CẦN THƠ

Quận Thốt Nốt: Huy động mọi nguồn lực cho phát triển

1:02:21 PM | 3/12/2013

Quận Thốt Nốt được thành lập từ năm 2009, 5 năm kể từ khi thành lập đến nay nằm trong giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế, nhưng bằng những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, nền kinh tế - xã hội của quận đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND Quận Thốt Nốt. Ngọc Trang thực hiện.

Xin ông cho biết tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận Thốt Nốt những năm qua?

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, quận Thốt Nốt đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch và xác định rõ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt nhờ sự phấn đấu, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quận nên tình hình kinh tế - xã hội của quận trong những năm trở lại đây đã đạt được những kết quả thiết thực.

Trong giai đoạn từ 2009 đến 2013, kinh tế quận Thốt Nốt đạt tốc độ tăng trưởng khá, mức tăng bình quân 13,64%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 ước đạt 57,762 triệu đồng, tương đương 2.737 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Ngành công nghiệp trên địa bàn quận tiếp tục phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,64%/năm. Lĩnh vực thương mại dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng về loại hình. Lĩnh vực nông nghiệp – thủy sản tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực với sự tập trung vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2009 đến 2013 đạt 877,049 tỷ đồng, bình quân tăng trên 17,1%/năm. Riêng năm 2013 ước thu được 243,6 tỷ đồng, đạt 108,9% KH, tăng gấp 2,35 lần so với năm 2009. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của quận giai đoạn 2009 - 2013 đạt trên 12.552 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 11,5%/năm.

Thốt Nốt là một trong những địa phương đang tạo được đột phá từ phát triển công nghiệp, xin ông cho biết cụ thể hơn về tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn hiện nay?

Những năm qua, tốc độ phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quận Thốt Nốt đạt mức tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm năm 2013 ước đạt 13,77%, chiếm tỷ trọng 52,69% trong cơ cấu kinh tế của quận. Ngành công nghiệp chủ lực của quận là xay xát - lau bóng gạo và chế biến cá tra xuất khẩu. Hiện trên địa bàn quận có 32 doanh nghiệp xay xát gạo, 48 doanh nghiệp lau bóng gạo và 5 doanh nghiệp chế biến cá tra fi-lê xuất khẩu – đây là các ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ cao, trên 83% tổng giá trị toàn ngành. Hàng năm, sản lượng sản xuất gạo xuất khẩu của quận chiếm trên 40% và sản lượng thủy sản xuất khẩu chiếm trên 30% tổng sản lượng của toàn thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2013, tổng giá trị công nghiệp đạt 2.881,34 tỷ đồng, tăng trên 13% so cùng kỳ; trong đó sản xuất gạo xuất khẩu đạt 278.568 tấn, sản lượng thủy sản thực hiện 36.100 tấn. Kim ngạch xuất khẩu của quận đạt 193,94 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu những năm gần đây đã tác động nhất định đến sự phát triển ngành công nghiệp – TTCN của thành phố Cần Thơ nói chung và quận Thốt Nốt nói riêng, nhất là tình hình xuất khẩu gạo và cá tra gặp nhiều khó khăn nên tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang được các địa phương đẩy mạnh, riêng tại quận Thốt Nốt, chương trình này đã được thực hiện như thế nào?

Cùng với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quận Thốt Nốt đã chủ động xây dựng “Đề án thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn các phường giai đoạn 2012 – 2014” với mục tiêu tập trung đẩy mạnh đô thị hóa tại các khu vực nông thôn trên địa bàn quận.

Nhìn chung qua gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án, bộ mặt đô thị của quận có nhiều thay đổi đáng kể. Kết quả trên địa bàn quận có 3 phường đạt 18 tiêu chí và 6 phường còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên, bình quân mỗi phường đạt thêm từ 2 – 5 tiêu chí.

Ông có thể cho biết mục tiêu chung trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của quận trong thời gian tới?

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận trong những năm tới là tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Huy động mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chỉnh trang, kiến thiết đô thị; tăng cường đào tạo và sử dụng tốt nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”.