NINH THUẬN

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp lợi thế

11:07:42 AM | 20/2/2014

Những năm gần đây, các nhóm ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận, điển hình là công nghiệp chế biến liên tục phát triển, góp phần đáng kể trong tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành.

Hiệu quả cao từ công nghiệp chế biến

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Hoan cho biết mục tiêu phát triển công nghiệp của Ninh Thuận trong thời gian tới tập trung vào 2 trụ cột phát triển năng lượng và sản xuất chế biến, được đề ra tại Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII và quy hoạch phát triển KT - XH của tỉnh theo quyết định 1222/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2013 giá trị sản ngành công nghiệp chế biến của tỉnh ước đạt 1.803 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh và tăng 49,5% so với năm 2010. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực. Các doanh nghiệp chú trọng đầu tư nhà xưởng, nâng công suất, mở rộng sản xuất, hạ giá thành, bước đầu sản phẩm đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Phát huy tiềm năng lợi thế về nguồn nguyên liệu, Ninh Thuận đã thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, góp phần tạo tăng trưởng chung cho tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Nổi bật có thể kể đến các dự án như: Nhà máy Bia Sài Gòn-Ninh Thuận công suất 50 triệu lít/năm, vốn đầu tư 450 tỷ đồng; Dây chuyền chế biến muối tinh với công suất 200.000 tấn/năm, vốn đầu tư 314 tỷ đồng; Nhà máy chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu công suất 8.000 tấn/năm, vốn đầu tư 260 tỷ đồng; Nhà máy chế biến rong sụn 1.200 tấn bột/năm, vốn đầu tư 40 tỷ đồng...

Để phát triển công nghiệp chế biến có lợi thế của Ninh Thuận theo đúng chủ trương định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH của tỉnh thì tùy theo điều kiện phát triển từng ngành công nghiệp, tỉnh sẽ xác định những giải pháp phát triển phù hợp. Trong đó có thể thấy sản xuất chế biến nông lâm thủy sản là ngành có lợi thế phát triển của tỉnh, song cần phát triển cơ sở sản xuất gắn với phát triển vùng nguyên liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ, đổi mới máy móc thiết bị nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi và lựa chọn các dự án đầu tư sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, có công nghệ mới, thân thiện với môi trường nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm.

Phát triển công nghiệp đúng định hướng

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện đang có nhiều dự án công nghiệp lớn đã đầu tư và đang nghiên cứu xúc tiến chuẩn bị đầu tư như: Nhà máy nghiền và sản xuất xi măng (công suất 750.000 tấn/năm và dự kiến nâng lên 1 triệu tấn/năm); Nhà máy bia Sài Gòn-Ninh Thuận (công suất 50 triệu lít/năm và dự kiến nâng lên 100 triệu lít/năm); các dự án ngành dệt may-da giày, chế biến ti tan, điện (thủy điện, điện gió)…Do đó, để ngành công nghiệp phát triển đúng định hướng, tạo giá trị gia tăng cao, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư và thu hút đầu tư mới các nhà máy phát triển sản xuất hỗ trợ sản phẩm ngành điện như: tua bin, cánh quạt cho phát triển điện gió, cột điện bê tông ly tâm, lõi thép, bê tông đúc sẵn cho đường dây trung và hạ thế, vỏ máy-thiết bị phục vụ cho phát triển điện hạt nhân…

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 toàn ngành công nghiệp sẽ đóng góp khoảng 12% GDP và giải quyết việc làm cho 13% lao động của tỉnh, UBND tỉnh và các ngành tập trung đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện môi trường; phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, có giá trị gia tăng cao, tạo sự tăng trưởng đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Tỉnh cũng chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chế biến có lợi thế như công nghiệp sản xuất muối - hóa chất sau muối, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp chế biến khoáng sản...; phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ cho công nghiệp chế biến và thiết bị phục vụ sản xuất điện.

Ông Hoan cho biết dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 ước khoảng 125.000 – 135.000 tỷ đồng; trong đó: huy động từ ngân sách nhà nước, từ tích lũy đầu tư là 10-12%; nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện qua các Bộ ngành theo chương trình quốc gia chiếm từ 15-20%; đầu tư từ các doanh nghiệp và dân cư từ 15-20% giai đoạn 2011-2015 và 20-25% giai đoạn 2016-2020; huy động vốn tín dụng đầu tư được dự báo đáp ứng từ 10-15% nhu cầu vốn; vốn đầu tư nước ngoài và tỉnh ngoài chiếm từ 35-40% tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020.