn nước; ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật do tồn lưu tại các nền kho hóa chất bảo vệ thực vật thời kỳ bao cấp (từ những năm 1980 trở về trước); ô nhiễm tại các bãi xử lý rác thải. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ và 05 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; trong số các cơ sở này, đến nay đã có 02 cơ sở cơ bản hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm, các cơ sở còn lại đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án xử lý ô nhiễm, đang chờ ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí (theo quy định là 50%) để triển khai thực hiện.

Công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh hiện gặp những khó khăn gì, thưa ông?

Công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp không ít những khó khăn. Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện và cấp tỉnh hiện nay hầu hết còn trẻ, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế; một bộ phận năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường ở cấp xã hầu hết không có trình độ chuyên môn về môi trường, chủ yếu là cán bộ địa chính kiêm nhiệm. Thêm vào đó, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, do đó việc xây dựng các cơ chế, chính sách để đầu tư các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường còn rất hạn chế. Là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí nhìn chung còn thấp, tập quán sản xuất và sinh hoạt ở nhiều vùng còn lạc hậu, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Về kinh phí: Việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Chính phủ cần nguồn kinh phí tương đối lớn, đa số các cơ sở này thuộc đối tượng công ích, trong khi đó nguồn vốn đầu tư của tỉnh rất khó khăn, sự hỗ trợ của Trung ương để xử lý ô nhiễm còn rất hạn chế và chưa kịp thời…

Những cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã được triển khai ra sao, thưa ông?

Để đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai nói chung và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng, sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 ban hành Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tại Quy định này, thời gian thực hiện các TTHC về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được rút ngắn thời gian giải quyết từ 5 đến 20 ngày (đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu, trước đây quy định thời gian giải quyết là 50 ngày, nay rút ngắn còn 30 ngày), quy định rõ thời gian, trách nhiệm giải quyết của các bộ phận chuyên môn có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã bố trí trang thiết bị làm việc và cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện rà soát, thống kê các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị lập hồ cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 335 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đã giải quyết, trả kết quả đúng và trước thời hạn 329 hồ sơ, đạt 98,2%; 06 hồ sơ trả kết quả chậm hạn, chiếm 1,8%. Số hồ sơ trả kết quả chậm do phải xin ý kiến của cơ quan quản lý về tài sản trên đất, các cơ quan phối hợp không gửi kết quả cho cơ quan giải quyết hồ sơ đúng thời gian theo quy định (không quá 05 ngày làm việc).

Nhìn chung, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn được thực hiện đúng quy định, ngày càng giảm bớt các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác này.

 

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của LẠNG SƠN
Nâng cao chất lượng nguồn lao động (30/9/2015)
Huyện Tràng Định: Ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp có thế mạnh (30/9/2015)
Agribank Chi nhánh Lạng Sơn: Sát cánh cùng người nông dân (30/9/2015)
Môi trường đầu tư Lạng Sơn - Nhìn từ góc độ PCI (10/4/2012)
Ngành Công Thương : Nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp (6/4/2012)
Lạng Sơn nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông (6/4/2012)
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Tích cực hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm cho người lao động (6/4/2012)
Huyện Hữu Lũng: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển (6/4/2012)
Huyện Chi Lăng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế (6/4/2012)
Thành phố Lạng Sơn : Bước chuyển mình mạnh mẽ (6/4/2012)
Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn : Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (5/4/2012)
Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư (5/4/2012)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Mời tham quan Triển lãm công nghệ chiếu sáng Led Taiwan 2018 tại Đài Loan
Xây dựng Chiến luơc tiếp cận tín dụng hiệu quả
Mời doanh nghiệp tham dự Hội chợ Quốc tế về Trang sức và Đá quý 2018 tại Yangon, Myanmar
Mời tham dự Hội nghị và Triển lãm Không gian mạng tại Israel
Đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ Thực phẩm INDUS FOOD 2018 tại New Delhi, Ấn Độ
Hội nghị đối thoại về chính sách- Thủ tục hành chính thuế- Hải quan năm 2017- Tại TP. Hồ Chí Minh
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Huyện Than Uyên: Khai thác tiềm năng thế mạnh [ LAI CHÂU ]
Huyện Tân Uyên: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp [ LAI CHÂU ]
Cục Thuế Lai Châu: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách [ LAI CHÂU ]
Huyện Cần Giuộc: Tự tin hội nhập với sắc vóc mới, xung lực mới [ LONG AN ]
Huyện Đức Huệ: Tăng tốc “về đích” phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 [ LONG AN ]
Huyện Cần Đước: Xứng danh huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới [ LONG AN ]
Quỹ Đầu tư Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang: “Bà đỡ” về vốn cho doanh nghiệp [ HÀ GIANG ]
Trường Trung cấp Y tế Hà Giang: Đào tạo theo nhu cầu xã hội [ HÀ GIANG ]
Xín Mần: Huy động các nguồn lực - đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng [ HÀ GIANG ]
Quản Bạ: Khai thác và phát huy tiềm năng thương mại - du lịch [ HÀ GIANG ]
 
Trien lam CN Dien
vietnam-autoexpo.com
Vietcomreal
SCC
Vingroup
FLC
ippgroup
IPC
Tong cuc Dlich
Polyco
Quates 3
Yến sào Khánh Hòa
Cty Ba Huân
Cty Thái Bình
Bitis
Buhler
KCN
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông