NINH THUẬN

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao

11:04:45 AM | 20/2/2014

Sau 21 năm tái lập, tỉnh Ninh Thuận đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trong phát triển KT - XH. Riêng ngành nông nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện, thể hiện qua giá trị thu nhập của nông dân, ngư dân, diêm dân không ngừng nâng cao.

Đặc biệt trong giai đoạn 5 năm (2008 - 2012), ngành nông nghiệp đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch của năm. Cụ thể đến năm 2012, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 6,16%/năm; sản lượng lương thực tăng thêm 72.000 tấn, diện tích gieo trồng tăng thêm 12.339 ha (so với năm 2007); năng suất lúa bình quân tăng 4,3 tạ, năm 2007 năng suất đạt 51,9 tạ/ha tăng lên 56,2 tạ/ha vào năm 2012; năng suất nho từ 201 tạ/ha năm 2007 tăng lên 223 tạ/ha năm 2012, tăng bình quân 22 tạ/ha; giá trị hàng nông sản xuất khẩu từ 42,4 triệu USD năm 2007 tăng lên đạt 60,8 triệu USD năm 2012.

Hiện nay diện tích đất gieo trồng hàng năm của Ninh Thuận vào khoảng 82.000 ha; diện tích đất sản xuất muối theo quy hoạch đến năm 2020 là 3,9 ha; đất mặt nước nuôi trồng thủy sản gần 1.800 ha. Đặc biệt, Ninh Thuận được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quy hoạch và đầu tư 2 khu sản xuất giống thủy sản tập trung, những năm qua đã giải quyết căn bản nhu cầu giống phục vụ nuôi trồng thủy sản trên cả nước. Đây là những thế mạnh của ngành góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập trên một ha đất canh tác, tạo nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho nông dân.

Cùng với những tiềm năng dồi dào nêu trên, để sản xuất nông nghiệp phát triển một cách bền vững, kế hoạch cho giai đoạn đến năm 2015, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương triển khai nhân rộng 17 mô hình sản xuất có hiệu quả (7 mô hình trồng trọt, 3 mô hình chăn nuôi, 3 mô hình thủy sản, 1 mô hình lâm nghiệp, 1 mô hình diêm nghiệp, 2 mô hình cơ giới hóa), qua đó góp phần tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, đáp ứng mục tiêu chương trình xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Trịnh Minh Hoàng cho biết, trong định hướng của mình, Ninh Thuận sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; thực hiện công tác quy hoạch; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, gắn với thị trường. Phấn đấu thời kỳ 2011-2020 giá trị sản xuất toàn ngành tăng trưởng đạt 6.5%/năm; mục tiêu cụ thể của nông nghiệp là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học; đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị sử dụng đất đến năm 2020 để tạo tiền đề phát triển. Đến năm 2020, ổn định 18.200 ha đất trồng lúa, 23.000 ha cây bắp, 4.000 ha mía, 2.700 ha sắn, 480 ha thuốc lá, 2.200 ha nho và 1.000 ha táo. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp, bán công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, cung ứng nguồn tôm giống chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu nuôi tôm thương phẩm trên cả nước.

Trên cơ sở xác định rõ thu hút đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản không chỉ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp mà còn nâng cao giá trị nông lâm sản, những năm qua ngành nông nghiệp Ninh Thuận luôn chú trọng đầu tư mạnh cho lĩnh vực chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc cải tạo, nâng cấp các nhà máy hiện có (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ninh Sơn, Nhà máy chế biến đường Phan Rang...); tỉnh cũng chú trọng đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến mới như: nhà máy chế biến rượu vang nho, công suất 3 triệu lít/năm và 5.000 tấn sản phẩm khác; nhà máy chế biến nhân điều công suất 5.000 tấn/năm...Đồng thời tích cực kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực giết mổ, chế biến thịt gia súc gia cầm. Ông Hoàng cho biết: "Tất cả các dự án nêu trên đã được ngành nông nghiệp đề xuất với UBND tỉnh đưa vào danh mục các dự án mong muốn kêu gọi và ưu đãi trong đầu tư".

Thanh Thảo