HOÀ BÌNH

Huyện Lạc Sơn: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực

3:43:53 PM | 1/11/2016

Mặc dù là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ biết tận dụng những thế mạnh và có các chính sách, định hướng đúng đắn nên kinh tế huyện Lạc Sơn đã có sự chuyển biến theo xu hướng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Trong năm 2015 cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Lạc Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt 22/22 chỉ tiêu đề ra và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên các mặt công tác. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,01% (theo giá cố định).

Nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tin tưởng, đoàn kết tốt, phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn bản sắc dân tộc, tập trung lao động sản xuất, xây dựng quê hương Lạc Sơn ngày càng phát triển.


Ông Bùi Văn Chanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp 27 - 7

Lạc Sơn có lực lượng lao động dồi dào, điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp như: lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng rừng, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản. Được Nhà nước đầu tư thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nên người dân đã được học tập, chuyển giao kỹ thuật và biết cách sản xuất, làm ăn, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội.

Cùng với việc đầu tư nguồn lực cho nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện Lạc Sơn đặc biệt chú trọng triển khai lồng ghép nhiều chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông thôn; đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp theo hướng tăng trưởng, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững trong nông thôn. Các mô hình trồng mía tím, trồng cây có múi, cây lấy hạt, trồng cỏ chăn nuôi gia súc… bước đầu phát huy hiệu quả. Huyện đã thực hiện mở rộng được 425 ha diện tích các loại cây như bí xanh, bí đỏ, dưa lấy hạt tại các xã Nhân Nghĩa, Văn Nghĩa, Quý Hòa, Tuân Đạo…; chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía tím trên 625ha, năng suất ước đạt trên 45 nghìn cây/ha; thực hiện mô hình trồng cây có múi tại các vùng có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp ở các xã Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Hương Nhượng, Văn Sơn… Ngoài các mô hình chăn nuôi truyền thống như chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà thả đồi; mô hình nuôi ong đang có xu hướng phát triển với tổng đàn ong trên 800 đàn, trong đó nhiều hộ đã đầu tư nuôi trên 20 đàn, cho thu nhập khá…Việc thực hiện thành công các mô hình sản xuất cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa không chỉ làm thay đổi tư duy của người nông dân từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, mà còn tạo điều kiện để các địa phương tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Về sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN), xây dựng và dịch vụ, giải pháp đột phá của huyện là khai thác lợi thế địa phương, tiếp tục phát triển CN - TTCN, tạo điều kiện phát triển các cơ sở sản xuất TTCN như: mộc, sửa chữa, cơ khí...; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống. Khuyến khích những dự án đầu tư phát triển các nhà máy bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch có công nghệ sạch. Chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu hàng hóa, sản phẩm của địa phương như: gà đồi, lợn bản địa, hạt dổi... và các sản phẩm truyền thống.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2016-2020, huyện Lạc Sơn sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư có năng lực thực sự triển khai những dự án đã được phê duyệt. Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các dự án đầu tư chậm tiến độ, sử dụng đất sai phạm. Khẩn trương hoàn thiện các tuyến đường Vụ Bản - Bình Hẻm, Ngọc Lâu - Tự Do, Thượng Cốc - Văn Sơn... Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các thị tứ, trung tâm cụm xã như: Vũ Lâm, Ân Nghĩa, Thượng Cốc, Nhân Nghĩa, Ngọc Sơn...

Thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo định hướng phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra và bản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cụ thể các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là thu hút đầu tư vào huyện, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất theo mô hình sản xuất hàng hóa lớn, công nghệ cao và không ảnh hưởng đến môi trường … Bên cạnh đó huyện quảng bá hình ảnh về du lịch để thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch; khuyến khích đầu tư các nhà hàng lớn, các khu nhà nghỉ dưỡng tại các khu du lịch sinh thái ở các xã theo đề án phát triển du lịch của huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.