Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
SÓC TRĂNG
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Huyện Trần Đề: Xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
9:46:44 AM | 31/8/2017
Từ một huyện thuần nông có xuất phát điểm thấp, sau hơn 5 năm xây dựng Nông thôn mới (NTM), diện mạo huyện Trần Đề đã bừng lên sức sống mới khi kết cấu hạ tầng dần hoàn chỉnh, sản xuất được tổ chức lại theo hướng hợp lý và hiệu quả, tính dân chủ được phát huy và người dân luôn đóng vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đến nay huyện có 2/9 xã đạt chuẩn NTM (Thạnh Thới Thuận, Lịch Hội Thượng), các xã còn lại đạt từ 14 - 17 tiêu chí.

Vững trong xây dựng Nông thôn mới….

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề - ông Lê Thành Trung cho biết: "Bí quyết xây dựng NTM của huyện là làm đến đâu chắc đến đó, không cẩu thả, không nóng vội. Đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, tính đồng thuận từ cấp chính quyền đến nhân dân".
Báo cáo của UBND huyện Trần Đề cho thấy trước khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, sự phát triển của nông thôn huyện Trần Đề còn nhiều hạn chế: hạ tầng KT - XH chưa đáp ứng được yêu cầu đời sống của nhân dân cũng như sản xuất; trình độ sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường, khoa học công nghệ của nông dân còn thấp; kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm; y tế - giáo dục - việc làm còn nhiều hạn chế....Quá trình triển khai xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân huyện xác định rõ điều kiện, đặc thù riêng cũng như những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện để tìm cho mình hướng đi phù hợp. Nhờ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự tích cực vào cuộc của nhân dân nên công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ. Đến cuối năm 2015, huyện Trần Đề có 2 xã đạt chuẩn NTM được công nhận, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Trong các năm qua, chính quyền huyện Trần Đề đã tập trung lãnh đạo khai thác các nguồn lực của địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh Sóc Trăng, sự tham gia đóng góp của nhân dân, đã tập trung cho công tác xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Tuy nguồn lực huy động chưa cao nhưng đã chỉ đạo tập trung đúng hướng, trọng tâm không dàn trải do vậy các tiêu chí đã cơ bản đạt. Giai đoạn 2011 - 2016, huyện đã huy động được hơn 762 tỉ đồng xây dựng Nông thôn mới; trong đó ngân sách địa phương hơn 72,4 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 206,3 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã xây dựng được 392 công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, trường học (đã xây dựng được 165km đường bê tông; xây dựng tu sửa 850km thủy lợi; phát triển lưới điện trên 328km đường dây trung thế, 446km đường dây hạ thế; xây dựng mới 16 trường học)… đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, diện mạo nông thôn chuyển biến tích cực.

Hệ thống giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, các công trình văn hoá được đầu tư đã tạo sinh khí phấn khởi cho người dân. Đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang ngày càng khang trang hơn; an ninh trật tự nông thôn được giữ vững. Nhờ kinh tế phát triển nên hầu hết số lao động trong độ tuổi của huyện đều có việc làm thu nhập ổn định. Đến cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/năm; chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm, mỗi năm giảm từ 3,5 - 4%.

….Mạnh từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngay sau khi có Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện Trần Đề đã bắt tay vào xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai trên địa bàn huyện gắn với xây dựng NTM. Bên cạnh việc khai thác thế mạnh đất đai, huyện chọn 3 đối tượng chủ lực để triển khai Đề án gồm: mô hình lúa thơm, lúa đặc sản; nuôi bò sữa - bò thịt; nuôi trồng thủy sản - khai thác xa bờ. Qua 3 năm (2014 - 2016) triển khai Đề án, các địa phương đã tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân gieo trồng theo đúng khung thời vụ; ứng dụng tiến bộ KH&KT vào sản xuất nên diện tích và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ.

Nếu như trước khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp, thủy sản chỉ đạt 105 triệu đồng/ha thì sau khi triển khai tái cơ cấu, đến cuối năm 2016 con ố này đã tăng lên 158 triệu đồng/ha. Nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng, tỷ lệ lúa đặc sản chiếm trên 94% diện tích. Đến cuối năm 2016, trên địa bàn huyện có 15 cánh đồng lớn với diện tích 9.184 ha và 44 cánh đồng mẫu tổng diện tích 2.823 ha; trong đó đặc biệt phải kể đến là cánh đồng lớn xã Viên Bình với diện tích 2.200 ha, với 910 hộ tham gia. Thông qua tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt đã góp phần làm tăng chất lượng cũng như giá trị hạt lúa, quan trọng hơn là đảm bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nhân dân các DTTS và công tác xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn.
Trong chăn nuôi, đến cuối năm 2016 tổng đàn bò của huyện là 8.510/8.500 con (đạt 100% KH), hàng năm sản lượng sữa đều tăng, qua đó cho thấy việc xây dựng Đề án chăn nuôi bò sữa - bò thịt trên địa bàn huyện đảm bảo kế hoạch đề ra, lồng ghép Chương trình Heifer, dự án bò thịt đã từng bước nâng cao chất lượng đàn bò tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân.

Bên cạnh trồng trọt và chăn nuôi, huyện Trần Đề xác định nuôi trồng và khai thác biển là ngành sản xuất mũi nhọn trong tái cơ cấu ngành; trong đó chú trọng đến tái cơ cấu trong hình thức sản xuất. Cụ thể trong lĩnh vực nuôi trồng, qua triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều mô hình mới được áp dụng, tỷ lệ thiệt hại hàng năm giảm, sản lượng ngày càng tăng. năm 2016, diện tích nuôi trồng thủy sản 6.565/5.700 ha; đạt 115,17% so kế hoạch; ản lượng được 27.236/20.600 tấn; đạt 132,21% so kế hoạch, tăng 13.763 tấn so với năm 2013 - thời điểm trước khi thực hiện tái cơ cấu. Trên địa bàn 3 xã trọng điểm (Liêu Tú, Trung Bình, Lịch Hội Thượng) đã thành lập 17 tổ hợp tác nuôi tôm VietGap, từng bước tiến tới thành lập vùng nuôi GAP trên địa bàn 3 xã. Riêng trong lĩnh vực khai thác, đến cuối năm 2016, sản lượng khai thác biển toàn huyện đạt 48.750/48.100 tấn tôm cá các loại, đạt 101,35% so kế hoạch, tăng 8.250 tấn so với trước khi thực hiện tái cơ cấu.

Chủ tịch Lê Thành Trung cho biết tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM được xác định là 2 nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp huyện Trần Đề để thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Việc bước đầu thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp đã góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM; làm tăng số lượng xã đạt những tiêu chí quan trọng giúp xây dựng NTM bền vững như: thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm, hình thức tổ chức sản xuất…Thực tế cho thấy những xã đạt chuẩn NTM là những xã biết phát huy thế mạnh, có những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý; trong xây dựng NTM đã gắn kết với việc tái cơ cấu nông nghiệp tại địa bàn, qua đó thu nhập và đời sống người dân được nâng lên.

Ông Trung kiến nghị: “Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Trần Đề giai đoạn 2016 - 2020, chính quyền tỉnh Sóc Trăng cần xem xét những chính sách hỗ trợ các bên tham gia xây dựng và phát triển mô hình cánh đồng lớn trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Dự kiến tổng nhu cầu vốn xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong giai đoạn này là 1.084 tỷ 520 triệu đồng. Trong bối cảnh nguồn lực địa phương còn hạn chế thì nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM hàng năm phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản của huyện, tỉnh cần bố trí thêm nguồn vốn từ xổ số kiến thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình”.

Hoàng Lâm
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của SÓC TRĂNG
Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng: “Điểm sáng” của ngành Y tế khu vực ĐBSCL (30/8/2017)
Huyện Châu Thành – Chủ động hội nhập với diện mạo mới, xung lực mới (22/3/2016)
Huyện Trần Đề: Vững vàng tiến bước trên con đường đổi mới (22/3/2016)
Anh hùng lao động Hồ Quang Cua với hành trình nâng cao giá trị gia tăng cho hạt gạo Việt Nam (17/3/2016)
Huyện Long Phú: Quyết tâm tận dụng hiệu quả mọi thế mạnh để bứt phá đi lên (17/3/2016)
Thị xã Vĩnh Châu: Vững quyết tâm trong chặng đường mới (16/3/2016)
Thị xã Ngã Năm: Đô thị trẻ chuyển mình (16/3/2016)
Đẩy mạnh phát triển mạng lưới điện toàn tỉnh (16/7/2014)
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân (16/7/2014)
Huyện Trần Đề: Điểm đầu tư hấp dẫn (16/7/2014)
Huyện Kế Sách: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện (16/7/2014)
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng: Luôn hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp (15/7/2014)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị - trình diễn “Tọa đàm về IoT”
Mời tham dự Hội thảo Korean Sourcing Fair 2019 tại Seoul, Hàn Quốc (14.4.2019)
Mời tham gia "Supplier Day" với doanh nghiệp Hoa Kỳ ngay 25/04/2019
Thông tin về các chính sách đầu tư và các dự án đầu tư vào Kazakhstan
Mời tham dự Hội thảo Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8 (22.3.2019)
Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Hà Tiên Thành phố trẻ năng động bậc nhất vùng biên giới Tây Nam [ KIÊN GIANG ]
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại: Xây dựng trường chất lượng cao trong khu vực [ VĨNH PHÚC ]
Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Vĩnh Phúc: Tăng cường triển khai cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành xây dựng Vĩnh Phúc: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành thông tin và truyền thông Đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số [ VĨNH PHÚC ]
Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
http://vietnampfa.com/
Yến sào Khánh Hòa
Cty Hồ Trung
My Le
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
oilgastechasia
phuckhang
Quates 3
truongtiengroup
Vietnam Export Gateway
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông