Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
SÓC TRĂNG
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Huyện Thạnh Trị: Nhiều "điểm sáng” trong bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
9:53:11 AM | 31/8/2017
Phát huy những thành quả gặt hái được trong năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thạnh Trị vẫn giữ nhịp điệu tăng trưởng ổn định với những con số đáng khích lệ. Trong đó sản xuất nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp – TTCN và thương mại - dịch vụ là những lĩnh vực chủ chốt có nhiều khởi sắc.

Tín hiệu vui


6 tháng đầu năm, huyện Thạnh Trị có những khởi đầu khá thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện thu hoạch 23.518 ha vụ lúa đông xuân, năng suất bình quân 7 tấn/ha, sản lượng 164.626 tấn - đạt 99,1%; thu hoạch 8.349 ha lúa xuân hè (lúa đặc sản 6.104 ha), năng suất 7,02 tấn/ha, sản lượng 58.610 tấn - đạt 101,07%; có 14.071 ha diện tích lúa được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm, chiếm 25,41% diện tích sản xuất. Ngoài ra trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện mô hình nông - lâm - thủy đưa màu xuống ruộng 20/25 ha và thực hiện 6 mô hình nhà lưới.
Ngoài cây lúa thì chăn nuôi là thế mạnh được huyện Thạnh Trị chú trọng phát triển. Đàn heo hiện có 32.263 con - đạt 68,76%; đàn trâu, bò hiện có 7.587 con - đạt 74,09%; đàn gia cầm 835.216 con - đạt 69,6%. Diện tích mặt nước thả nuôi thuỷ sản trên địa bàn huyện là 3.673 ha, đạt 70,63% kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện – ông Mai Thanh Ngon cho biết triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Thạnh Trị đang chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đúng hướng như: vùng cao thì làm 2 vụ lúa, 1 vụ màu; vùng trũng làm 2 vụ lúa kết hợp nuôi thủy sản, những nơi có điều kiện thì phát triển thêm chăn nuôi… , từ đó đã tạo điều kiện cho hộ dân đầu tư sản xuất, chăn nuôi đúng hướng, tăng thêm lợi nhuận và cải thiện đời sống

Song song với phát triển sản xuất, ngay từ đầu năm huyện Thạnh Trị còn chú trọng chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM); trọng tâm là triển khai thực hiện các tiêu chí NTM cho các xã điểm chỉ đạo của huyện, tỉnh. Đến nay, huyện đã có 02 xã (xã Vĩnh Lợi, xã Lâm Tân) được công nhận xã NTM, còn các xã Thạnh Trị, Lâm Kiết, Thạnh Tân đạt 13 tiêu chí; xã Vĩnh Thành, Tuân Tức đạt 12 tiêu chí; xã Châu Hưng đạt 11 tiêu chí.

Riêng hoạt động sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, đóng góp tích cực cho ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Toàn huyện có 326 cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN hoạt động ổn định, tổng giá trị sản lượng 80,46 tỷ đồng - đạt 50,28% kế hoạch (đạt 53,64% chỉ tiêu tỉnh giao). Trong 6 tháng đầu năm, phát triển mới 60 cơ sở kinh doanh, mua bán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2.080 tỷ đồng, đạt 54,18% kế hoạch.

Xác định cải cách hành chính là một khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, chính vì vậy những năm qua Thạnh Trị luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đồng bộ và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; từng bước xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Phát huy thành quả này, huyện tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính theo quy định ngay từ đầu năm 2017, tập trung triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh, gia nhập thị trường.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Thạnh Trị tiếp tục được giữ vững. Chất lượng dạy và học tiếp tục nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm triển khai tốt. Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần, vật chất của gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được nâng lên.

Quyết tâm "về đích"

Nhìn tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội huyện Thạnh Trị 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế tuy có nhiều "điểm sáng" đáng khích lệ song vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng. Chủ tịch Mai Thanh Ngon cho biết cho biết 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc để đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm nên các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thạnh Trị phải bám sát chủ đề năm 2017 và cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vận động nhân dân tham gia thành lập mới các loại hình kinh tế hợp tác tại những nơi có điều kiện, phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp của địa phương; triển khai kế hoạch tập huấn về các văn bản hướng dẫn, các chính sách phát triển kinh tế hợp tác. Những tháng còn lại của năm, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trong xây dựng NTM; tiếp tục thực hiện các hướng dẫn đánh giá các tiêu chí NTM của các Sở, ban ngành tỉnh cho các xã.

Trong lĩnh vực công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ, huyện tập trung hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án CCN Phú Lộc; tổ chức khảo sát hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DCI. Ngoài ra huyện cũng tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. "Với những giải pháp toàn diện, sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Trị quyết tâm giữ vững nhịp độ tăng trưởng và tiếp tục tạo ra bứt phá mới trong những tháng còn lại của năm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2017, đưa huyện nhà ngày càng vững bước đi lên" – Chủ tịch Mai Thanh Ngon khẳng định.

Hoàng Lâm


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của SÓC TRĂNG
Huyện Trần Đề: Xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (31/8/2017)
Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng: “Điểm sáng” của ngành Y tế khu vực ĐBSCL (30/8/2017)
Huyện Châu Thành – Chủ động hội nhập với diện mạo mới, xung lực mới (22/3/2016)
Huyện Trần Đề: Vững vàng tiến bước trên con đường đổi mới (22/3/2016)
Anh hùng lao động Hồ Quang Cua với hành trình nâng cao giá trị gia tăng cho hạt gạo Việt Nam (17/3/2016)
Huyện Long Phú: Quyết tâm tận dụng hiệu quả mọi thế mạnh để bứt phá đi lên (17/3/2016)
Thị xã Vĩnh Châu: Vững quyết tâm trong chặng đường mới (16/3/2016)
Thị xã Ngã Năm: Đô thị trẻ chuyển mình (16/3/2016)
Đẩy mạnh phát triển mạng lưới điện toàn tỉnh (16/7/2014)
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân (16/7/2014)
Huyện Trần Đề: Điểm đầu tư hấp dẫn (16/7/2014)
Huyện Kế Sách: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện (16/7/2014)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị - trình diễn “Tọa đàm về IoT”
Mời tham dự Hội thảo Korean Sourcing Fair 2019 tại Seoul, Hàn Quốc (14.4.2019)
Mời tham gia "Supplier Day" với doanh nghiệp Hoa Kỳ ngay 25/04/2019
Thông tin về các chính sách đầu tư và các dự án đầu tư vào Kazakhstan
Mời tham dự Hội thảo Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8 (22.3.2019)
Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Hà Tiên Thành phố trẻ năng động bậc nhất vùng biên giới Tây Nam [ KIÊN GIANG ]
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại: Xây dựng trường chất lượng cao trong khu vực [ VĨNH PHÚC ]
Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Vĩnh Phúc: Tăng cường triển khai cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành xây dựng Vĩnh Phúc: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành thông tin và truyền thông Đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số [ VĨNH PHÚC ]
Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
http://vietnampfa.com/
Yến sào Khánh Hòa
Cty Hồ Trung
My Le
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
oilgastechasia
phuckhang
Quates 3
truongtiengroup
Vietnam Export Gateway
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông