QUẢNG NGÃI

Huyện Đức Phổ: Động lực phát triển kinh tế của tỉnh

10:59:13 AM | 16/9/2015

Đức Phổ là huyện đồng bằng, nằm về phía đông nam của tỉnh Quảng Ngãi, tiếp giáp với tỉnh Bình Định. Với những lợi thế và tiềm năng vốn có, Đức Phổ hôm nay đang vươn mình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị... trở thành thị xã thuộc tỉnh, là động lực phát triển toàn diện khu vực phía Nam của Quảng Ngãi.

Dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong những năm qua huyện Đức Phổ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội cao. Năm 2014 tổng giá trị sản xuất đạt 6.197,9 tỷ đồng, tăng 13,68% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và thương mại dịch vụ ngày càng tăng cao trong cơ cấu kinh tế, chiếm gần 90 % giá trị sản xuất của huyện; thu ngân sách đạt 118 tỷ đồng, bình quân giá trị sản xuất đầu người ước đạt 40 triệu đồng. Lợi thế trong phát triển kinh tế biển của huyện Đức Phổ tiếp tục được phát huy với sản lượng thủy sản năm 2015 ước đạt 63.300 tấn, chiếm trên 66% trong cơ cấu nông nghiệp.

Nhiều cở sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư phát triển. Các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu thương mại dịch vụ được hình thành và đi vào hoạt động, thu hút nhiều lao động. Các trường đào tạo, dạy nghề được nâng cấp và mở rộng. Các dự án phát triển đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng... góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 5 năm ước đạt 10.539 tỷ đồng. Trong 5 năm, có 50 dự án được triển khai thực hiện, tổng kinh phí hơn 1.585 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 457 tỷ đồng; nhiều công trình quan trọng được xây dựng và đưa vào sử dụng, bước đầu phát huy hiệu quả. Đến nay, thị trấn Đức Phổ mở rộng có 42/49 tiêu chí đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, đạt 82,2/100 điểm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả bước đầu. Dự kiến đến cuối năm 2015, Phổ Vinh đạt xã nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách xã hội và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Trần Em - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết với mục tiêu phấn đấu xây dựng thị trấn Đức Phổ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và đưa toàn huyện Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trong thời gian sớm nhất, thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp, cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp và giữ vai trò trung tâm kinh tế - xã hội vùng phía Nam của tỉnh. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi trong việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư để phát triển công nghiệp, thương mại và nhất là các dự án đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ.

Bên cạnh đó huyện Đức Phổ sẽ tập trung phát triển toàn diện kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với công tác xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế chủ lực của huyện, gắn kết chặt chẽ giữa khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với phát triển dịch vụ nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Tin rằng, bằng chính nội lực và sự hỗ trợ của tỉnh, lãnh đạo và nhân dân huyện Đức Phổ đang được phát huy cao độ để biến những tiềm năng, thế mạnh thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, vóc dáng  một đô thị mới đầy năng động đã và đang hình thành sẽ mang lại diện mạo mới để Đức Phổ xứng tầm là thị xã trong tương lai gần.

Ngô Hoa