TRÀ VINH

Công ty TNHH Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh : Bước tiến vững chắc

4:53:05 PM | 22/4/2010

Với nhiều quyết tâm gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người lao động, thời gian qua Công ty TNHH Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh đã có những bước phát triển vững chắc.
Là một doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH NN MTV từ tháng 3/2009 và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 18/5/2009 với chức năng chủ yếu là tổ chức quản lý, khai thác công trình và hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hàng năm Công ty đều hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Năm 2009 đã chứng kiến một không khí thi đua sôi nổi trong tập thể cán bộ công nhân viên. Cụ thể trong lĩnh vực hoạt động công ích, mặc dù công tác vận hành công trình vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định song nhờ tích cực kiểm soát mặn trong nội đồng, giữ trữ ngọt trong các kênh mùa khô và ngăn triều cường, tiêu thoát úng nhanh mùa mưa, lũ nên kết quả đạt được rất khả quan. Công trình đã phục vụ tưới tiêu cho khoảng 231.849 ha đất trồng lúa các vụ đông xuân, hè thu, thu đông- mùa, năng suất bình quân 4,68 T/ha; 44.610 ha cây màu các loại; cây ăn trái 32.300 ha; phát triển diện tích nuôi thủy sản ổn định các vùng ven biển đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho bà con vùng nông thôn kết hợp hình thành mạng lưới giao thông nông thôn liên tục giữa các vùng.
Ngoài ra, Công ty còn thực hiện đầu tư thi công hoàn thành sửa chữa nhỏ công trình vốn thủy lợi trên địa bàn 8 huyện theo kế hoạch Ủy ban tỉnh giao, kịp thời thi công sửa chữa các hư hỏng đột xuất như các bộ phận cửa cống, sạt lở đê..., đảm bảo công trình vận hành an toàn và sử dụng bền vững.
Ông Đoàn Tấn Triều – Giám đốcCông ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh cho biết trong năm 2010, để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty chủ trương sẽtiếp tụcvận hành, quản lý, khai thác công trình thủy lợi an toàn, hiệu quả, phục vụ chuyển dịch và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, phát triển ổn định nuôi trồng thủy sản ven biển theo kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện điều hành quản lý và điều hành sản xuất một cách hiệu quả, khoa học, chú trọng đào tạo chuyên ngành, trang bị kiến thức chuyên môn đủ sức tiếp nhận vận hành quy trình quản lý cho hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít. Công ty cũng sẽ trang bị phương tiện máy móc, ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, kích thích người lao động phát huy sáng kiến, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010.
Mỹ Châu