PHÚ YÊN

Quyết tạo đột phá từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

11:46:20 AM | 16/10/2012

Xác định nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH, thời gian qua tỉnh Phú Yên đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH, vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Từ một tỉnh thuần nông, kinh tế khó khăn, chỉ trong một thời gian ngắn Phú Yên đã mạnh mẽ vươn lên bắt kịp với nhịp độ tăng trưởng kinh tế của toàn vùng. Có được thành công này là do tỉnh đã chủ động tìm cho mình hướng đi lên hợp lý, tạo bước phát triển kinh tế đột phá với tốc độ GDP bình quân 5 năm (2006-2010) đạt 12,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Ðể giữ được nhịp độ tăng trưởng kinh tế ổn định, nguồn nhân lực giữ vai trò vô cùng quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Hiện Phú Yên là tỉnh có tháp dân số vào loại trẻ. Số người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng cao và tăng nhanh làm cho tỷ lệ người phụ thuộc giảm. Năm 2011, nếu dân số trung bình của toàn tỉnh là 880.000 người thì riêng số người hơn 15 tuổi là 641.000 người, trong đó có 78,5% số người tham gia lao động. Ðây là lực lượng lao động dồi dào, tương đối trẻ, là động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà. Nhận thức được điều này, thời gian qua Phú Yên chú trọng phát triển nguồn nhân lực đồng bộ theo hướng: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; cơ cấu lao động được chuyển dịch theo hướng tăng lao động công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần lao động trong khu vực nông - lâm - thủy sản, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HÐH

Từ những nỗ lực trên, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động tỉnh nhà đã được nâng lên đáng kể song nhìn chung vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cả về số lượng cũng như chất lượng và cơ cấu. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020, Phú Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, tỉnh tập trung chủ yếu vào 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó có phát triển nguồn nhân lực (đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao). Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Yên tập trung triển khai các giải pháp xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực một cách toàn diện, có chất lượng, nhằm đáp ứng kịp thời sự nghiệp CNH, HÐH.

Ông Nguyễn Văn Lãng - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết mới đây, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 theo tinh thần Quyết định số 579/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phương hướng phát triển chung của Quy hoạch là đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời có chính sách thu hút đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo ra nhiều ngành nghề, việc làm mới; gắn với việc mở rộng và đa dạng các loại hình thông tin về thị trường lao động… Mục tiêu giai đoạn 2011-2015, bình quân đào tạo 25.000 lao động /năm, dạy nghề cho 18.000 – 20.000 lao động/năm. Giai đoạn 2016-2020 chuyển sang đào tạo chuyên sâu dài hạn, bình quân đào tạo 21.000 lao động/năm, trong đó đào tạo dạy nghề 18.000 lao động/năm.

Thiện Tân