NAM ĐỊNH

Huyện Vụ Bản: Khai thác tối đa mọi lợi thế

1:29:01 PM | 25/12/2014

Ông Phạm Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện

Xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh và là mũi nhọn kinh tế, những năm gần đây huyện Vụ Bản luôn cố gắng thực hiện tốt công tác quy hoạch diện tích sản xuất lúa cũng như phát triển mô hình “cánh đồng mẫu lớn” để hướng đến tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư, nâng cao lợi nhuận mùa màng.

Huyện đã hình thành tập quán sản xuất 3 vụ/năm, đã tuyển chọn nhiều giống cây trồng mới, phù hợp với điều kiện sản xuất của huyện; bước đầu cơ giới hóa 100% khâu làm đất và 35% khâu thu hoạch. Chăn nuôi phát triển mạnh, hiện trên địa bàn huyện Vụ Bản có 324 trang trại, năm 2013 cho thu 257 tỷ đồng, trong đó có 62 hộ được cấp chứng nhận trang trại theo tiêu chí mới. Năm 2014 huyện đã chuyển được 416 ha vùng đất trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, nâng tổng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 930ha, qua đó giúp nâng cao đời sống bà con nông dân, bộ mặt nông thôn ngày được đổi mới.

Trong lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), trên địa bàn hiện đã quy hoạch thành công Khu Công nghiệp Bảo Minh do Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex làm chủ đầu tư, đây được cho là KCN kiểu mẫu của Việt Nam với hệ thống hạ tầng thuận lợi từ giao thông, dịch vụ điện nước được cung cấp đến tận chân công trình, khu nhà ở dành cho công nhân viên và đặc biệt là nhà máy xử lý nước thải tập trung được đầu tư đồng bộ. Đến nay KCN Bảo Minh đã lấp đầy 70% trên tổng số 165 ha, khi được lấp đầy từ KCN Bảo Minh sẽ tạo công ăn việc làm cho 12.000 công nhân. Đây không chỉ là điểm nhấn của Vụ Bản mà còn là điểm sáng của Nam Định chiến lược phát triển công nghiệp.

Đặc biệt huyện có hệ thống đường sắt Bắc – Nam chạy qua, trục quốc lộ 10 - đường chiến lược ven biển của vùng Bắc bộ chạy qua và hệ thống Sông Hồng (Sông Đào, sông Đáy). Với hệ thống giao thông có đủ cả 3 loại hình đã tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Ngoài ra, Vụ Bản là huyện duy nhất của Nam Định có hệ thống núi đất tạo cho nơi đây những điểm du lịch tâm linh, sinh thái tại xã Kim Thành, nhiều lễ hội lớn mang tầm quốc gia như hội Phủ, chợ Viềng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: trong nông nghiệp quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, đầu ra cho nông sản còn bấp bênh, chưa triển khai liên kết tốt giữa “bốn nhà” để hỗ trợ người nông dân. Sản xuất công nghiệp tuy có mức tăng trưởng khá nhưng hiệu quả sản xuất chưa cao. Kết cấu hạ tầng tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Ông Phạm Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết, để đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH, huyện sẽ khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng, huy động đến mức cao nhất các nguồn nội lực, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, tập trung đúng mức cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung phát triển kinh tế theo hướng xác định nông nghiệp là chính đi đôi với phát triển thương mại, dịch vụ và CN, TTCN.