VĨNH LONG

Tăng cường thu hút đầu tư để thúc đẩy kinh tế phát triển

10:13:01 AM | 13/12/2011

Trong thời gian qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội của Vĩnh Long có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Tiếp nối những thành công này, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực để có thể thu hút đầu tư nhiều hơn nữa nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững – là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Diệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh với tạp chí Vietnam Business Forum định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. Hà Linh – Quang Thuấn thực hiện.

Trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm 2011, xin ông cho biết Vĩnh Long đã đạt được những kết quả gì nổi bật?

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011 trong điều kiện bối cảnh kinh tế đất nước và tỉnh Vĩnh Long chịu nhiều ảnh hưởng do lạm phát; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh tiếp tục xảy ra trên cây trồng, vật nuôi và cả trên người đã ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, sự giám sát và phối hợp của HĐND tỉnh, cùng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh (Đặc biệt là những người trực tiếp sản xuất kinh doanh); UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo, điều hành bằng nhiều biện pháp, giải pháp để vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ của 9 tháng đầu năm 2011.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/02/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định 496/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện những giải pháp chủ yếu góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tăng trưởng tín dụng dưới 20%, ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn, phục vụ xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất; các ngành, các cấp đăng ký chỉ tiêu tiết kiệm tăng thêm 10% chi thường xuyên khoảng 25,6 tỷ đồng; tiếp tục tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại địa phương đã tổ chức thành công tốt đẹp, dân chủ, đảm bảo đúng luật, an toàn và tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92%, bầu đủ số đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo qui định.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Vụ lúa hè thu trúng mùa, trúng giá, năng suất bình quân 5,53 tấn/ha, tăng 0,65 tấn/ha, sản lượng 340.931 tấn, tăng 34.820 tấn so với cùng vụ năm trước, người sản xuất lúa lợi nhuận khá. Sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 112.196 tấn, tăng 0,58% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt trên 106.663 tấn, tăng 4,63%. Công nghiệp tiếp tục phát triển khá, tạo thêm năng lực sản xuất mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Giá trị công nghiệp theo giá cố định 4.541 tỷ đồng, đạt 67,37% kế hoạch năm, tăng 20,01% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện 317,99 triệu USD, đạt 113,57% kế hoạch năm và tăng gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách 1.687,482 tỷ đồng, đạt 83,17% so với dự toán năm; tổng chi ngân sách địa phương 2.388,292 tỷ đồng đạt 71,39% dự toán năm…

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục đào tạo được tăng cường và phát triển; y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; hoạt động văn hóa - thông tin, thể thao ngày càng đổi mới, phong phú nội dung, đa dạng hình thức, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là giảm nghèo. Công tác đền ơn đáp nghĩa đạt được những kết quả khả quan. An ninh - Quốc phòng, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng thế trận an ninh quốc phòng vững mạnh. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, trong đó có đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, theo ông ở Vĩnh Long các doanh nghiệp đã có những đóng góp gì cho tỉnh nhà?

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Trong điều kiện kinh tế thế giới, trong nước và trong tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh: Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong tỉnh; hàng năm đóng góp từ 25% đến 30% trong GDP; đóng góp trên 75% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây đạt trên 250 triệu USD/năm, một số mặt hàng đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những thị trường khó tính như: Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật bản (Gạo, thủy sản, trái cây, gốm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, giày da, hàng may mặc, dược phẩm, …); góp phần tăng GDP bình quân đầu người, năm 2010 đạt 21,1 triệu đồng/người.

Bên cạch đó, các doanh nghiệp còn ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, chuyển giao, đổi mới công nghệ; thu hút và đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt là đào tạo nghề ngắn hạn cho công nhân ngay tại doanh nghiệp; giải quyết việc làm trên 27.000 lao động/năm; thực hiện rất tốt các hoạt động từ thiện, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai, hộ nghèo, xây nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được quan tâm nhiều hơn, nhất là bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng hàng hóa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và phục vụ xuất khẩu...

Những đóng góp trên đã góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long các nhiệm kỳ qua.

Nhận thấy vai trò quan trọng của các doanh nghiệp, Vĩnh Long đã tạo điều kiện gì để ngày càng thu hút các doanh nghiệp về đây xây dựng tỉnh ngày càng phát triển?Chính quyền tỉnh đã và đang thực hiện một số chính sách để thu hút doanh nghiệp về Vĩnh Long đầu tư, sản xuất kinh doanh: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật (giao thông, điện, nước, hạ tầng công nghệ thông tin, …), đào tạo lao động để phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của nhân dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về thuế thì Vĩnh Long thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, giản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, giãn thời gian nộp thuế theo qui định của nhà nước.

Bên cạnh đó theo sự chỉ đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo cho các ngân hàng thương mại tuân thủ các qui định về trần lãi suất huy động, giảm dần lãi suất cho vay theo chỉ đạo hiện nay của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Tỉnh Vĩnh Long cũng tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ về nhiều mặt như cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ quảng bá thương hiệu; tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ đạo tạo, đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân. Ưu đãi đầu tư, ưu đãi giá thuê đất, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm,...

Tiếp đến tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính: Đặc biệt tinh gọn thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, ưu đãi đầu tư, kê khai quyết toán thuế...

Theo ông, Vĩnh Long cần có những bước đột phá nào để thu hút được nguồn vốn này hơn nữa?

Để tăng cường thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Long, có nhiều giải pháp để tập trung thực hiện, trong đó Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ IX (2010-2015) đã xác định 2 khâu đột phá là: Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, hạ tầng công nghệ thông tin... khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học kỹ thuật các cấp, đáp ứng cho nhu cầu phát triển giai đoạn 2010-2015 và chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2015-2020; đặc biệt là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và giải quyết việc làm.