Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
HẢI DƯƠNG
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Ngành giao thông vận tải Hải Dương Nâng cao hiệu quả hoạt động
9:39:25 AM | 14/7/2017
Trong những năm gần đây, ngành giao thông vận tải (GTVT) Hải Dương đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và đạt được một số kết quả quan trọng, qua đó không chỉ góp phần nâng cao công tác tham mưu quản lý trong lĩnh vực GTVT mà còn góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương. Ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương có buổi trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum. Ngô Khuyến thực hiện.

Ông đánh giá thế nào về việc huy động và sử dụng các nguồn lực, nhất là nguồn lực của doanh nghiệp trong phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh những năm qua?


Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đạt được kết quả đáng kể. Các công trình như: Cải tạo và nâng cấp đường 188 (đoạn từ Phú Thái - Mạo Khê); nút giao lập thể giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, QL5 và đường 390; đường dẫn nối nút giao lập thể với QL37; cầu Hàn và đường nối QL5 đến đường 5B; … đã và đang góp phần nâng cao năng lực hệ thống GTVT. Hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) cũng tiếp tục được đầu phát triển; chất lượng, quy mô ngày càng rộng, kết cấu bảo đảm. Hoạt động vận tải dần cải thiện đi vào nề nếp; chất lượng phương tiện vận tải và phục vụ ngày càng cải thiện. Các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh được quy hoạch, bổ sung bảo đảm thuận lợi cho đơn vị kinh doanh và sự đi lại của nhân dân.

Có được thành công trên, một yếu tố quan trọng là việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là của doanh nghiệp. Điển hình, dự án xây dựng đường 188 (nay là QL17B) được hoàn thành năm 2005 là một trong những công trình xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT đầu tiên trong cả nước. Với phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm: nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí làm đường kết hợp vận động nhân dân đóng góp, đã tạo được phong trào xây dựng GTNT rộng khắp, làm thay đổi bộ mặt các làng xã trong tỉnh.

Ông nhận định gì về kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực GTVT?

Sở đã luôn coi trọng và đã có nhiều giải pháp, hoạt động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực GTVT. Trước hết, về cải cách thể chế, hàng năm, Sở đều chủ động rà soát, đánh giá TTHC; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát, rà soát, thống kê, công bố bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng của Sở ở 3 cấp, tỉnh, huyện, xã đầy đủ, kịp thời. Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và cá nhân, từ nhiều năm qua, Sở cũng đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo cơ chế “một cửa”. Các TTHC được tiếp nhận và giải quyết nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, giảm thời gian, chi phí giao dịch. Đặc biệt, việc chuyển trả kết quả đổi giấy phép lái xe (GPLX) các hạng qua hệ thống bưu điện được thực hiện từ tháng 10/2016 và đến nay (tháng 4/2017) đã tổ chức thực hiện chuyển 12.330 GPLX thành công tới người lái xe đảm bảo đúng thời gian, đúng đối tượng. Việc tổ chức sắp xếp kiện toàn, tổ chức bộ máy cơ quan cũng được đảm bảo, công tác tuyển dụng, cử tuyển, xét tuyển vào công chức làm việc tại cơ quan Sở và một số đơn vị trực thuộc đảm bảo theo kế hoạch, đúng quy trình, quy định. Sở cũng thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước tại 100% các đơn vị sự nghiệp trực thuộc... Ngoài ra, Sở còn đưa vào hoạt động và duy trì ổn định Cổng thông tin điện tử, đã áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo tính liên thông, chuyển và nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng, tiết kiệm chi phí quản lý...

Có thể nói, công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến, được các cấp các ngành ghi nhận (một trong những đơn vị top đầu về CCHC của tỉnh) và người dân đánh giá cao. Trong thời gian tới, ngành GTVT sẽ nỗ lực hơn nữa, tiếp tục khắc phục những điểm yếu, trong đó tập trung vào: đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, rà soát, ban hành lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị nhằm xóa bỏ những chồng chéo, về chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt cơ chế một cửa, triển khai thực hiện việc giao dịch điện tử dịch vụ công mức độ 3 trong công tác đổi GPLX; công bố các TTHC, các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước...; qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020.

Ông đánh giá sao về những nỗ lực của Hải Dương và ngành GTVT trong việc nâng cao chỉ số PCI và cải thiện môi trường kinh doanh trong giai đoạn hiện nay?

Từ năm 2010-2017, chỉ số PCI của Hải Dương thường đứng ở thứ hạng khá, trong top 30-40 tỉnh, thành phố và không có biến động lớn. Điều đó cho thấy quá trình cải thiện chỉ số PCI có chuyển biến theo hướng tích cực nhưng chưa đột phá. Việc UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” (Quyết định 2556/QĐ-UBND của UBND tỉnh) cho thấy sự gia tăng quyết tâm và thúc đẩy bằng các hành động cụ thể của lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành trong việc nâng cao chỉ số PCI. Điều đó thể hiện: Cùng với việc đánh giá các tồn tại và nguyên nhân khách quan và chủ quan, Đề án đã đặt ra các mục tiêu cụ thể cho cả giai đoạn, trong từng năm và còn đề ra 7 giải pháp trọng tâm nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2016-2020; đồng thời phân công cụ thể cho các sở, ngành thực hiện, thời gian hoàn thành, các bước tiến hành. UBND tỉnh cũng đã cụ thể hoá bằng việc thành lập Tổ công tác PCI và kế hoạch hành động cụ thể

Quán triệt, thực nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của UBND với vai trò, trách nhiệm cơ quan quản lý chuyên môn, Sở GTVT Hải Dương đang tiếp tục đẩy mạnh CCHC, rà soát loại bỏ, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO… tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định. Sở cũng tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, thực hiện quản lý chuyên ngành; tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội,… qua đó ngày càng cải thiện sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần vào xây dựng thành công chính quyền tỉnh Hải Dương minh bạch và phục vụ.


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của HẢI DƯƠNG
Huyện Kinh Môn: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (4/9/2015)
Agribank Hải Dương: “Bà đỡ của ngành nông nghiệp Hải Dương” (4/9/2015)
Huyện Thanh Hà: Lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng (4/9/2015)
Thị xã Chí Linh: Phấn đấu xứng tầm đô thị loại III (4/9/2015)
Huyện Nam Sách: Kinh tế liên tục tăng trưởng (4/9/2015)
Xây dựng thành phố Hải Dương văn minh, hiện đại (4/9/2015)
Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển bền vững (4/9/2015)
Huyện Thanh Hà: Khai thác các thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp (3/6/2014)
Huyện Nam Sách: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới (2/6/2014)
Ngành y tế Hải Dương: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân (2/6/2014)
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Hội nghị Cảng biển Quốc tế được tổ chức tại Baku - Azerbaijan từ ngày 8-11/5/2018
Khóa đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Huyện Đình Lập: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Na Chi Lăng: Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường [ LẠNG SƠN ]
Tràng Định: Năng động, đổi mới trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Huyện Bắc Sơn: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển du lịch [ LẠNG SƠN ]
Văn Lãng: Khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững [ LẠNG SƠN ]
Cao Lộc: Vùng kinh tế động lực của Lạng Sơn [ LẠNG SƠN ]
“Xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế” [ BÌNH DƯƠNG ]
“Thỏa ước mơ nghề nghiệp cho người học - Đồng hành cùng thành công doanh nghiệp” [ BÌNH DƯƠNG ]
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Vươn dài cánh sóng [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng: Điểm đến tin cậy của bệnh nhân [ SÓC TRĂNG ]
 
Trien Lam ICT
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông