NAM ĐỊNH

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nam Định: Cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền

10:11:03 AM | 1/10/2013

Hiện nay, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nam Định có khoảng 500 hội viên trên tổng số gần 4.000 doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Để thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, thời gian qua, Hiệp hội luôn chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển quan hệ với các cơ quan công quyền trong tỉnh, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh trong cả nước; phát triển hội viên và không ngừng tăng cường lợi ích hội viên. Bên cạnh đó phát triển các hoạt động dịch vụ nhằm tạo nguồn tài chính cho Hiệp hội trên cơ sở tổ chức bộ máy gọn nhẹ, cơ chế hoạt động rõ ràng, linh hoạt và hiệu quả.

Đặc biệt, với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, Hiệp hội đã có nhiều đề xuất lên UBND tỉnh trong việc tạo hành lang pháp lý nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Qua đó, thủ tục hành chính đã từng bước đơn giản hóa; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. Các doanh nghiệp được tạo điều kiện để khởi sự kinh doanh một cách thuận lợi với chi phí gia nhập thị trường ngày càng ít đi. Hàng tuần, lãnh đạo UBND tỉnh đều dành một buổi tiếp doanh nghiệp, đồng thời tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nam Định cũng có nhiều chương trình hành động nhằm đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ hội viên trong việc tìm ra các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định tăng trưởng. Hiệp hội đã tổ chức miễn phí các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho trên 2000 doanh nghiệp về những kiến thức quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái; thường xuyên cập nhật và chủ động tuyên truyền tới các doanh nghiệp chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước cùng những thông tin đầy đủ về thị trường. Tổ chức đối thoại giữa các cơ quan công quyền trong tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng với doanh nghiệp để trực tiếp giải đáp những vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Định kỳ hàng năm, Hiệp hội đều phối hợp chặt chẽ với Ban thi đua tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư lập danh sách doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đề nghị các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích kịp thời.

Ông Trần Xuân Ngữ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nam Định cho rằng: Nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như chỉ số PCI của Nam Định trong thời gian tới, tỉnh cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản về cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ vay vốn; miễn giảm hoặc gia hạn nộp thuế; tư vấn, hỗ trợ pháp lý khi doanh nghiệp cần… Đồng thời cần tập trung đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực đào tạo nghề mà doanh nghiệp cần, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Song song với đó, Hiệp hội cũng sẽ tăng cường tổ chức các buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, các buổi gặp gỡ giao lưu, giới thiệu mối hàng, liên doanh liên kết, hợp tác để cùng phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Hiệp hội khuyến khích các doanh nghiệp hội viên tiêu dùng sản phẩm của nhau bằng những cơ chế tương hỗ, giảm giá, ưu đãi đặc biệt.

Tin rằng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền từ Trung ương đến địa phương cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ của hội viên, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nam Định sẽ ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của mình trong việc gắn kết, tương hỗ giữa các hội viên; tiếp tục đi sâu, bám sát nhằm nắm bắt tình hình thực tế của các doanh nghiệp hội viên, từ đó có những hỗ trợ phù hợp, kịp thời giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh.

Minh Trí