AN GIANG

Tập trung đổi mới giáo dục toàn diện

2:32:33 PM | 7/11/2016

Xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội, ngành Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh An Giang đã tích cực triển khai công tác đổi mới giáo dục toàn diện, cũng như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ công tác dạy và học nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài của địa phương.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nội dung dạy học

Thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT, sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đã từng bước đạt được những thành tựu quan trọng. Ở các cấp học từ mầm non, mẫu giáo đến phổ thông đều thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh (HS), phản ánh đúng thực chất trình độ học tập của HS. Mạng lưới trường lớp ở các ngành học, bậc học được phủ khắp 156/156 xã, thị, trấn. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư, nâng cấp theo hướng kiên cố, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên của ngành ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu từ quy mô đến chất lượng, đủ về số lượng. Ngành giáo dục tỉnh An Giang cũng đã hoàn thành đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 và ứng dụng tốt phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung chất lượng giáo dục của các ngành học, cấp học chuyển biến còn chậm; tỷ lệ HS bỏ học các cấp vẫn còn khá cao; việc phân luồng HS sau trung học cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng; cơ hội có việc làm của số HS tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề còn thấp. Nhiều đơn vị thiếu phòng học, phòng chức năng nên việc bồi dưỡng HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi gặp khó khăn, khiến cho chất lượng giáo dục cải thiện chậm. Việc quản lý công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh dù đã được tăng cường, chấn chỉnh, song hiệu quả còn rất hạn chế,…

Nhằm khắc phục những tồn tại nói trên, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, ngành GD - ĐT tỉnh An Giang sẽ tăng cường triển khai có hiệu quả Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thông qua việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nội dung dạy học theo hướng tinh giản, hiện đại, chú trọng giáo dục kỹ năng, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng lứa tuổi HS. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Ngành cũng chú trọng công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới GD - ĐT của tỉnh theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GD - ĐT; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới.

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Cùng với mục tiêu đổi mới toàn diện GD - ĐT, ngành GD - ĐT tỉnh An Giang cũng xem việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Với việc tăng cường triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế của một tỉnh có dân số đông, đứng đầu khu vực ĐBSCL như An Giang. Công tác đào tạo chưa gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu của thị trường lao động, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu lao động. Nguồn nhân lực có tay nghề, chuyên môn cao phục vụ các ngành, lĩnh vực trọng yếu (khoa học - công nghệ, thương mại - dịch vụ, quản lý nhân lực...) chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo bà Ngọc Diễm, trước thực tế, Sở GD - ĐT tiến hành tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Ngoài đẩy mạnh công tác hướng nghiệp trong trường học vào hướng thực chất, Sở sẽ kết hợp phát triển mạng lưới các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn các huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, đồng thời tăng cường phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin rộng rãi về sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, đa dạng hóa hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, tạo cơ hội cho người có nguyện vọng học nghề.

Toàn ngành cũng sẽ tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giảng dạy; tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trường, Trung tâm Dạy nghề đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Việt Hùng