VĨNH LONG

Vĩnh Long: Chủ động đón làn sóng đầu tư

4:13:31 PM | 14/4/2010

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Rón – Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Vĩnh Long cho biết hiện tỉnh đang nỗ lực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực, khả thi để thu hút hơn nữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Xin Ông giới thiệu đôi nét về những thành tựu nổi bật trong tiến trình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua? Hiện Vĩnh Long đang tập trung kêu gọi đầu tư vào những dự án trọng điểm nào?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2005-2010, trong 5 năm qua Vĩnh Long đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư hợp lý để thu hút, huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế tập trung cho đầu tư phát triển. Kết quả tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2005-2009 thực hiện đạt 20.071,6 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 19,96% và tăng gấp 1,92 lần so với giai đoạn 2000-2004. Trong đó Vốn Nhà nước đầu tư là 4.866,2 tỷ đồng, vốn ngoài quốc doanh 14.398,4 tỷ đồng và vốn FDI là 807 tỷ đồng. Huy động được nguồn vốn lớn như vậy là do có sự phối hợp, vận động, tích cực thu hút đầu tư của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể về công tác vận động xúc tiến và thu hút đầu tư, từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư cùng các đơn vị Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố Vĩnh Long đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, vận động đầu tư . Sau khi đàm phán đã có 53 dự án được UBND tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương đầu tư với tổng mức vốn đăng ký khoảng 9.675,7 tỷ đồng và 38,3 triệu USD, bao gồm các dự án lớn như: dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện - Trường Đại học – Cao đẳng, dự án xây dựng Nhà máy bia, Khu dân cư đô thị vệ tinh Bình Minh, Khu liên hợp – Sunrise, xây dựng Khu nuôi trồng thuỷ sản kết hợp du lịch sinh thái... Đến thời điểm hiện nay có 10 dự án đang triển khai xây dựng và đi vào hoạt động với tổng mức vốn đầu tư đăng ký ước khoảng: 395,5 tỷ đồng và 7,3 triệu USD. Trong đó, 4 dự án đang triển khai xây dựng với tiến độ xây dựng đạt khoảng trên 50%, tổng mức vốn đăng ký ước khoảng 332 tỷ đồng; 6 dự án đi vào hoạt động với tổng mức vốn đầu tư đăng ký ước khoảng 63,5 tỷ đồng và 7,3 triệu USD; góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 1.411 lao động. Ngoài ra, có 26 dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư như: cấp Giấy chứng nhận đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư… với tổng mức vốn đăng ký đầu tư ước khoảng 6.981,2 tỷ đồng và 30 triệu USD. Riêng Thu hút đầu tư trong các khu, tuyến công nghiệp đạt nhiều thành tựu. Hết năm 2009, Vĩnh Long đã thu hút được 26 dự án đầu tư vào 2 KCN tập trung Hòa Phú, Bình Minh và tuyến công nghiệp Cổ Chiên với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2874,2 tỷ đồng và 97,51 triệu USD.

Sản xuất kim tiêm

Phát huy những thành quả đạt được, hiện tỉnh đang tập trung phát triển nhiều dự án trọng điểm như: Dự án kè sông Cổ Chiên, Dự án tuyến Công nghiệp Cổ Chiên; Bệnh viện Đa khoa Tp.Vĩnh Long, Dự án khu hành chính Bình Tân….

Năm 2010, tỉnh Vĩnh Long có những giải pháp nào để chủ động đón làn sóng đầu tư cũng như huy động vốn từ mọi thành phần kinh tế?

Trong thời gian tới, để thu hút mạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tỉnh sẽ nỗ lực tạo bước đột phá trong việc thực hiện cơ chế tài chính, sử dụng quỹ đất, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua việc công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng quỹ đất. Tiến hành rà soát, thu hồi quỹ đất công đã giao cho các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng không có hiệu quả để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đấu giá đất, thực hiện các dự án như: Khu Thương mại - Dịch vụ Mỹ Thuận, Khu đô thị mới Phước Yên, Khu dịch vụ Hòa Phú, Khu đất trại giống Phước Thọ…

Chính quyền tỉnh Vĩnh Long sẽ có sự hỗ trợ nhất định trên một số mặt về đất, vốn, công nghệ, thị trường…cho các doanh nghiệp dân doanh khi tham gia đầu tư tại Vĩnh Long. Đặc biệt thị trường là yếu tố rất quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh sẽ phối hợp với các cấp, thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp; đồng thời tổ chức những khóa tập huấn ngắn ngày giúp các doanh nghiệp về kinh nghiệm, nghệ thuật tiếp thị...

Riêng trong thu hút nguồn vốn đầu tư, tỉnh sẽ tăng cường các hình thức thông tin tuyên truyền đại chúng, tham gia hội chợ, triển lãm…, tranh thủ giới thiệu cho các nhà đầu tư hiểu biết về tiềm năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi của tỉnh để đi đến quyết định bỏ vốn đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Hòa Phú giai đoạn 2, KCN Bình Minh, tuyến công nghiệp Cổ Chiên và các cụm công nghiệp ở các huyện. Tăng cường đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư. Đồng thời chủ động xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên vận động nguồn viện trợ ODA, ADB, WB…; tăng cường tiếp xúc, vận động các nguồn vốn của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) và vốn của Việt kiều quê hương Vĩnh Long về đầu tư phát triển tỉnh nhà.

Định hướng sắp tới của tỉnh để tập trung khai thác thế mạnh địa phương, từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thưa ông?

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Vĩnh Long sẽ tập trung khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên, đất đai để nâng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân hàng năm lên 5%. Tập trung vào thế mạnh trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, đầu tư phát triển ngành chăn nuôi. Tạo sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản, đa dạng hoá sản phẩm, nuôi trồng kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời khai thác tổng hợp hiệu quả đa dạng của các hệ thống canh tác, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tiêu thụ của sản phẩm thông qua xây dựng thương hiệu, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất với sơ chế, bảo quản...

Đối với Công nghiệp – TTCN, tỉnh đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng các KCN, tuyến công nghiệp và tiếp tục quy hoạch, xây dựng thêm 2 – 3 KCN mới để đón đầu làn sóng đầu tư trong khu vực và thế giới. Tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút dự án mới vào các khu, cụm và tuyến công nghiệp một cách có chọn lọc trên cơ sở ưu tiên cho các dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường. Song song đó tập trung phát triển những sản phẩm có khả năng cạnh tranh, kết hợp đầu tư mở rộng sản xuất với đổi mới công nghệ, áp dụng các phương pháp quản lý doanh nghiệp và quản lý chất lượng tiên tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát triển TTCN và làng nghề trên cơ sở quy hoạch đồng bộ có tính đến các yếu tố môi trường - xã hội.

Riêng mảng phát triển dịch vụ, Vĩnh Long sẽ tăng cường công tác xúc tiến thương mại du lịch, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, tiến hành xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ yếu của tỉnh song song với làm tốt công tác thông tin thị trường, giúp các doanh nghiệp định hướng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng là thế mạnh như gạo, hàng nông sản, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ…

Xin cảm ơn ông!

Hải Trung