PHÚ YÊN

Huyện Sông Hinh: Vươn lên với diện mạo mới

12:07:19 PM | 16/10/2012

Vượt thoát mọi khó khăn, thách thức của một huyện miền núi, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền - đồng bào các dân tộc, huyện Sông Hinh đã từng bước thoát khỏi tình trạng lạc hậu, kém phát triển, liên tục đổi mới và gặt hái nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh,...

Nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp

Huyện Sông Hinh là địa phương có nhiều lợi thế so sánh về vị trí địa lý, là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng của tỉnh Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt với hơn 23.333ha đất nông nghiệp, huyện sở hữu nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. Hiện nay sản xuất nông nghiệp đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Diện tích gieo trồng hàng năm đạt 18.000ha, cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp dài ngày như cà phê 1.700ha, cao su 2.700ha; cây công nghiệp ngắn ngày như mía 3.500ha, sắn 7.000ha; cung cấp ổn định vùng nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động. Hầu hết các loại cây trồng đều được thay thế giống mới có năng suất, chất lượng cao.

Cùng với lợi thế về đất đai, trên địa bàn huyện Sông Hinh còn có diện tích mặt nước khá lớn với trên 8.000ha, trong đó có các công trình thủy điện lớn như: Thủy điện Sông Hinh, Thủy điện sông Ba Hạ, Thủy điện Krông H’năng,... Phát huy lợi thế các vùng hồ thủy điện này, Sông Hinh có thể phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao...; góp phần cải thiện, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân.

Ngoài ra huyện Sông Hinh còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú, ngoài tài nguyên nước và tài nguyên rừng còn kể đến một số khoáng sản với trữ lượng lớn như: đá Mác ma, đá dăm, đá Grannit, đá Saphia, vàng sa khoáng,...

Gặt hái thành công

Giai đoạn 2005 - 2010, dù gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo sâu sát của huyện Ủy, sự điệu hành có hiệu quả của UBND huyện cộng với nỗ lực không ngừng khai thác và phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện Sông Hinh đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nền kinh tế huyện nhà đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện với tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, bình quân từ 12 - 15%/năm. Từ một huyện chỉ sản xuất lúa rẫy, nay với sự đầu tư nhiều công trình thủy lợi, Sông Hinh đã phát triển diện tích khá lớn lúa nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, dân sinh được chú trọng đầu tư, bộ mặt nông thôn miền núi đã đổi thay rõ nét và ngày càng khang trang, hiện đại. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng.

Những thành quả phát triển KT-XH trong thời gian qua đã và đang tiếp tục phát huy tác dụng trên nhiều mặt. Cùng với tiềm năng lợi thế dồi dào; tinh thần tự lực tự cường của cán bộ và nhân dân,... sẽ là những nền tảng vững chắc, là động lực để huyện Sông Hinh đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng một số ngành sản xuất chính bình quân giai đoạn này đạt 19,17%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 15 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 13,2 - 17,4%/năm; đến năm 2015 phấn đấu đạt 36 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.257 tỷ đồng.

Chủ tịch Đặng Đình Toại nhấn mạnh: “Với thế mạnh của một vùng đất nông nghiệp, huyện Sông Hinh chú trọng thu hút các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm sản; đặc biệt là phát triển cây cao su, cà phê, sắn, mía,...

Với phương châm “Sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư”, huyện luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Cụ thể huyện quan tâm giải quyết mặt bằng cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phối hợp với giải quyết rốt ráo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phát huy tiềm lực xã hội hóa, kêu gọi và tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Ngoài ra huyện quan tâm đến việc quy hoạch các ngành nghề và có định hướng thu hút đầu tư cụ thể, qua đó ngày càng nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, huy động các nguồn ngoại lực cho đầu tư phát triển KT-XH huyện nhà”.

Quang Thuấn

Sự kiện sắp tới

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức ( khóa 29)

31/8 – 25/9/2020

Trung tâm đào tạo Commit, TP Berlin