AN GIANG

Hệ thống Ngân hàng An Giang: Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng

9:51:15 AM | 22/10/2015

Đi đôi với việc tăng trưởng tín dụng lành mạnh, hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang cũng rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu.

Trên địa bàn An Giang năm 2014, công tác tín dụng tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu tư phục vụ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều kênh chuyển vốn đầu tư vào các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, thuỷ sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biên giới...; đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu theo các chương trình mục tiêu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, NHNN Chi nhánh tỉnh An Giang đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vốn cho các các lĩnh vực sản xuất trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên…Các TCTD tích cực cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục vay vốn cũng như thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả lời hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Để đồng hành vượt khó cùng doanh nghiệp, NHNN Chi nhánh tỉnh An Giang cũng đã phối hợp với các Sở ngành liên quan triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2014.

Và sự vào cuộc tích cực của NHNN Chi nhánh tỉnh An Giang và các TCTD trên địa bàn đã mang lại kết quả khả quan. Năm 2014, tổng dư nợ trên địa bàn là 45.853 tỷ đồng, tăng 4.009 tỷ đồng (tăng 9,58%) so với thời điểm 31/12/2013. Theo ghi nhận của ông Lê Trọng Nghĩa, Giám đốc NHNN - Chi nhánh tỉnh An Giang, 2014 là năm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành Ngân hàng An Giang với tổng doanh số cho vay vượt trên 100.000 tỷ đồng. Sự kiện quan trọng này, chính bản thân nó đã nói lên sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần khẳng định ngành Ngân hàng An Giang hoàn toàn có đủ trí lực, nhân lực, nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tư phát triển KT - XH địa phương.

Cùng với việc mở rộng cho vay, ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm…, các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang còn luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng, tiến hành thường xuyên và dứt điểm công tác xử lý nợ xấu. Cụ thể ngày 21/8/2013, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD". NHNN Chi nhánh tỉnh An Giang đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiến hành thống kê tình hình nợ xấu; các hồ sơ, khoản nợ đang khởi kiện, đang thi hành án tại các TCTD. Theo báo cáo của các TCTD, tổng số hồ sơ các khoản nợ đang khởi kiện, đang thi hành án là 1.287 hồ sơ, tương đương với tổng dư nợ là 664 tỷ đồng, chiếm 30,05%/tổng số dư nợ xấu; trong đó số hồ sơ đang khởi kiện là 417 hồ sơ (tương đương với dư nợ là 205 tỷ đồng, chiếm 30,87%) và số hồ sơ đang thi hành án là 870 hồ sơ (tương đương với dư nợ là 459 tỷ đồng, chiếm 69,13%).

Để thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu, NHNN Chi nhánh tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện rà soát, phân tích từng khoản nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro; đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để thu hồi, bán đấu giá tài sản hoặc khởi kiện ra toà án; tăng cường giám sát các khoản nợ đến hạn, nợ có tiềm ẩn rủi ro để xử lý kịp thời. Ngoài ra các TCTD trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp luật trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản đảm bảo, tiến trình giải quyết các vụ án, thi hành các bản án khi có hiệu lực pháp luật. Với sự vào cuộc đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu, tính đến ngày 30/4/2015, tổng số nợ xấu của các TCTD trên địa bàn tỉnh là 2.209 tỷ đồng, giảm 205 tỷ đồng so với 31/12/2014.

Ông Lê Trọng Nghĩa, Giám đốc NHNN - Chi nhánh tỉnh An Giang cho biết trên cơ sở xác định rõ nợ xấu gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, chính vì vậy NHNN Chi nhánh tỉnh An Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn bằng nhiều giải pháp tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD trong việc thực hiện các quy định về hoạt động ngân hàng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Phấn đấu đến cuối năm 2015, đưa tỷ lệ nợ xấu trở về mức 3%/tổng dư nợ. 

Kim Băng