AN GIANG

Huyện Châu Thành: Tạo sức bật để phát triển toàn diện

2:43:12 PM | 7/11/2016

Năm 2016 là năm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm đưa Châu Thành phát triển đi lên không ngừng với diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại.

Tận dụng tiềm năng phát triển kinh tế

Là một huyện thuần nông của tỉnh An Giang, với cây lúa là loại cây trồng chủ lực, những năm qua, Châu Thành luôn quan tâm xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, chú trọng tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp. Nhờ đó, tổng diện tích gieo trồng trên toàn huyện vượt kế hoạch đề ra (đạt 106,14% kế hoạch năm), hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đầu tư đảm bảo phục vụ cho sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả.


Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp, công tác kêu gọi đầu tư chợ, khai thác đất công có sự chuyển biến tích cực, một số doanh nghiệp đã quan tâm và đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn huyện. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Bình Hòa ngày càng nhiều với quy mô hoạt động được mở rộng, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá và ổn định, cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy các dịch vụ lân cận khu công nghiệp có bước phát triển.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết, trong thời gian tới, toàn huyện sẽ tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất gắn với thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song đó quan tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là đối với các ngành, nghề có thế mạnh của huyện, đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số chợ, tạo quỹ đất sạch và kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh việc đẩy mạnh khai thác các tiềm năng hiện có, huyện Châu Thành xác định việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm của toàn huyện nhằm từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, thông qua việc tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình dân vận khéo, toàn huyện đã huy động mọi nguồn lực cho việc xây dựng NTM tương đương trên 378 tỷ đồng, trong đó huy động sức dân trên 150 tỷ đồng. Công tác vận động được kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Tính đến nay, sau 5 năm phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn huyện đã đạt 8/19 tiêu chí, với 25/50 chỉ tiêu. Trong đó, xã Vĩnh Thành đã được công nhận xã nông thôn mới, xã Vĩnh Nhuận đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn vào cuối năm 2016 và có 4 xã đạt 11 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 đến 10 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn huyện nhà đã có những thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và người dân về xây dựng NTM có những chuyển biến rõ nét.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, huyện Châu Thành phấn đấu có 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã NTM. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các cơ quan ban ngành trên toàn huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực Chương trình xây dựng NTM, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trường Thành