TRÀ VINH

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu

10:28:17 AM | 19/6/2012

Trong năm vừa qua, ngành công thương Trà Vinh đã thực hiện những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; thường xuyên lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, xuất khẩu, góp phần bình ổn giá cả thị trường; Triển khai thực hiện những giải pháp nêu trong Nghị Quyết của Chính phủ về những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2011 tình hình sản xuất công nghiệp của Trà Vinh có bước ổn định với mức tăng trưởng 15,10% so năm 2010 là do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả đầu tư mở rộng sản xuất, thay đổi thiết bị; nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp mới trong Khu công nghiệp, ở các huyện đi vào hoạt động, hoạt động tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn tiếp tục được phát triển và nhân rộng,…một số sản phẩm sản xuất đạt khá như chế biến cá fillet, chế biến đường, sản xuất da giày....

Trong thời gian qua, các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều cuộc họp chuyên ngành, hội thảo, hội nghị giao ban xuất khẩu, hội nghị trực tuyến,… nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ, kịp thời giúp ổn định sản xuất và phát triển xuất khẩu, nhất là xuất khẩu gạo, tôm, cá, nông sản... Công tác xúc tiến thương mại được tỉnh quan tâm tốt, đặc biệt là việc vận động và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các cuộc Hội chợ, xúc tiến tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước. Công tác thông tin và dự báo thị trường được quan tâm và hoàn thiện hơn, đã hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, cung cầu thế giới về hàng hoá của địa phương, giúp doanh nghiệp định hướng sản xuất, xuất khẩu đạt hiệu quả.

Về thương mại đã thực hiện tốt công tác phục vụ hàng hóa Tết và tổ chức tốt các đợt đưa hàng Việt về vùng nông thôn để hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giúp bà con vùng sâu, vùng xa tiếp cận được với hàng Việt Nam chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý. Mặc dù trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh tăng 12,69% so với năm 2010.

Về ngoại thương, đã giữ vững và mở rộng được thị trường xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu năm 2011 tăng 21,58% so năm 2010. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng cả về lượng và giá trị so năm 2010. Các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu; đổi mới trang thiết bị, cải tiến công nghệ, kỹ thuật; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo được uy tín và đáp ứng yêu cầu khách hàng nước ngoài.

Năm 2012 là năm bản lề và có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà để thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2011-2015) và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ IX đề ra. Ngành Công thương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011, khắc phục những khó khăn và tiếp tục xây dựng kế hoạch năm 2012 với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể giá trị sản xuất công nghiệp: 4.760 tỷ đồng, tăng 14,15% so năm 2011. Tổng mức hàng hoá bán lẻ: 11.200 tỷ đồng, tăng 15,92% so năm 2011. Tổng kim ngạch xuất khẩu: 200 triệu USD, tăng 15,39% so năm 2011. Tổng kim ngạch nhập khẩu: 27 triệu USD, tăng 11,98% so năm 2011.

Theo ông Dưỡng Văn Kẽn – Giám đốc sở Công Thương, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; Tổ chức tốt Hội chợ triễn lãm thành tựu kinh tế-xã hội 20 năm tái lập tỉnh Trà Vinh; Hội chợ Nông sản-Làng nghề gắn với lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 tại tỉnh Trà Vinh.

Hoàng Linh

Sự kiện sắp tới

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức ( khóa 29)

31/8 – 25/9/2020

Trung tâm đào tạo Commit, TP Berlin