NAM ĐỊNH

Huyện Trực Ninh: Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp

1:22:28 PM | 25/12/2014

Ông Phạm Trọng Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản xuất CN-TTCN, xây dựng của huyện đạt 1.700 tỷ đồng (giá cố định năm 1994); mức tăng trưởng đạt từ 19%/năm trở lên; tỷ trọng dịch vụ chiếm 32,3% cơ cấu kinh tế của huyện, bằng sự nỗ lực của nhân dân cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành, đến nay huyện Trực Ninh đã đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 21%, vượt 2%; giá trị hàng xuất khẩu đạt 179 tỷ đồng, vượt 19,33%; tỷ trọng dịch vụ chiếm 32,6% cơ cấu kinh tế, vượt 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, vượt 4% mục tiêu Đề án hướng tới.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Huyện đã đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm: triển khai có hiệu quả các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại các xã thuần nông ít hoặc chưa có nghề để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng xây dựng nông thôn mới; tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng, cải thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

UBND huyện đã xây dựng Đề án “Phát triển sản xuất CN-TTCN, làng nghề”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều biện pháp đồng bộ để thực hiện. Triển khai thực hiện đề án, huyện đã xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất CN-TTCN đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất. Huyện đã huy động, tranh thủ mọi nguồn lực của Trung ương để xây dựng phát triển một số tuyến đường huyết mạch giao thông của huyện: QL 21; tỉnh lộ 490C, 486B; đường Trái Ninh; đường Nam Ninh Hải; đường 53C, các công trình giao thông nông thôn WB3… nhằm đảm bảo cho hoạt động của các doanh nghiệp khi đến với huyện. Trực Ninh cũng đã chủ động phối hợp với ngành Điện hoàn thành xây dựng Trạm biến áp 110kV và cải tạo lưới điện nông thôn đáp ứng nhu cầu sử dụng điện khi gia tăng sản xuất CN-TTCN. Nhờ giải quyết 2 vấn đề đường – điện, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với nhiều ngành nghề như: tái chế phôi thép, cơ khí, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt, may công nghiệp, đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy, kéo sợi PE, sản xuất lúa giống...trên 3 cụm công nghiệp: CCN TT Cổ Lễ ; CCN TT Trực Hùng; CCN TT Cát Thành.