VĨNH PHÚC

Huyện Tam Đảo: Đưa kinh tế phát triển theo hướng bền vững

3:44:25 PM | 26/12/2016

Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích đa dạng mang giá trị lịch sử, tâm linh, huyện Tam Đảo đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng bền vững.

Phát huy và khai thác điều kiện tự nhiên sẵn có, kinh tế du lịch của Tam Đảo có bước phát triển tương đối toàn diện. Huyện đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, thúc đẩy ngành du lịch phát triển với số vốn hàng nghìn tỷ đồng như: Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, cáp treo Tây Thiên, sân golf, khu nghỉ mát Tam Đảo và nhiều dự án trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa… Bên cạnh đó, hệ thống khách sạn, nhà hàng được đầu tư, nâng cấp; hiện toàn huyện có hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn với gần 2.000 phòng, trên 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ…, đáp ứng nhu cầu về ẩm thực, lưu trú, nghỉ dưỡng và tham quan vãn cảnh của khách, du lịch. Các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng từng bước phát triển về quy mô và đổi mới đa dạng về hình thức.
Với mục tiêu: Tìm hướng đột phá để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, huyện đã xác định thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chính: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển toàn diện; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đột phá phát triển kinh tế. Bắt đầu từ việc đổi mới phương pháp quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, cụ thể như: Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ giữ chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn; cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; trau dồi đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ các cấp…

Trên cơ sở tiếp tục phát huy lợi thế của một huyện có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Đảo đã và đang đẩy mạnh việc củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng các khu du lịch, để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững. Về dịch vụ, phấn đấu tăng giá trị sản xuất, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Khai thác tối đa các tiềm năng về giao thông để phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Huyện đã xây dựng một loạt các giải pháp cụ thể mang tính chiến lược đối với từng khu du lịch trên địa bàn trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2010, tầm nhìn đến 2030 và quy hoạch ngành, lĩnh vực; gắn các hoạt động du lịch, dịch vụ của huyện với các địa phương trong và ngoài tỉnh, nhằm tạo nên một hệ thống dịch vụ, du lịch thống nhất trong những năm tới.

Quyết tâm xây dựng huyện Tam Đảo vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa và ổn định an ninh quốc phòng, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển bền vững trong những năm tới.

Các tin khác