BÌNH DƯƠNG

Ngành Công Thương: Tạo cơ sở vững chắc cho phát triển kinh tế Bình Dương

11:15:58 AM | 4/1/2012

Từ sau ngày tái lập tỉnh, ngành công thương Bình Dương đã từng bước vượt qua mọi thách thức và tăng trưởng vượt bậc, mạnh mẽ khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế. Nhân chuyên đề đặc biệt Kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 – 01/01/2012), chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Gíam đốc Sở Công Thương Võ Văn Cư xoay quanh những đóng góp của toàn ngành vào sự phát triển của tỉnh nhà, phấn đấu đưa Bình Dương trở thành đô thị công nghiệp và dịch vụ hiện đại trực thuộc Trung ương. Hoàng Lâm thực hiện.

Ông có thể chia sẻ về những thành quả phát triển công nghiệp – thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong năm 2011?

Hoạt động trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động nhưng kết thúc năm 2011, ngành công thương Bình Dương đã nỗ lực vượt khó và đạt được những thành tích đáng tự hào. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 vẫn giữ mức tăng trưởng khá, tăng 17,8% so với cùng kỳ và đạt 96,3% kế hoạch (kế hoạch năm 2011 127.876,1 tỷ đồng, tăng 21%).

Kim ngạch xuất khẩu năm 2011 ước thực hiện 10.342,2 triệu USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ; đạt 103% so với kế hoạch (kế hoạch đạt 10.036,6 triệu USD, tăng 21%). Riêng trong lĩnh vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện trong năm 2011 là 59.367,2 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ, đạt 103,5% so kế hoạch (Kế hoạch đạt 57.369 tỷ đồng, tăng 30%).

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành công thương đã tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2012. Phát huy những thành tích đạt được, toàn ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động sản xuất công nghiệp; tập trung nguồn lực nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp, nhất là các mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, kim ngạch lớn.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành nào được xem là ngành sản xuất chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp của Bình Dương? Tỉnh đầu tư phát triển những ngành công nghiệp chủ lực này như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Trong giai đoạn hiện nay, các ngành sản xuất chủ lực, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh bao gồm: ngành chế biến thực phẩm (chiếm 17,5% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh); chế biến gỗ (16,9%); cơ khí (12,8%); điện – điện tử, viễn thông, tin học (9,9%); hóa chất và cao su, plastic (14%); dệt may (7,6%); da giày (4,7%).

Để đầu tư phát triển những ngành công nghiệp chủ lực này đạt hiệu quả cao nhất, trong thời gian qua tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Định hướng phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2008 – 2020 và một số chính sách phát triển”, trong đó sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên như: chế biến gỗ; chế biến thực phẩm; ngành hóa chất, cao su, plastic và ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày và các ngành công nghiệp mũi nhọn như: ngành cơ khí và ngành điện tử, viễn thông, tin học. Ngoài ra tỉnh cũng phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020”, trong đó tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ của các ngành dệt may, da giày, cơ khí, điện – điện tử và chế biến gỗ. Việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương tập trung vào phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất thành phẩm trong nước đã góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh trong thời gian tới, gia tăng tỉ lệ nội địa hóa của các sản phẩm công nghiệp cũng như góp phần gia tăng giá trị tăng thêm công nghiệp.

Để gia tăng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh thì điều quan trọng hơn cả là cần tập trung nâng cao năng lực xuất khẩu, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đối với Bình Dương, vấn đề này được tỉnh chú trọng giải quyết ra sao, thưa ông?

Để nâng cao năng lực xuất khẩu, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, chúng tôi rất chú trọng vấn đề cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin thương mại của Sở Công Thương về các lĩnh vực: thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư, pháp luật, những điều doanh nghiệp cần biết, các chương trình hội chợ triển lãm… góp phần phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác Hội nhập kinh tế quốc tế. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh thường xuyên thực hiện phát sóng các chương trình phóng sự, toạ đàm; phát sóng các chương trình về thương mại điện tử nhằm giúp các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh, tiếp cận các phương thức kinh doanh mới.

Ngoài ra chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các hội nghị phổ biến các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia với sự tham dự của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triễn lãm trong tỉnh, các tỉnh bạn và các hội chợ triễn lãm ngoài nước; tham gia chương trình giao thương doanh nghiệp với doanh nghiệp một số nước. Đồng thời thường xuyên tổ chức khảo sát nắm tình hình để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như cung cấp kịp thời những thông tin có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Bình Dương có những chủ trương chính sách gì để phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho phát triển kinh tế?

Để phát triển mạnh ngành công hiệp hỗ trợ, tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án Định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đề án xác định 5 nhóm ngành sẽ phát triển công nghiệp hỗ trợ là: công nghiệp dệt – may, da – giày, cơ khí chế tạo, điện tử – tin học, chế biến gỗ. Trong 5 nhóm ngành trên, cơ khí chế tạo và điện tử – tin học được xem là 2 nhóm ngành mang tính đột phát của ngành công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra đề án cũng đã xác định 9 nhóm giải pháp phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ như: Giải pháp thu hút vốn đầu tư và công nghệ; Giải pháp thị trường tiêu thụ các sản phẩm của ngành công nghiệp hỗ trợ; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp phân bố các ngành công nghiệp hỗ trợ

Cùng với Đề án trên, tỉnh cũng thành lập Hội đồng thẩm định dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định 12/2011/QĐ -TTg về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó có chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên các lĩnh vực: hạ tầng, cung cấp thông tin, tiếp thị, đào tạo nguồn nhân lực…Căn cứ danh mục dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ Công Thương xây dựng, sẽ rà soát và lập danh sách các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng chiến lược thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2011 – 2015. Song song đó hàng năm xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư đối với ngành công nghiệp hỗ trợ.