CẦN THƠ

Huyện Cờ Đỏ: Sẵn sàng tâm thế hội nhập

2:03:52 PM | 31/10/2016

Được thành lập vào cuối năm 2008 theo Nghị định số 12/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam, đến nay huyện Cờ Đỏ không chỉ được biết đến là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của TP.Cần Thơ mà còn mang trong mình nhiều tiềm năng phát triển thương mại – dịch vụ. Chính những thế mạnh cũng như thành tựu trong công cuộc phát triển KT-XH của địa phương thời gian qua chính là tiền đề cơ bản đưa Cần Thơ sánh bước với tiến trình CNH-HĐH của nước nhà .

Kinh tế tăng trưởng khá

Trong những năm qua, nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ phát triển KT-XH của huyện Cờ Đỏ. Tuy vậy trong năm 2015 vừa qua, huyện vẫn phát huy tối đa lợi thế để gặt hái được nhiều thành quả. Nền kinh tế huyện đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng khu vực I chiếm 47,97%, khu vực II chiếm 15,71%, khu vực III chiếm 36,32%); đưa giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng (tăng trên 12 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) có nhiều kết quả tích cực (xã Trung An và xã Trung Thạnh được công nhận xã NTM; các xã còn lại đạt từ 13 đến 17 tiêu chí và dự kiến cuối năm công nhận thêm xã Trung Hưng). Tình hình văn hóa – xã hội Cờ Đỏ đã có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất của nhân dân không ngừng được nâng lên. “Huyện luôn cố gắng trên từng công tác để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu là “nhà nước của dân, do dân và vì dân” - ông Châu Việt Tha, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ nhấn mạnh.

Để đạt được những thành tựu trên là bởi huyện Cờ Đỏ luôn có sự chỉ đạo tài tình của các ban ngành TP. Cần Thơ và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; cũng như nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu cao của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết

Hơn 8 năm kể từ ngày thành lập, đến nay ngành nông nghiệp huyện Cờ Đỏ vẫn đang chiếm cơ cấu lớn, là một trong những lợi thế trong phát triển kinh tế của địa phương. Ông Tha khẳng định:“Việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với quy hoạch và đầu tư phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, đa canh; sản xuất phục vụ theo nhu cầu của thị trường, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh và phục vụ xuất khẩu là xu hướng cần thiết để tăng thu nhập, đưa cuộc sống người dân đi lên”. Do vậy, để hỗ trợ cho công cuộc dài hạn này thì huyện cũng xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Để đạt những tiêu chí đặt ra thì hơn lúc nào hết huyện rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ đạo trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM TP.Cần Thơ, sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy viên, Huyện ủy. Hệ thống chính trị cũng cần tập trung tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao của đại bộ phận nhân dân nhằm phát huy nội lực của cộng đồng dân cư. Song song với đó là công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, tích cực hơn nữa trong quá trình tham gia đóng góp xây dựng NTM. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM sẽ luôn được xây dựng, triển khai kịp thời, để giúp các địa phương chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện.

“Có thể thấy, từ thực tiễn xây dựng NTM ở nước ta thời gian qua, một kinh nghiệm được rút ra là phải phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân. Và chương trình này đòi hỏi nguồn lực rất lớn” – ông Tha chia sẻ. Với tình hình thực tại khi nguồn lực địa phương còn hạn chế thì việc thu hút đầu tư từ bên ngoài có vai trò hết sức quan trọng. Do vậy huyện Cờ Đỏ sẽ cố gắng hết sức mình, tạo dựng hình ảnh thân thiện nhất, thông qua việc tạo điều mọi kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào huyện. Chắc chắn rồi đây, thành công của huyện sẽ còn vươn xa hơn nữa, để Cờ Đỏ sẽ luôn ở tâm thế rộng cửa chào đón sự hợp tác và hội nhập.

Hàn Lương