Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
LẠNG SƠN
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Huyện Bắc Sơn: Khơi dậy tiềm năng thế mạnh
1:51:02 PM | 23/3/2017

Nằm ở phía tây nam tỉnh Lạng Sơn, Bắc Sơn là huyện có nhiều di tích cách mạng, di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng; cùng với đó là lợi thế đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành… Song về tổng thể Bắc Sơn vẫn huyện miền núi có xuất phát điểm nền kinh tế thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Vậy trong những năm qua, Bắc Sơn đã khắc phục khó khăn để khơi bật những tiềm năng thế mạnh ra sao? Nhằm tìm hiểu về những giải pháp này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum có buổi trao đổi với ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn. Ngô Khuyến thực hiện.

Ông đánh giá thế nào về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Sơn trong năm 2016?

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện các mục tiêu phát triển cũng gặp phải không ít khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp; các ngành dịch vụ, công nghiệp ở tình trạng manh mún nhỏ lẻ, quỹ đất sản xuất hạn hẹp, nguồn lực đầu tư công hạn chế, trình độ nhận thức của đại bộ phận nhân dân, doanh nghiệp còn rất hạn chế.

Tuy vậy, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã tập trung trí tuệ, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế: Tăng trưởng GRDP đạt 8,2% (mục tiêu là 8%); về cơ cấu kinh tế: nông-lâm nghiệp chiếm 46%, công nghiệp, xây dựng 12% và dịch vụ 42%, GRDP/người đạt 27 triệu đồng (chỉ tiêu 26-27 triệu đồng); thu ngân sách vượt chỉ tiêu của tỉnh; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (đưa 2 xã về đích, 1 xã đặc biệt khó khăn nhất đạt từ dưới 5 lên trên 5 tiêu chí). Cơ sở hạ tầng được tăng cường, bộ mặt đô thị, nông thôn có bước thay đổi tích cực, từng bước hình thành các mô hình phát triển sản xuất, thu hút được một số doanh nghiệp quan tâm và đầu tư cho nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch từng bước phát triển ổn định.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện đã xây dựng được 1 trường đạt chuẩn quốc gia đạt chỉ tiêu đề ra; xây dựng được 2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt chỉ tiêu đề ra; giải quyết việc làm cho 1.161 người, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,59% (chỉ tiêu 2%); hoàn thành hồ sơ công nhận huyện an toàn khu thời kỳ chống Pháp, từ di tích quốc gia đặc biệt “Khởi nghĩa Bắc Sơn”, hình ảnh Bắc Sơn được quảng bá rộng hơn trong nước và thế giới.

Tuy nhiên nhìn một cách tổng quát, kinh tế - xã hội vẫn còn đang tụt hậu mạnh so với trong tỉnh, trong nước. Thu nhập đầu người 27 triệu còn thấp xa so với mức bình quân chung của tỉnh và cả nước (bình quân của tỉnh 33,4 triệu, cả nước 45,7 triệu năm 2015); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực còn chậm và chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ và nông nghiệp, thành phần kinh tế đến nay vẫn chủ yếu là kinh tế hộ gia đình đơn lẻ, doanh nghiệp địa phương còn ở tình trạng siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp.

Từ thực tế hiện nay, huyện đặt ra mục tiêu gì nhằm phát triển kinh tế, khơi bật tiềm năng lợi thế và đâu là những lĩnh vực trọng tâm mà Bắc Sơn hướng tới, thưa ông?

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay và từ kết quả đạt được trong năm qua, để đảm bảo kinh tế phát triển ổn định, khởi bật tiềm năng thế mạnh của huyện, trong thời gian tới, huyện đặt ra mục tiêu: Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tạo điều kiện tốt hơn nữa trong thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phát triển mô hình sản xuất hiệu quả, ưu tiên đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Trên cơ sở đó, huyện đề ra các lĩnh vực kinh tế trọng tâm gồm:

Về nông nghiệp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch tái cơ cấu ngành gắn xây dựng nông thôn mới, đặc biệt phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, gắn với phát triển du lịch, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới theo hướng phát huy tối đa nội lực.

Về dịch vụ và du lịch, thực hiện mô hình chuyển đổi chợ xã, xây dựng chợ trung tâm huyện, củng cố hạ tầng đô thị cho phát triển thương mại, dịch vụ, hoàn thành và thực hiện đề án phát triển du lịch, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung ổn định, phát triển các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản gắn với bảo vệ môi trường phát triển du lịch (các làng nghề truyền thống)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, huyện Bắc Sơn đang thực hiện những giải pháp nào?

Trên địa bàn huyện hiện có 107 doanh nghiệp trong đó, có 59 doanh nghiệp có trụ sở trực tiếp trên địa bàn. Năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã có đóng góp cho sự phát triển chung.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư vào Bắc Sơn hoạt động hiệu quả, chính quyền huyện sẽ thực đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó các giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

Một là, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các quy hoạch tổng thể và chi tiết các địa bàn để nhà đầu tư có căn cứ để nghiên cứu triển khai các dự án, trọng tâm là thu hút đầu tư hạ tầng đô thị (thị trấn huyện), mạng lưới chợ, các dự án về trồng cây ăn quả, dược liệu và chăn nuôi.

Hai là, tăng cường quy hoạch và tích cực quảng bá tiềm năng du lịch để thu hút đầu tư bởi Bắc Sơn có rất nhiều tiềm năng du lịch nhưng chưa được đánh thức, khơi dậy.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến nền hành chính minh bạch, phục vụ đồng thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Để tháo gỡ về mặt bằng và nhất là đất đai cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, UBND huyện đang nghiên cứu đề xuất tỉnh cho phép triển khai thí điểm việc thuê đất của nông dân để cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuê lại theo các mô hình đã triển khai thành công tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam.

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của LẠNG SƠN
Huyện Tràng Định: Phát huy lợi thế nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế cửa khẩu (23/3/2017)
Ngành Xây dựng Lạng Sơn: Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch đô thị (23/3/2017)
Ngành tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh cải cách hành chính (30/9/2015)
Nâng cao chất lượng nguồn lao động (30/9/2015)
Huyện Tràng Định: Ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp có thế mạnh (30/9/2015)
Agribank Chi nhánh Lạng Sơn: Sát cánh cùng người nông dân (30/9/2015)
Môi trường đầu tư Lạng Sơn - Nhìn từ góc độ PCI (10/4/2012)
Ngành Công Thương : Nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp (6/4/2012)
Lạng Sơn nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông (6/4/2012)
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Tích cực hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm cho người lao động (6/4/2012)
Huyện Hữu Lũng: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển (6/4/2012)
Huyện Chi Lăng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế (6/4/2012)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Khóa đào tạo Chế biến thực phẩm 1 (Food Processing Program 2019 ) tại CHLB Đức (tháng 9/2019)
Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”
Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
http://vietnampfa.com/
oilgastechasia
phuckhang
truongtiengroup
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông