Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
SÓC TRĂNG
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Huyện Châu Thành – Chủ động hội nhập với diện mạo mới, xung lực mới
10:06:03 AM | 22/3/2016

Là cửa ngõ của tỉnh Sóc Trăng, huyện Châu Thành sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) trong bối cảnh thuận lợi, thách thức đan xen; tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và nhân dân cùng các giải pháp năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền..., KT - XH của Châu Thành đã có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn huyện nhà có nhiều khởi sắc.

5 năm qua, tăng trưởng kinh tế của Châu Thành luôn duy trì ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân 13,98%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 13 - 14%/năm); tỷ trọng giá trị GDP khu vực I, II, III đến năm 2015 đạt 47,23%, 22,23%, 30,54%. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 1.410 USD/người/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 1.400 USD/người/năm) tăng 1,76 lần so với năm 2010. Công tác thu ngân sách hàng năm đều thu vượt 10% so chỉ tiêu tỉnh giao.


Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Tổng sản lượng lúa năm 2015 ước đạt 283.500 tấn, vượt 13,4% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 40.624 tấn so với năm 2010; trong đó lúa đặc sản chiếm tỷ trọng 46,67%. Chăn nuôi, nhất là chăn nuôi theo mô hình trang trại tiếp tục phát huy thế mạnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Đến nay, tổng đàn gia súc tăng hơn 12.500 con, đàn gia cầm tăng gần 400.000 con so với năm 2010. Nuôi trồng thủy sản ứng dụng tốt những tiến bộ KH&KT nên sản lượng tăng đáng kể, năm 2015 tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9.014 tấn, tăng 3.063 tấn so với năm 2010. Đến năm 2015, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 1 ha đạt 112 triệu đồng, vượt 1,82% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2 xã được công nhận xã đạt tiêu chí Nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên.

Song song với phát triển nông nghiệp, huyện Châu Thành còn đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ trên địa bàn nhằm tạo đột phá về tốc độ tăng trưởng của khu vực II, III. Nhờ vậy  phát triển công nghiệp - TTCN địa phương có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 20,96%/năm, số lượng cơ sở sản xuất tăng 43 cơ sở so đầu nhiệm kỳ. Một số ngành nghề truyền thống như chế biến bánh Pía, Lạp xưởng, Mè láo tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ. Mạng lưới thương mại - dịch vụ tiếp tục mở rộng số lượng, quy mô và ngành nghề hoạt động, đưa hàng hóa phục vụ người tiêu dùng đến tận vùng nông thôn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 ước đạt 3.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 1.900 tỷ đồng so với năm 2010. Huyện đang xúc tiến xây dựng quy hoạch phát triển du lịch tuyến An Ninh, An Hiệp, Phú Tân, Phú Tâm giai đoạn 2014 - 2020 nhằm khai thác tiềm năng du lịch về văn hóa lễ hội truyền thống.

Riêng lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản gắn với quy hoạch và phát triển đô thị cũng được huyện chú trọng; nhiều hạng mục, công trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT - XH được quan tâm đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 2.097 tỷ đồng, vượt 49,71% chỉ tiêu Nghị quyết. Nhiều công trình trọng điểm đưa vào sử dụng được nhân dân đồng tình cao như: khu hành chính huyện, đường vào khu hành chính huyện, bờ kè chống sạt lở kênh xáng Phụng Hiệp - Châu Thành, vỉa hè QL 1A, đường ô tô đến trung tâm xã Hồ Đắc Kiện...

Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu thành công của Đảng bộ huyện Châu Thành trong công tác lãnh, chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội. Các mặt văn hóa, xã hội đạt được nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương, bình quân mỗi năm có 3.463 lao động được giải quyết việc làm mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng lên.

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND huyện – ông Trần Quốc Thắng, mặc dù đạt được những kết quả phấn khởi song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên huyện Châu Thành phải không ngừng đổi mới, vươn lên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện phấn đấu đạt 24 chỉ tiêu để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Cụ thể phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.400 tỉ đồng; sản xuất công nghiệp 2.800 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 11.100 tỉ đồng. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỉ lệ hộ nghèo 2-3%, trong đó giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo còn 4-5%; 7/7 xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng Nông thôn mới; 80,49% trường được công nhận và tái công nhận đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế chiếm 100%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, ông Trần Quốc Thắng cho biết huyện Châu Thành tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tạo đột phá về giá trị gia tăng các ngành, các lĩnh vực có thế mạnh; tập trung  huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; chú trọng gắn kết với bảo vệ môi trường. Thứ hai, đổi mới và phát triển mạnh mẽ giáo dục - đào tạo; coi trọng phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng tốt các thành tựu KH&CN; phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thứ ba, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và hoạt động tư pháp. Thứ tư, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ và sức mạnh của các dân tộc trên địa bàn.

Với truyền thống cách mạng của quê hương; tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn Đảng bộ; đức tính cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất của nhân dân cùng những thành tích, kinh nghiệm và bài học quý báu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua sẽ là tiền đề vững chắc để huyện nhà tiến bước trên con đường đổi mới, đẩy mạnh CNH - HĐH, quyết tâm xây dựng Châu Thành trở thành một huyện vững mạnh toàn diện, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

CHÍ KHẢ

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của SÓC TRĂNG
Huyện Trần Đề: Vững vàng tiến bước trên con đường đổi mới (22/3/2016)
Anh hùng lao động Hồ Quang Cua với hành trình nâng cao giá trị gia tăng cho hạt gạo Việt Nam (17/3/2016)
Huyện Long Phú: Quyết tâm tận dụng hiệu quả mọi thế mạnh để bứt phá đi lên (17/3/2016)
Thị xã Vĩnh Châu: Vững quyết tâm trong chặng đường mới (16/3/2016)
Thị xã Ngã Năm: Đô thị trẻ chuyển mình (16/3/2016)
Đẩy mạnh phát triển mạng lưới điện toàn tỉnh (16/7/2014)
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân (16/7/2014)
Huyện Trần Đề: Điểm đầu tư hấp dẫn (16/7/2014)
Huyện Kế Sách: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện (16/7/2014)
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng: Luôn hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp (15/7/2014)
Huyện Mỹ Xuyên: Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính (15/7/2014)
Huyện Cù Lao Dung: Phát triển hạ tầng, xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao (15/7/2014)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị - trình diễn “Tọa đàm về IoT”
Mời tham dự Hội thảo Korean Sourcing Fair 2019 tại Seoul, Hàn Quốc (14.4.2019)
Mời tham gia "Supplier Day" với doanh nghiệp Hoa Kỳ ngay 25/04/2019
Thông tin về các chính sách đầu tư và các dự án đầu tư vào Kazakhstan
Mời tham dự Hội thảo Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8 (22.3.2019)
Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Hà Tiên Thành phố trẻ năng động bậc nhất vùng biên giới Tây Nam [ KIÊN GIANG ]
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại: Xây dựng trường chất lượng cao trong khu vực [ VĨNH PHÚC ]
Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Vĩnh Phúc: Tăng cường triển khai cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành xây dựng Vĩnh Phúc: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành thông tin và truyền thông Đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số [ VĨNH PHÚC ]
Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
http://vietnampfa.com/
Yến sào Khánh Hòa
Cty Hồ Trung
My Le
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
oilgastechasia
phuckhang
Quates 3
truongtiengroup
Vietnam Export Gateway
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông