THANH HOÁ

Thanh Hóa: Tăng sức hấp dẫn đầu tư

10:10:05 AM | 20/12/2011

Giai đoạn 2006-2010, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa có nhiều khởi sắc, đặc biệt kết quả thu hút đầu tư có những chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây là tiền đề tạo sức bật cho xứ Thanh trong giai đoạn tiếp theo (2011-2015). Xoay quanh chủ đề này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Trần Tùng thực hiện.

Xin ông cho biết tình hình thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2006- 2010?

Trong giai đoạn vừa qua, kết quả huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt trên 83 nghìn tỷ đồng; gấp 3,8 lần so với giai đoạn trước. Cơ cấu vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng vốn ngân sách, tăng vốn tín dụng đầu tư và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kết quả vận động nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) đạt kết quả khá. Tính đến năm 2010, toàn tỉnh có 22 chương trình, dự án ODA được thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Các dự án ODA chủ yếu tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, đê điều,…

Trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp, giai đoạn 2006-2010, tỉnh Thanh Hóa đã cấp chứng nhận đầu tư 142 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 70.000 tỷ đồng và 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 8 tỷ USD. Thanh Hóa hiện đang đứng thứ 8 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Một số dự án FDI đang hoạt động hiệu quả, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất như: Nhà máy mía đường Việt Nam – Đài Loan (dây chuyền men), Nhà máy xi măng Nghi Sơn (dây chuyền 2)…thể hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh đang có chuyển biến tích cực về chiều sâu. Các dự án đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người dân.

Để đạt được những kết quả trên, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có những biện pháp gì nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thưa ông?

Tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Nhà nước ban hành cho các dự án theo hướng nhà đầu tư được hưởng khung cao nhất của quyền lợi và khung thấp nhất của nghĩa vụ mà nhà đầu tư phải thực hiện; luôn rà soát điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế khuyến khích đầu tư và sản xuất kinh doanh. Đối với những dự án có quy mô lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa sẽ có những cơ chế, chính sách ưu đãi riêng, cụ thể cho từng dự án đó để khuyến khích nhà đầu tư.

Các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa cũng xác định cải cách thủ tục trong đầu tư là khâu đặc biệt quan trọng trong thu hút đầu tư trực tiếp. Vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong thu hút, kêu gọi đầu tư.

Hiện nay, hầu hết các sở, ban, ngành, huyện, thị trên địa bàn tỉnh đều ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; một số đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh đã huy động tối đa các nguồn lực vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt là ưu tiên hàng đầu cho hệ thống giao thông, tăng sức hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư.

Thanh Hóa có nguồn lao động dồi dào và được coi là tỉnh có dân số vàng. Tỉnh đã tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cho các cấp học phổ thông, các cơ sở dạy nghề, các trường đại học trong tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Nội dung và phương thức vận động xúc tiến đầu tư đã được tỉnh chú trọng quan tâm đổi mới nhằm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Trung Đông và một số nước Asean…đầu tư vào xứ Thanh.

Đặc biệt, ngày 27/6/2011, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 02/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015.

Nhằm tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thông thoáng, minh bạch và năng động hơn nữa, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa sẽ chú trọng vào những nhiệm vụ chính nào?

Trước hết, để quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 có chất lượng cao, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn tư vấn nước ngoài để thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể này, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để hệ thống lại các quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch của tỉnh.

Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đối với các dự án quan trọng và các cơ chế chính sách nhằm phát triển các doanh nghiệp có thương hiệu ở trong nước và khu vực. Cùng với đó, là sự phối hợp với Sở Công thương, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Chi nhánh VCCI tại Thanh Hóa xây dựng tiêu chí vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh…

Các vấn đề như: Huy động vốn (đặc biệt là nguồn ODA và NGO) cho đầu tư phát triển, phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính đã và đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao. Để công tác vận động, xúc tiến đầu tư hàng năm tốt hơn, Sở chủ trì phối hợp với các ngành khẩn trương hoàn thiện Chương trình xúc tiến đầu tư và Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2011-2015.