Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
BẮC GIANG
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Huyện Lạng Giang Duy trì tăng trưởng khá
10:32:20 AM | 28/2/2017
Nhờ quyết tâm và định hướng đúng đắn, phát huy thế mạnh năm 2016, kinh tế - xã hội của huyện Lạng Giang đã có những bước phát triển mới, chương trình xây dựng nông thôn mới và thu hút đầu tư vào địa phương có nhiều đột phá. Để tìm hiểu thêm về bức tranh kinh tế xã hội của huyện, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang. Phước Vũ thực hiện.

Ông có thể điểm qua những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 5 năm 2010- 2015 và năm 2016?

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết Đại hội thành 5 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để triển khai thực hiện, kết quả đạt được khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân 14,4%/năm, đạt mục tiêu Đại hội (MTĐH) (năm 2016 là 16%). Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/năm, tăng 8,5 triệu đồng so với MTĐH (năm 2016 là 37 triệu đồng/năm).

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Chú trọng thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư. Thủ tục hành chính về đầu tư được thực hiện nhanh, gọn, nhất là các thủ tục về giao đất, cho thuê đất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh.

Sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung: Đưa những giống cây, con có năng suất, chất lượng vào sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tập trung khai thác tối đa những tiềm năng trong phát triển sản xuất nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất rau chế biến tập trung tại các xã: Quang Thịnh, Hương Sơn; sản xuất nấm, chanh đào tại xã Tiên Lục; trồng hoa tại các xã: Thái Đào, Tân Dĩnh,… Chăn nuôi phát triển theo hướng tăng đàn bò, đàn lợn và đàn gia cầm. Áp dụng mô hình chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học ở một số xã như: Tân Thanh, Tân Hưng,...

Phong trào xây dựng nông thôn mới: Đã sớm xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể, chỉ đạo tập trung, quyết liệt và tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 6 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các xã còn lại đều đạt từ 7-14 tiêu chí.

Huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị: Phát huy nội lực, tranh thủ huy động các nguồn vốn của cấp trên để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế, kênh mương,.. góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi và quy hoạch chung thị trấn Kép và vùng phụ cận.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo, với nhiều biện pháp quyết liệt nên tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện các chính sách xã hội, nâng cao đời sống nhân dân: Đời sống nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống của đại bộ phận nhân dân được nâng lên, không có hộ đói. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%, đạt MTĐH (Năm 2016 là 7,47%, giảm 1,51% so với năm 2015). Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, chăm sóc giúp đỡ người có công phát triển sâu rộng; kịp thời động viên thăm hỏi, trợ cấp các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn trên địa bàn; công tác giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền đã bám sát vào chủ trương lãnh đạo của cấp uỷ, kịp thời cụ thể hóa và triển khai có kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước. Hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước được nâng lên. Cải cách hành chính được thực hiện một cách chủ động, tích cực, bước đầu đạt kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Giải pháp cụ thể của huyện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào địa bàn, thưa ông?

Trong thời gian qua, Lạng Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã; nâng số lĩnh vực thực hiện liên thông lên 5 lĩnh vực (đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tư pháp). Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành. Tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo nghề trong các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để chuyển dịch cơ cấu lao động từ thô sơ sang lao động có tay nghề trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Công bố công khai các quy hoạch của huyện như: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch Cụm công nghiệp,... nhằm minh bạch hóa các quy định về tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Công khai các danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trong quy hoạch. Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp để cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp và các thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của huyện với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo ông, để đẩy mạnh và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới thì đâu là "Chìa khoá"?

Để đẩy mạnh và cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới thì "chìa khoá" chính vẫn là con người, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó cần quan tâm đến việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; xây dựng một chính sách đầu tư hiệu quả là một trong những chiếc “chìa khóa” giúp cải thiện môi trường đầu tư.


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của BẮC GIANG
Huyện Lục Ngạn Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa (28/2/2017)
Huyện Yên Thế tạo thuận lợi cho nhà đầu tư (28/2/2017)
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Hướng tới trở thành trung tâm đào tạo và KHCN uy tín vùng Đông Bắc (27/2/2017)
Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai (27/2/2017)
Ngành TTTT: Động lực cho phát triển KTXH (25/8/2015)
Cục Thuế tỉnh Bắc Giang: Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn (25/8/2015)
Xây dựng huyện Lục Ngạn trở thành vùng cây ăn quả trọng điểm cấp quốc gia (24/8/2015)
Lạng Giang: Vùng trọng điểm phát triển kinh tế của Bắc Giang (24/8/2015)
Sơn Động: Phát triển du lịch đúng với tiềm năng và lợi thế (24/8/2015)
Huyện Yên Dũng: Đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư (24/8/2015)
Huyện Lục Ngạn: Bứt phá kinh tế từ nông nghiệp (8/9/2014)
Thành phố Bắc Giang: Diện mạo mới, tầm vóc mới (8/9/2014)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp GMS ngày 30/3/2018
Mời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự Gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia
Hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí, nông nghiệp tham gia Hội chợ tại Konya - Thổ Nhĩ Kỳ
Mời tham dự các Triển lãm tháng 4 năm 2018 tại Đài Loan
Mời tham dự Triển lãm AgriTech và khảo sát thị trường tại Israel
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục [ YÊN BÁI ]
Trường cao đẳng nghề Yên Bái: Gắn đào tạo với yêu cầu phát triển của địa phương [ YÊN BÁI ]
Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho y tế [ NINH THUẬN ]
Huyện Than Uyên: Khai thác tiềm năng thế mạnh [ LAI CHÂU ]
Huyện Tân Uyên: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp [ LAI CHÂU ]
Cục Thuế Lai Châu: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách [ LAI CHÂU ]
Huyện Cần Giuộc: Tự tin hội nhập với sắc vóc mới, xung lực mới [ LONG AN ]
Huyện Đức Huệ: Tăng tốc “về đích” phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 [ LONG AN ]
Huyện Cần Đước: Xứng danh huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới [ LONG AN ]
Quỹ Đầu tư Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang: “Bà đỡ” về vốn cho doanh nghiệp [ HÀ GIANG ]
 
Trien lam CN Dien
vietnam-autoexpo.com
Vietcomreal
Vingroup
FLC
ippgroup
Tong cuc Dlich
SCC
Polyco
Quates 3
Cty Thái Bình
Bitis
Buhler
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông