HÀ NỘI

Xây dựng Sóc Sơn giàu đẹp

10:39:50 AM | 6/6/2013

Mặc dù thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ biết tận dụng những thế mạnh và có định hướng đúng đắn nên kinh tế huyện Sóc Sơn đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. "Trong năm 2012, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,02%, trong đó: Công nghiệp – TTCN tăng 5,89%; Xây dựng cơ bản tăng 7,5%, Thương mại - dịch vụ tăng 13,47%; Sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng 1,55%; Thu nhập bình quân 22,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng" là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Nguyệt, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Đầy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới

Xác định rõ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo huyện, tổ tư vấn, tổ giúp việc đã tích cực chỉ đạo và ban quản lý xã tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành các nội dung quy hoạch đồ án và đề án cấp xã, cấp huyện, đến nay đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch và đề án của 25/25 xã, đạt 100% kế hoạch. Hiện tại, các xã đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai đề án xây dựng nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Điển hình là xã Mai Đình sau 2 năm triển khai đối chiếu với 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Mai Đình đã có 18/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt.

Năm 2012, huyện đã phê duyệt quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng của 70 thôn thuộc 21 xã với diện tích 6.165,48 ha, 62 thôn đã làm giao thông thủy lợi nội đồng, đào đắp được 698km đường giao thông nội đồng, đào 933,2km kênh mương, lắp đặt gần 47.000 chiếc cống đỡ các loại, mở rộng gần 10km đường ven làng. Có 54 thôn của 19 xã tiến hành giao ruộng ngoài thực địa cho nhân dân, trong đó 50 thôn đã hoàn thành giao ruộng 100% với diện tích 4.059,56 ha. Trong quá trình dồn điền đổi thửa đã vận động nhân dân hiến được hơn 5.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông thôn xóm, thu hồi 374,18 ha đất dôi dư để bổ sung cho giao thông thủy lợi nội đồng, mở rộng nhà văn hóa thôn làng, nghĩa trang… và dành quỹ đất đấu giá để tạo nguồn cho tạo dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Nguyệt chia sẻ: Việc triển khai xây dựng nông thôn mới và dồn điền đổi thửa trên địa bàn đã tạo được niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong huyện. Hiệu quả từ việc xây dựng mô hình nông thôn mới đã và đang mang lại cho huyện Sóc Sơn một diện mạo mới, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, văn minh; sản xuất nông nghiệp đang dần phát triển theo hướng hiện đại, bền vững; thu nhập người dân cao hơn, mức sống tốt hơn, đời sống dân sinh không ngừng được cải thiện…

Tăng cường thu hút đầu tư

Trước đây, Sóc Sơn là một huyện thuần nông, có tỷ trọng nông lâm nghiệp chiếm ban đầu 90%. Làm thế nào để phát triển kinh tế xã hội của huyện trên cơ sở tận dụng những thế mạnh về các nguồn lực như: vị trí, đất đai, con người…là bài toán cho cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Hiểu được thế mạnh đó, huyện đã tận dụng và huy động được các nguồn lực trong đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông và các chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư, đến nay cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi tích cực; Công nghiệp, dịch vụ chiếm 82%, nông nghiệp chỉ còn 18%. Toàn huyện có 1.080 doanh nghiệp (DN) gấp 83 lần trước đó, trong đó có 40 DN vốn FDI, 12.314 hộ kinh doanh cá thể (gấp 61 lần trước đó)… Vốn đầu tư thu hút hơn 15.000 tỷ đồng vào địa bàn.

Trong thời gian tới để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến với huyện Sóc Sơn, Ban lãnh đạo huyện đưa ra những cam kết như: cải cách hành chính, công khai danh mục dự án thu hút đầu tư, cung cấp thông tin về môi trường và các chính sách đầu tư; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành; có cơ chế ưu đãi với từng dự án, giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư trong thời gian ấn định...

Từ những kết quả đạt được và đưa ra định hướng phù hợp, chắc chắn trong những năm tới, Sóc Sơn sẽ có bước đột phá mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm với lợi thế và tiềm năng của huyện.

Nguyệt Thắm