Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export
 
 
 
 
BẮC CẠN
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Bắc Kạn với những giải pháp phát triển nhân lực
4:33:41 PM | 20/9/2017
Tỉnh Bắc Kạn có dân số ít nhất cả nước, lại chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, xuất phát điểm kinh tế thấp, ít cơ sở sản xuất lớn nên có nhiều khó khăn trong công tác đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực. Song với sự chủ động lồng ghép các chương trình, dự án cùng việc vận dụng linh hoạt nguồn lực sẵn có, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc cho người lao động, nhất là lao động tại các vùng nông thôn. Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bắc Kạn.Ngô Khuyến thực hiện.

Một vài chia sẻ của ông về tình hình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay?


Theo kết quả điều tra năm 2016, tỉnh Bắc Kạn có dân số 314.254 người, trong đó số từ 15 tuổi trở lên là 251.063 người và hiện có 193.254 đang tham gia hoạt động kinh tế (61,49%). Về cơ cấu lao động, lĩnh vực nông - lâm nghiệp vẫn có số lượng lớn với 142.320 người, chiếm 73,64%; các lĩnh vực khác chiếm thiểu số: công nghiệp xây dựng có 16.200 người (8,38%) và dịch vụ 34.734 người (17,97%).

Cũng theo kết quả khảo sát, trong số 193.254 đang tham gia hoạt động kinh tế có 37.154 người (chiếm 19,2%) đã qua đào tạo với các bậc, hệ đào tạo khác nhau (không kể tập huấn ngắn hạn). Đây là tỷ lệ tương đối khiêm tốn so với bình quân cả nước, trong đó chia theo các lĩnh vực đào tạo: Kinh tế - xã hội có 12.665 người; khoa học tự nhiên 1.606 người; kỹ thuật và công nghệ 1.965 người; nông lâm thủy sản thú y 4.091 người; y tế môi trường và dịch vụ khác 16.827 người.

Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả sau 5 năm thực hiện Quy hoạch nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 (theo Quyết định 2298/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)?

Sau 5 năm triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 đến nay, Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng kể.

Cho đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về phát triển nguồn nhân lực như: Nghị quyết số 37/NQ/TU ngày 24/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; Quyết định 2811/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Bắc Kạn; Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020...

Sở LĐTB&XH tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để tạo thuận lợi cho các trường, trung tâm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tuyển dụng lao động, xuất khẩu lao động.... Nhờ vậy, hệ thống trường, trung tâm, cơ sở đào tạo nghề có bước phát triển đáng kể với 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 2 trường cao đẳng; 1 trường trung cấp; 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; 9 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng tốt việc mở rộng hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình, dự án về đào tạo nghề của Chính phủ và các tổ chức trong và ngoài nước, nhiều hình thức đào tạo được tổ chức phù hợp với điều kiện của người lao động tại các địa phương, người dân được tham gia đào tạo ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trong giai đoạn 2011- 2016 toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo được 38.438 người (năm 2016 tuyển sinh và đào tạo 6.542 người), gồm hệ cao đẳng 106 người; trung cấp nghề 2.151 người; sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng 36.157 người. Qua đó nâng tỷ lệ qua đào tạo nghề của tỉnh đến hết năm 2015 là 30%, năm 2016 là 32,5%, đạt chỉ tiêu Quy hoạch đề ra.

Cũng trong giai đoạn 2011 đến nay, tỉnh đã ổn định việc làm cho 193.000 người và tạo 29.136 chỗ làm việc mới. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng dần các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ việc làm và dạy nghề cho 457 lượt người các cấp, đồng thời đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 1.820 lượt người.

Ngày 9/6/2016, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định 831/QĐ-UBND phê duyệt đề án nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2016-2020. Để triển khai Quyết định nói trên, Sở đã có tham mưu triển khai thực hiện các nội dung gì?

Thực hiện Quyết định số 831/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt đề án nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2016-2020, trong đó Sở được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện: (1) Rà soát, đánh giá và thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi hơn cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp; tổ chức các hội chợ việc làm; phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trong công tác đào tạo và dạy nghề cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn. (2) Tổ chức đánh giá hàng năm về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua cuộc điều tra nhu cầu lao động hàng năm;chỉ đạo các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.

Với những nhiệm vụ trên, Sở đã tham mưu triển khai thực hiện các nội dung sau:

Về giáo dục nghề nghiệp

- Tham mưu UBND tỉnh rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh giảm đầu mối, chú trọng phát triển các nghề chất lượng cao theo nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

- Sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề cấp huyện; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
- Thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo hướng tiếp nhận và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, danh mục thiết bị đào tạo nghề chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới đối với những nghề trọng điểm cấp độ quốc gia và khu vực.

- Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, gắn đào tạo nghề nghiệp với thực tế sản xuất và đời sống. Xây dựng các chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học, đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo.

- Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh và trên toàn quốc để đào tạo theo nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp. Mở rộng và nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp, nhằm tranh thủ các nguồn lực, triển khai các dự án, chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.
Về lao động việc làm

- Quy hoạch hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 196/NĐ-CP nhằm mở rộng hệ thống thông tin thị trường lao động đến các huyện vùng sâu vùng xa, đưa thông tin tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề đến cơ sở.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 6/4/2016 về việc ban hành kế hoạch thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh để có cơ sở hoạch định các chính sách phù hợp trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đáp ứng nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của BẮC CẠN
Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn: Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao (4/4/2016)
Nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (4/4/2016)
Huyện Ba Bể: Triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế (1/4/2016)
Xây dựng Thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015 (26/11/2013)
Huyện Chợ Mới: Chú trọng đẩy mạnh công tác trồng rừng (26/11/2013)
Huyện Pác Nặm: Đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo (26/11/2013)
Huyện Bạch Thông: Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung (26/11/2013)
Huyện Ba Bể: Triển khai hiệu quả dự án 30a (26/11/2013)
Cục Thuế Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách (26/11/2013)
Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bắc Kạn: Tích cực đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp (26/11/2013)
Trường Trung cấp nghề tỉnh Bắc Kạn:Gắn đào tạo nghề với thực tiễn (26/11/2013)
Trường Trung cấp nghề tỉnh Bắc Kạn:Gắn đào tạo nghề với thực tiễn (26/11/2013)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Chương trình khảo sát thị trường Pháp- Thụy Sỹ- Ý
Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Hướng đến tăng thu ngân sách một cách bền vững [ QUẢNG NAM ]
Quảng Nam hướng tới nền hành chính trong sạch, vững mạnh, kiến tạo phát triển [ QUẢNG NAM ]
Cục Hải quan Quảng Nam: Không ngừng hiện đại hoá vì doanh nghiệp [ QUẢNG NAM ]
Ngành Giao thông Vận tải : Phát huy truyền thống “đi trước mở đường” [ QUẢNG NAM ]
Tích cực đồng hành tiếp vốn cho doanh nghiệp [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định: Kết hợp hiệu quả tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại [ BÌNH ĐỊNH ]
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Phần mở rộng Hướng đến mô hình bệnh viện khách sạn cao cấp [ BÌNH ĐỊNH ]
Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành giao thông vận tải [ BÌNH ĐỊNH ]
Khởi sắc diện mạo đô thị mới [ BÌNH ĐỊNH ]
Phát triển nguồn nhân lực y tế - nền tảng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh [ BÌNH ĐỊNH ]
 
Trien Lam ICT
PHAR
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông