HOÀ BÌNH

Huyện Lương Sơn: Phát huy vai trò đầu tàu công nghiệp của tỉnh Hoà Bình

3:46:14 PM | 1/11/2016

Huyện Lương Sơn là cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Hòa Bình, vùng chuyển tiếp giữa Đồng bằng Bắc Bộ với vùng núi Tây Bắc. Là địa phương giữ vai trò đầu tàu trong phát triển công nghiệp của tỉnh, với sự năng động, Lương Sơn không ngừng đổi mới và tập trung khai thác tiềm năng trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ và nông nghiệp.

Ngày 30/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó định hướng chính là phát triển vùng đô thị, công nghiệp thành phố Hòa Bình – huyện Kỳ Sơn – huyện Lương Sơn gắn với hành lang kinh tế Quốc lộ 6 và đường cao tốc Hòa Lạc – thành phố Hòa Bình, liên kết với thủ đô Hà Nội. Chủ trương là đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ tạo thành trục phát triển mang tính động lực của tỉnh, có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh. Và đô thị trung tâm huyện Lương Sơn là địa chỉ trọng điểm của đầu tư và phát triển. Để có được một bước ngoặt như thế, với Lương Sơn, đó là thành công của cả quá trình nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội không ngừng.

Lương Sơn vừa có tiềm năng kinh tế, vừa có vị trí thuận lợi về giao thương hàng hóa, thương mại, dịch vụ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Hòa Bình, Đảng bộ Lương Sơn trải qua 25 kỳ Đại hội đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đặc biệt trong 5 nhiệm kỳ gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức hai con số, nếu như nhiệm kỳ 2000 - 2005 mức tăng trưởng là 10,5% thì ở nhiệm kỳ 2010-2015 đã lên đến con số 16,3%. Năm 2015 thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 115 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2016 đạt 129,2 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 38 triệu đồng, tăng 20,9 triệu đồng so với năm 2010 (Nghị quyết HĐND là 35 triệu đồng), sản lượng lương thực có hạt đạt 36.864 tấn (Nghị quyết HĐND 30.000 tấn), tỷ lệ lao động qua đào tạo 40% (Nghị quyết HĐND 50%).

Với tầm nhìn và sứ mệnh phát triển đặt ra, Lương Sơn đang từng bước đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh giá trị công nghiệp, thương mại và dịch vụ; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển sản xuất theo ngành, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương.

Trên địa bàn huyện có 3/7 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khu công nghiệp Lương Sơn đã được đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại; tỷ lệ lấp đầy đạt trên 86%, thu hút 26 doanh nghiệp, trong đó 12 dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn 232,4 triệu USD và 14 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư 2.690 tỷ đồng, với nhiều ngành sản xuất. Hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lương Sơn đã giải quyết việc làm cho gần 9.000 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu thu nhập trên địa bàn huyện. Khu công nghiệp Nhuận Trạch và khu công nghiệp Nam Lương Sơn đã được phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết; Khu công nghiệp Nam Lương Sơn đã có một số nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động và đã có thương phẩm. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 743 cơ sở và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở: thêu, móc vòng, gỗ lũa... tiếp tục duy trì và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2015 ước đạt 6.765 tỷ đồng, tăng bình quân 30,55% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (22,7%).

Công tác xây dựng nông thôn mới của huyện cũng thu được những kết quả đáng mừng. Đến hết năm 2016, phấn đấu giữ vững 5 xã đạt 19/19 tiêu chí năm 2015; 3 xã đạt 19/19 tiêu chí; 3 xã đạt 15-17 tiêu chí, 8 xã đạt 11-14 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2020 huyện Lương Sơn trở thành huyện được công nhận nông thôn mới.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn đã và đang nỗ lực hết mình, quyết tâm đến năm 2020 xây dựng vùng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đưa Lương Sơn trở thành thị xã, một vùng đất năng động giàu tiềm năng của tỉnh Hòa Bình, xứng đáng là đầu tàu công nghiệp của tỉnh nhà.

Phước Vũ