ĐẮC NÔNG

BHXH Đăk Nông: Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ năm 2014

3:36:35 PM | 19/6/2014

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về chuyên môn, nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông, cùng sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nên trong năm 2013, BHXH tỉnh Đăk Nông đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh sự hỗ trợ trên, nghiệp vụ của BHXH Đắk Nông cũng đã được nâng cao. BHXH Đắk Nông đã công khai quy trình tiếp nhận hồ sơ thủ tục, thời gian giải quyết nghiệp vụ BHXH, BHYT theo cơ chế 1 cửa liên thông, đơn giản hóa cải cách hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia cũng như thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

Trong năm 2013, Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 26.594 người, tăng 876 người, tỷ lệ tăng là 4,2% so so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT là 305.161 người, tăng 12.401 người, tỷ lệ tăng là 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHXH tự nguyện 400 người, tăng 44 người, tỷ lệ tăng là 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/12/2013, nguồn thu của BHXH tỉnh đã được 501.942 triệu đồng (đạt 106% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao), tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong năm 2013, BHXH tỉnh đã xét duyệt chế độ BHXH kịp thời, chính xác, đúng quy định cho các đối tượng là 2.006 hồ sơ, tăng 94 hồ sơ so với năm trước. Tổng số người hưởng BHXH hàng tháng là 207 người giảm 4,16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số người hưởng TC BHXH 1 lần là 1.204 người, tăng lên 9,2% so với năm trước. Tổng số người hưởng TC BHTN là 595 người, chỉ giảm 0,16% so với năm trước. Trong thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH cho đối tượng theo quy định của Nhà nước, năm 2013, tổng số lượt người được hưởng là 43.197 đối tượng với số tiền 106.671.286.508 đồng.

Trong công tác giám định chi phí KCB tại bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa các huyện cho người có thẻ KCB BHYT- BHXH, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ sở KCB tổng hợp, thống kê, giám định chi phí KCB, việc sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế đúng danh mục được phê duyệt, kiên quyết xuất toán các trường hợp lạm dụng quỹ BHYT. Do vậy, trong năm, quỹ BHYT tỉnh không bị thâm hụt. Trong năm có 453.943 lượt người đến KCB bằng thẻ BHYT với số tiền 61.980 triệu đồng, tăng 92.589 lượt người đến KCB bằng thẻ BHYT so với năm trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, BHXH Đắk Nông cũng gặp không ít khó khăn.  Điều kiện kinh tế của một tỉnh mới thành lập, dân cư phát triển không đồng đều, cơ sở vật chất, nhất là trong công tác khám chữa bệnh cho người dân còn nhiều hạn chế, nên công tác tuyên truyền cho người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện còn thấp. Cũng từ tình hình kinh tế còn khó khăn, các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trốn đóng, chậm đóng trên địa bàn còn kéo dài và công tác khởi kiện còn chậm, chưa hiệu quả, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ cho người lao động. Đăk Nông là một tỉnh mới thành lập, địa bàn rộng nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện có hiệu quả, nhưng so với lực lượng lao động của tỉnh thì tỷ lệ tham gia còn thấp.

Việc rà soát và lập danh sách cho các đối tượng thuộc diện ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT chưa chính xác nên số lượng thẻ trùng còn nhiều.

Theo BHXH tỉnh, có nhiều nguyên nhân khiến hoạt động của BHXH tỉnh chưa đạt được thành tích cao. Một trong những nguyên nhân là công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng đến đông đảo người dân, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dẫn đến việc người dân, người lao động chưa nắm bắt kịp thời về chế dộ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trang thiết bị kỹ thuật cũng như trình độ của đội ngũ y bác sỹ còn thấp, nhất là tuyến cơ sở, nên chưa đáp ứng được nhu cầu KCB. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014 và khắc phục phần nào các khó khăn, vướng mắc thời gian qua, năm 2014, BHXH Đắk Nông sẽ tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thu các nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, cũng như các đơn vị sử dụng lao động, nhằm đảm bảo giảm tỷ lệ nợ đọng theo quy định. Ngành cũng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24 ngày 03/5/2013 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị và kế hoạch triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Song song đó ngành cũng sẽ xây dựng, thực hiện chương trình kế hoạch tuyên truyền năm 2014, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện; đồng thời cập nhật ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ mới để đáp ứng yêu cầu giải quyết các nghiệp vụ trong hệ thống BHXH tỉnh.

Ngành cũng triển khai xậy dựng hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế 1 của trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc chi trả các chế độ BHXH cho các đối tượng qua hệ thống bưu điện để đảm bảo quyền lợi cho người được thụ hưởng. Đặc biệt, ngành sẽ kiên quyết khởi kiện những đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài, chiếm dụng tiền BHXH vi phạm nghiêm trọng luật BHXH.

Luận Nguyễn