TRÀ VINH

Tổng quan Trà Vinh

10:33:54 AM | 19/6/2012

Trong thời gian qua, bằng nỗ lực không mệt mỏi kết quả thu hút đầu tư của Trà Vinh đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến hết năm 2011 Trà Vinh đã tạo điều kiện và thu hút được 17 nhà đầu tư trong và ngoài nước, với tổng số vốn đầu tư 144,7 tỷ đồng và 16,2 triệu USD. Hiện tỉnh đang khẩn trương hoàn chỉnh Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (miễn giảm thuế đất, xây dựng kết cấu hạ tầng, các ưu đãi và hỗ trợ khác...), quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh luôn có những chính sách tốt nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là lĩnh vực giải phóng mặt bằng, tỉnh tập trung lực lượng chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương triển khai giải phóng mặt bằng. Tất cả những hỗ trợ đó từ phía tỉnh đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Trà Vinh luôn có đội ngũ cán bộ công chức và hệ thống Đảng, đoàn thể và chính quyền liên quan đến giải quyết nhu cầu của nhà đầu tư thì rất có trách nhiệm. Từ đó tiến độ thực hiện công việc của các nhà đầu tư nhanh chóng. Thủ tục hành chính nhanh chóng, đơn giản giảm bớt thời gian cho các nhà đầu tư.

Trong định hướng phát triển của mình, thời gian tới, Trà Vinh đầu tư trọng tâm vào các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - dịch vụ và xuất khẩu. Theo đó, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng Khu kinh tế Định An thành một trong những trung tâm phát triển dịch vụ gắn cảng, công nghiệp và du lịch. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh nghiên cứu triển khai các dự án Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trong Khu kinh tế Định An; Nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các khu công nghiệp, khu kinh tế;

Tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương với các nhà đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư: Hạ tầng các Khu công nghiệp Cầu Quan, Cổ Chiên; Hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Định An; Hạ tầng Khu kinh tế Định An...

Với đường hướng chính sách đúng đắn, tin rằng trong thời gian tới, kinh tế Trà Vinh ngày càng phát triển từ đó đời sống nhân ngày càng được nâng theo. Cùng với đó là, công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe, giáo dục ngày càng được quan tâm, giải quyết việc làm, xóa đói nghèo... sẽ ngày càng được chú trọng. Đây sẽ là động lực to lớn để Trà Vinh ngày càng hội nhập sâu rộng trong thời kỳ mới.