CẦN THƠ

Phong Điền: Tập trung cho mũi nhọn nông nghiệp

11:08:06 AM | 27/1/2015

Phong Điền là huyện nông nghiệp, một trong những vùng sản xuất lương thực trọng điểm của Tp.Cần Thơ. Chính vì vậy huyện đã xác định trong những năm trước mắt nông nghiệp vẫn là ngành mũi nhọn để huyện tập trung đầu tư theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM); đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững về sau.

Thế mạnh chủ lực của Phong Điền là kinh tế nông nghiệp theo hướng chất lượng cao gắn kết với phát triển du lịch sinh thái. Chính vì vậy những năm qua huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu tại các xã: Giai Xuân, Trường Long, Tân Thới và Nhơn Nghĩa;,... Năm 2014, sản lượng thu hoạch lúa 3 vụ của huyện đạt 62.008,4 tấn, đạt 114,64% so với kế hoạch.

Ngoài ra trong phát triển nông nghiệp, Phong Điền còn có lợi thế về trồng các loại cây ăn trái chủ lực có giá trị kinh tế cao gắn kết với du lịch sinh thái. Huyện có gần 6.000ha vườn cây ăn trái, chiếm 60% diện tích toàn huyện và 1/3 diện tích vườn toàn Tp.Cần Thơ. Trong đó có 4 vùng quy hoạch sản xuất chuyên canh lớn gồm 200ha dâu Hạ Châu (xã Nhơn Ái), 220 ha vú sữa (xã Giai Xuân), 50 ha chôm chôm và măng cụt (xã Tân Thới) và 50 ha hoa màu (xã Nhơn Nghĩa). Ngoài ra thời gian qua huyện cũng khôi phục khoảng 50 ha cây cam mật tại xã Nhơn Ái, Trường Long; đồng thời cải tạo được 303,5 ha vườn cây ăn trái kém hiệu quả, sản lượng thu hoạch khoảng 69.775/63.495 tấn, đạt 109,9% kế hoạch.

Cùng với cây ăn trái, huyện Phong Điền còn có thế mạnh về trồng hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày, hàng năm đều đem lại lợi nhuận khá cao cho nông dân. Để gia tăng hiệu quả sản xuất, huyện chủ động nhân rộng mô hình trồng rau màu trong mùa lũ, mô hình chuyên canh rau an toàn trên đất lúa, trồng hoa kiểng,... và bước đầu đã gặt hái được những thành quả rất đáng khích lệ. Đặc biệt những năm gần đây, nội bộ ngành nông nghiệp huyện Phong Điền đã có sự chuyển dịch cơ cấu rõ nét, ngành chăn nuôi phát triển ngày càng mạnh với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như lươn, ba ba, tôm càng xanh, cá tai tượng, cá sấu, trăn…

Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, ông Nguyễn Hoàng Ba cho biết, trong thời gian tới, nông nghiệp vẫn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn huyện tập trung đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề phát triển nhanh công nghiệp - TTCN, thương mại và dịch vụ. Với định hướng này, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, khép kín một số vùng cho cánh đồng mẫu, phát triển và nâng cao hiệu quả diện tích cây ăn trái. Xây dựng và phát triển rộng các mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả, các vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong khu vực và cung cấp sản phẩm đầu vào cho các cơ sở chế biến trong cũng như ngoài địa phương.

Hoàng Lâm