TRÀ VINH

Các KCN Trà Vinh: Tập trung phát triển hạ tầng

2:40:58 PM | 22/4/2010

Phóng viên báo Vietnam Business Forum đã có cuộc Phỏng vấn ông Dương Văn Kẻn – Trưởng ban Quản lý Các KCN Trà Vinh về triển khai các dự án phát triển hạ tầng của tỉnh trong thời gian tới.


Xin ông đánh giá lại tiến độ xây dựng CSHT và công tác triển khai các dự án đầu tư của các KCN tỉnh Trà Vinh trong năm 2009?

Địa bàn tỉnh Trà Vinh quy hoạch có 3 KCN gồm: KCN Long Đức, thị xã Trà Vinh 120,6ha; KCN Cầu Quan, huyện Tiểu Cần 250ha; KCN Cổ Chiên, huyện Càng Long 200ha; Mở rộng KCN Long Đức, TX.Trà Vinh 116ha:

Khu công nghiệp Long Đức: Thu hút được 22 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.051,86 tỷ đồng (tương đương 60,11 triệu USD). Trong đó, 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 30 triệu USD, 13 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 526,86 tỷ đồng. Diện tích thuê đất chiếm 57,65ha, đạt 93,13% so với diện tích đất cho thuê để sản xuất là 61,9ha. Trong 22 dự án còn hiệu lực có 16 dự án được cấp phép và chấp thuận đầu tư, 6 dự án ký ghi nhớ đầu tư. Trong đó, có 10 dự án đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, 4 dự án đang triển khai xây dựng và 2 dự án xin giãn tiến độ do gặp khó khăn về tài chính.

Khu công nghiệp Cầu Quan đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết và đang tổ chức lập dự án đầu tư kết cấu xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Khu công nghiệp Cổ Chiên: được UBND tỉnh giao cho Sở Công thương quy hoạch.

Mở rộng khu công nghiệp Long Đức đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết.

Riêng KCN Long Đức và Cầu Quan được hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương theo Quyết định 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 và Quyết định 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, với mỗi KCN được hỗ trợ 70 tỷ đồng.

Xin ông cho biết, công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong KCN được thực hiện như thế nào trong thời gian qua và trong năm 2010 có những đổi mới gì?

Trước tình hình sụt giảm chung về đầu tư trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, nhưng nhờ nỗ lực tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư trong năm 2009, Ban quản lý các KCN tỉnh Trà Vinh đã thu hút nhiều dự án đầu tư vào KCN Long Đức. Môi trường đầu tư của tỉnh đã được cải thiện đáng kể, trong đó việc cải cách thủ tục hành chính có những chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực bước đầu được tập trung đầu tư... nên đã có những tác động tích cực trong việc thu hút được nhiều dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Ngoài ra, Ban quản lý các KCN tổ chức nhiều buổi gặp mặt, trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tiếp thu và kịp thời giải quyết các nguyện vọng cũng như kiến nghị của các nhà đầu tư. Qua đó, đã đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án và sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2009, Ban quản lý các KCN thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế quản lý “Một cửa – một cửa liên thông”. Bản chất của cơ chế “Một cửa – một cửa liên thông” là Ban quản lý được trao quyền quyết định nhiều hơn trong việc thực thi công tác quản lý nhà nước theo nguyên tắc phân cấp, ủy quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong công tác quản lý trực tiếp đối với các KCN. Thực hiện cơ chế này, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Đức được xem xét, giải quyết công việc một cách nhanh chóng, ít tốn kém cả về mặt thời gian và tiền bạc. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản và rõ ràng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư chỉ đến “một cửa” là Ban quản lý các KCN thay cho việc phải đến nhiều nơi để liên hệ giải quyết công việc và hiện nay cơ chế “một cửa” đã được áp dụng thống nhất; Về rà soát thủ tục tại Ban quản lý các KCN giai đoạn 1, UBND tỉnh Trà Vinh ra Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24/08/2009, về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Trà Vinh gồm 76 thủ tục

Để đáp ứng nguồn lao động có trình độ làm trong KCN, Trà Vinh đã có những chính sách và biện pháp gì trong công tác giới thiệu việc làm và đào tạo lao động?

Việc làm cho người lao động trong bối cảnh đất nước phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra với tốc độ cao như hiện nay ở nước ta cả trước mắt và trong những năm tới vẫn là vấn đề có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển bền vững của đất nước. Giải pháp ổn định đời sống, tạo việc làm cho người lao động, người bị thu hồi đất, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án, vấn đề tái định cư, sử dụng đất đã thu hồi... được Nhà nước đặc biệt quan tâm.


Trà Vinh đang từng bước thực hiện các giải pháp nhằm đưa luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động vào thực tế cuộc sống để ngăn chặn tình trạng đình công bất hợp pháp, lành mạnh hóa quan hệ lao động theo tinh thần của Bộ luật Lao động, bao gồm: Nắm vững số lượng lao động tại các doanh nghiệp trong KCN bị mất việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động; nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thông qua phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trong KCN để đảm bảo chính sách, pháp luật về lao động và tiền lương được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp với các nhà đầu tư để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật hiện hành, đảm bảo cho các hoạt động đúng tiến độ và hiệu quả, nhằm tiếp tục lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại Trà Vinh, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

Thời gian qua, suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thu hút các dự án đầu tư. Vậy công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trong thời gian tới đã được chuẩn bị như thế nào?

Với khó khăn chung của cả nước về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã gặp nhiều khó khăn. Tình hình khủng hoảng kinh tế đã làm nhiều chủ đầu tư giảm năng lực đầu tư, thiếu vốn ... Ngay cả những dự án đang triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nên các nhà đầu tư chưa nghĩ tới việc đầu tư dự án mới trong giai đoạn này.

Do vậy, để xây dựng hình ảnh và quảng bá chuyên nghiệp, Ban quản lý các KCN sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, trọng điểm. Công tác xây dựng hình ảnh các khu công nghiệp cung cấp các thông tin cần thiết về đầu tư trên các trang web của tỉnh và các trang web có liên quan đến đầu tư để quảng bá cho các nhà đầu tư tiềm năng sẽ đạt hiệu quả cao với chi phí thấp. Tiếp tục thông qua kênh các nhà đầu tư đã đầu tư tại Trà Vinh để quảng bá và kêu gọi đầu tư. Nhằm tạo quỹ đất “sẵn sàng” phục vụ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với giá thành hợp lý, cần thúc đẩy triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng các khu đã được quy hoạch. Phương thức đầu tư các KCN mới không hoàn toàn theo cơ chế thị trường mà cần có sự kiểm soát ở mức độ nhất định về giá cho thuê. Tỉnh cần tập trung đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các KCN mới để đảm bảo kết nối cần thiết khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, trong thu hút đầu tư, cần có sàng lọc và yêu cầu rõ ràng về các biện pháp bảo vệ môi trường, hỗ trợ các công ty đầu tư hạ tầng trong các dự án xử lý nước thải hoàn chỉnh.

Nguyễn Văn