NINH THUẬN

Huyện Thuận Nam: Chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – Thương mại dịch vụ

2:55:04 PM | 8/6/2010

Huyện Thuận Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2009 theo Nghị quyết số 26/NQ – CP của Chính phủ. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện có trên 50.452 ha, với dân số 57. 768 người; có 08 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 03 xã ven biển, 04 xã cận sơn và một xã miền núi.

Cơ cấu kinh tế trong những năm đầu thành lập, xác định nông nghiệp là ngành sản xuất chính, thủy sản là trọng tâm. Trong đó ước tính tỷ trọng ngành trong giá trị sản xuất như sau: Nông lâm thủy sản chiếm 53,5% (Trong đó thủy sản chiếm 82%), công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 22,7%. Hầu hết cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, nhiều dự án tư nhân gồm trong nước và 100% vốn nước ngoài đầu tư trên địa bàn huyện nhiều năm vẫn chưa đưa vào hoạt động, chưa tạo ra năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp và dịch vụ; lĩnh vực tạo ra giá trị sản xuất chủ yếu vẫn là đánh bắt hải sản, nuôi trồng hải sản, chủ yếu là tôm.

Bên cạnh đó,Thuận Nam có nhiều lợi thế và tiềm năng chưa được khai thác tốt vẫn còn tiềm ẩn, khả năng sẽ được đánh thức, khơi dậy trong tương lai gần, đó là: diện tích đất tự nhiên hoang trống khá lớn, thuận lợi cho đầu tư các khu, cụm công nghiệp và xây dựng các đô thị hiện đại, hiện nay đã có khu công nghiệp Phước Nam trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng thêm khoảng 200 ha về phía Nam, tạo nên một khu công nghiệp trên 600 ha, đã xác lập 2 cụm công nghiệp Hiếu Thiện và Dốc Hầm. Bên cạnh đó, huyện đang đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu hành chính huyên và khu đô thị công nghiệp với quy mô hơn 1200 ha, tạo nên một trung tâm hành chính, khu đô thị hiện đại năng động, thân thiện, góp phần nhanh chóng thực hiện mục tiêu hình thành 2 thị trấn Phước Nam và Cà Ná trong thời gian sớm nhất. Thời tiết nắng, gió thuận tiện cho phát triển lĩnh vực năng lượng điện mặt trời và điện gió, bên cạnh nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị khởi công năm 2011 sẽ góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng quốc gia. Với chiều dài trên 37km, hệ thống cảng Cà Ná sẵn có tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ hầu cần nghề cá đồng thời với địa biển kết hợp với núi định hướng kêu gọi đầu tư lĩnh vực du lịch nghĩ dưỡng, kết hợp mạo hiểm. Hệ thống đồng muối hiện nay và dự kiến trong thời gian tới trên 3000 ha đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản phẩm sau muối. Một số tiềm năng khác như: nguồn suối nước sóng, đá granit, khoáng sản Titan... đang được các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký khai thác và chế biến. Một số dự án công nghiệp đã đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện như sau: khu công, quy mô công suất 369 ha, tổng mức đầu tư 356 tỷ đồng, thời gian hàn thành 2007 – 2012, hiện nay đang triển khai thi công.

Trên tinh thần cùng chung tinh thần đầy nhanh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế theo quy hoạch đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Tập đoàn Monitor xây dựng, mục tiêu đến năm 2015 của huyện Thuận Nam xác định tập trung dịch hợp lý cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại và dịch vụ. Xác định những năm gần đầu nhiệm kỳ nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, thuỷ sản là trọng tâm, làm tiền đề tạo sự chuyển biến mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông lâm thuỷ sản còn 27% nâng tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng lên 44% và thương mại dịch vụ 29%.

Đến năm 2015, giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 2,4 lần và thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần so với năm 2010 đưa nền kinh tế phát nhanh, bền vững và là địa bàn trọng điểm về công nghiệp phía Nam của tỉnh Ninh Thuận.

Mỹ Hương