PHÚ YÊN

Nâng cao chất lượng giáo dục từ lòng quyết tâm và đột phá

10:22:31 AM | 19/4/2016

Đảng ta đã khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục; xác định rõ trọng trách và sứ mệnh cao cả của “sự nghiệp trồng người”, trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2015-2016, với sự quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) của tỉnh nhà có nhiều cách làm mới, mang tính đột phá.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Lãnh đạo Sở GDĐT Phú Yên xác định yếu tố có tính quyết định để đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao thực sự chất lượng giáo dục là phải xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), đội ngũ giáo viên (GV) có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, ngoài việc hằng năm ngành GDĐT tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ CBQL, GV; tổ chức đánh giá theo chuẩn của Bộ GDĐT qui định; lãnh đạo Sở GDĐT Phú Yên luôn tìm nhiều biện pháp để có những thông tin cần thiết từ phía cộng đồng, xã hội nhằm đánh giá xác thực đội ngũ CBQL, GV về phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, chuyên môn. Từ năm học 2014-2015, Sở GDĐT đã chỉ đạo:

- Đối với Trưởng các Phòng, Ban của Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở tổ chức lấy phiếu tín nhiệm từ lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc, với các nội dung: năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, quan hệ trong công tác…

- Đối với CBQL các đơn vị trực thuộc Sở: Lãnh đạo nhà trường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm từ cán bộ công chức, viên chức, với các nội dung: năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ trong công tác…

- Đối với viên chức GV: Lãnh đạo nhà trường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm từ phía học sinh (các lớp mà GV có phân công dạy) với các nội dung: trình độ kiến thức, năng lực sư phạm, phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ với học sinh,…

Kết quả tín nhiệm CBQL, GV các đơn vị tổng hợp báo cáo về Sở (những GV có số phiếu tín nhiệm thấp từ 30% trở lên phải báo cụ thể). Ngoài ra, thông qua kênh phản ánh của phụ huynh học sinh với Sở GDĐT (qua đường dây nóng); qua sự nhận xét của cơ sở Đảng, chính quyền của địa phương gửi về Sở GDĐT, bộ phận chức năng của Sở tổng hợp gửi về các đơn vị trực thuộc biết để có thông tin nhận xét, đánh giá cán bộ công chức viên chức. Cách làm này có ý nghĩa, tác động rất lớn: giúp cho lãnh đạo nhà trường có thông tin về đội ngũ CBQL, GV của mình nhiều hơn để có cơ sở đánh giá, phân loại, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, GV phù hợp; giúp cho mỗi cá nhân từ CBQL đến GV biết được những hạn chế, yếu kém của mình để tự phấn đấu, tự bồi dưỡng, rèn luyện, điều chỉnh cho phù hợp với công việc của mỗi người; giúp lãnh đạo Sở có cơ sở theo dõi, quản lý điều hành, bố trí cán bộ đúng năng lực, phù hợp công việc hơn. Điều đáng nói, với cách làm này giúp nhà trường hạn chế được tình trạng tiêu cực, hách dịch, cửa quyền của CBQL và hạn chế tiêu cực trong dạy học của GV.

Về tuyển dụng viên chức giáo viên

Công tác cán bộ luôn là khâu then chốt, quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi cơ sở giáo dục nói riêng và của toàn ngành Giáo dục nói chung. Bên cạnh sàng lọc đầu vào đối với đội ngũ nhà giáo thông qua kỳ thi tuyển dụng viên chức GV, thời gian tới, sau khi có kết quả kỳ thi tuyển viên chức GV, Sở GDĐT sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục phù hợp chuyên môn; phù hợp với thời gian, nơi công tác; đảm bảo đủ biên chế GV theo qui định; cân đối, hợp lý về số lượng, chất lượng giữa các cấp học; sàng lọc và đưa ra khỏi ngành những cán bộ, giáo viên không đủ phẩm chất, năng lực, không đủ chuẩn về trình độ, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đây là việc làm phức tạp, lâu dài, nhưng lãnh đạo Sở cương quyết thực hiện từng bước cho phù hợp.

Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu có tính đột phá để nâng cao thực sự chất lượng giáo dục, góp phần đổi mới giáo dục tỉnh nhà hiện nay.

Bắt đầu từ năm học học 2015-2016, Sở GDĐT Phú Yên quyết tâm tổ chức kiểm tra học kỳ và kiểm tra cuối năm cho cấp THCS và THPT theo tinh thần: chung đề kiểm tra, chung ngày kiểm tra; Sở giao cho các trường THPT có đủ điều kiện và các Phòng GDĐT tổ chức sao in, nhân đề từ bộ đề kiểm tra gốc do Sở chuyển giao; các đơn vị tự tổ chức coi thi, chấm thi đúng theo đáp án và qui định của Sở với tinh thần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm. Trong thời gian tổ chức kiểm tra, chấm bài kiểm tra Sở GDĐT tổ chức các đoàn thanh tra đột xuất. Sau khi các trường chấm xong, tổng hợp báo cáo kết quả về Sở GDĐT; Sở GDĐT sẽ chọn một số trường tổ chức chấm kiểm tra xác suất bài làm của học sinh ở một số môn kiểm tra; tổ chức họp Ban chỉ đạo kỳ thi của Sở và của các trường để rút kinh nghiệm kỳ kiểm tra chung.

Trước mắt, Học kỳ 1, năm 2015-2016, Sở tổ chức kiểm tra học kỳ cho học sinh Khối lớp 9 và lớp 10 trong toàn tỉnh theo kế hoạch kiểm tra chung của Sở GDĐT (chung đề kiểm tra, chung ngày kiểm tra). Trong đó, khối lớp 9 tổ chức kiểm tra tập trung 8 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Khối lớp 10, đối với các trường THCS-THPT và THPT được tổ chức kiểm tra tập trung 10 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục công dân. Đây là kỳ kiểm tra học kỳ theo đề chung lần đầu tiên được tổ chức ở tỉnh, nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh từng trường.

Tất cả các đề kiểm tra đều được chọn từ ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020” do Lãnh đạo Sở GDĐT Phú Yên làm chủ nhiệm. Theo Kế hoạch của Sở: Từ năm học 2015-2016, ngành GDĐT Phú Yên sẽ tổ chức kiểm tra học kỳ; kiểm tra cuối năm đối với cấp THCS và THPT; đánh giá năng lực học sinh lớp 12 cuối cấp THPT để chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia; tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 (từ năm 2016-2017) đối với một số trường THPT trọng điểm của huyện, thị, thành phố đều được tổ chức thi chung đề, chung ngày thi và theo kế hoạch cuả Sở GDĐT.

Kết quả của các kỳ kiểm tra, kỳ thi chung đề và theo kế hoạch chung của Sở GDĐT sẽ giúp cho từng trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức dạy và học; biết được chất lượng dạy học của từng giáo viên, chất lượng học tập của mỗi lớp, của mỗi học sinh để từ đó nhà trường có kế hoạch chỉ đạo, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp để tổ chức dạy và học phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, giúp cho Sở GDĐT có cơ sở đánh giá được chất lượng giáo dục của toàn tỉnh; biết được chất lượng giáo dục của từng trường, của từng vùng, miền để có phương pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục cho phù hợp.

Để có một nền giáo dục có chất lượng thực sự bền vững là không hề dễ dàng. Không cách nào khác ngoài việc cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành phải ý thức, tự mình quyết tâm đổi mới; mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo quyết tâm đổi mới toàn diện để nâng cao chất lượng giáo dục. Có thể nói, những việc làm có tính quyết tâm và đột phá đổi mới của ngành GDĐT Phú Yên trong năm 2015 và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới sẽ có vai trò hết sức quan trọng, có yếu tố quyết định, làm cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học một cách bền vững; góp phần tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

 NGƯT, TS. Phạm Văn Cường

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sự kiện sắp tới

Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức ( khóa 29)

31/8 – 25/9/2020

Trung tâm đào tạo Commit, TP Berlin