TRÀ VINH

Trà Vinh: Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững

10:41:57 AM | 19/6/2012

Nối tiếp thành công đã đạt được trong năm 2011, trong thời gian tới Trà Vinh tiếp tục tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - dịch vụ và xuất khẩu. Tỉnh cũng sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Xung quanh chủ đề này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Khiêu – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Hà Linh thực hiện.

Xin ông cho biết kết quả kinh tế - xã hội mà tỉnh Trà Vinh đã đạt được năm 2011? Trong thời gian tới tỉnh sẽ đầu tư trọng tâm vào những lĩnh vực gì?

Năm 2011, mặc dù do tác động chung của nền kinh tế cả nước, kinh tế - xã hội tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, lạm phát cao, giá lương thực thực phẩm, xăng dầu và nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; tuy nhiên với sự quyết tâm của toàn thế lãnh đạo cùng sự đồng lòng của người dân, giới doanh nghiệp, kinh tế xã hội Trà Vinh đã đã đạt kết quả khả quan. Cụ thể, ngành nông nghiệp phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp tăng so cùng kỳ; thu hút đầu tư 17 dự án; giá trị kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch đề ra; công tác tài chính, tín dụng được kiểm soát; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; các lĩnh vực xã hội có tiến bộ, an ninh quốc phòng được đảm bảo…

Nối tiếp thành công đã đạt được trong thời gian tới tỉnh đầu tư trọng tâm vào các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - dịch vụ và xuất khẩu. Theo đó, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng Khu kinh tế Định An thành một trong những trung tâm phát triển dịch vụ gắn cảng, công nghiệp và du lịch. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh nghiên cứu triển khai các dự án Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trong Khu kinh tế Định An; Nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các khu công nghiệp, khu kinh tế;

Trà Vinh sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương với các nhà đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư: Hạ tầng các Khu công nghiệp Cầu Quan, Cổ Chiên; Hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Định An; Hạ tầng Khu kinh tế Định An...

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ là xây dựng Trà Vinh thành một trọng điểm phát triển kinh tế biển, coi đây là khâu đột phá để chuyển hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Xin ông cho biết Trà Vinh đã có chiến lược phát triển như thế nào để đạt được mục tiêu đề ra?

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp định hướng phát triển kinh tế biển đến năm 2020, đó là: Khai thác thác hải sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: chú trọng đầu tư phát triển và hiện đại hóa từng bước đội tàu khai thác hải sản xa bờ, tổ chức tốt các dịch vụ hậu cần nghề cá, nhất là các loại hình dịch vụ trên biển để giảm chi phí sản xuất, thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tăng số lượng tàu khai thác ở ngư trường xa bờ và vùng biển Quần đảo Trường Sa, trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại để tăng năg suất và sản lượng các loại hải sản có giá trị cao;

Về nuôi trồng thủy sản: đẩy mạnh nuôi thủy sản ở cả 3 vùng nước mặn, lợ và ngọt. Kết hợp chặt chẽ nuôi trồng thủy sản tại vùng này với phát triển trồng mới và bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu ven biển, khôi phục và bảo vệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Mở rộng qui mô diện tích, chú trọng phát triển nhanh và vững chắc diện tích nuôi tôm sú theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp, mở rộng diện tích nuôi cá tra, cua , nghêu, sò huyết, tôm thẻ chân trắng theo quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường ở vùng ven biển thuộc các huyện ven biển… Ưu tiên đầu tư sản xuất con giống, thức ăn, tăng cường sự quản lý của Nhà nước trong nuôi trồng thủy sản, nhất là quản lý tốt con giống và môi trường nuôi.

Về chế biến thủy-hải sản: tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp chế biến thủy sản hình thành hiệp hội hoặc tập đoàn kinh tế phù hợp với xu hướng của thời kỳ hội nhập.

Về dịch vụ hậu cần nghề cá: xây dựng đưa vào sử dụng 02 khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá ở cửa Cung Hầu và cửa Định An; quy hoạch, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng làng cá xã Đông Hải, huyện Duyên Hải và làng cá Vĩnh Bão, huyện Châu Thành; định hướng, hướng dẫn cho nhân dân sinh sống ven biển xây, cất nhà ở phù hợp để chống gió, bão. Khuyến khích đầu tư cơ sở đóng mới tàu tại các cảng cá, bến cá; xây dựng các trung tâm sản xuất giống thủy sản; đầu tư xây dựng trạm thông tin liên lạc với tàu cá, trạm quan trắc, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, môi trường nước tại trung tâm vùng ven biển của huyện Duyên Hải; mở rộng thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển mạnh ngành kinh tế thủy - hải sản, nhất là lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu.

Trong cuộc gặp đầu xuân với các doanh nhân trên địa bàn tỉnh, ông có nói là UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, ông có thể cho biết cụ thể?

Trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và nước ngoài. Hiện tỉnh đang khẩn trương hoàn chỉnh Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (miễn giảm thuế đất, xây dựng kết cấu hạ tầng, các ưu đãi và hỗ trợ khác...), quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Xin ông cho biết định hướng phát triển của Trà Vinh trong năm 2012?

Năm 2012, tỉnh quán triệt và tiếp tục thực hiện mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tập trung thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong năm 2012 Trà Vinh sẽ phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản như: GDP tăng trưởng trên 13,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,6%, thu ngân sách tăng 27,2% so năm 2011; tạo việc làm mới cho 22.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, tỷ lệ hộ dùng điện 97%; xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa; thu nhập bình quân đầu người 19.325.000 đồng/người/năm (tương đương 920 USD).

Để đạt được kết quả đề ra, Trà Vinh tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông thông, đầu tư hạ tầng các Khu kinh tế Định An, KCN, ưu tiên các dự án quan trọng, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch... Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất, đời sống của nhân dân và thu hút đầu tư phát triển kinh tế.