BÌNH DƯƠNG

“Xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế”

11:13:49 AM | 7/5/2018

Đó là chia sẻ của PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một. PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp cho biết, Nhà trường sẽ mạnh dạn thoát khỏi những hướng đi cũ để đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với thực tiễn của mô hình sản xuất mới, đáp ứng sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó xây dựng Trường đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế. Quốc Hưng thực hiện

Xác lập đại học đa ngành

Thưa PGS, được biết Đại học Thủ Dầu Một là ngôi trường được nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Sau khi nâng cấp, sứ mạng và mục tiêu được xác định như thế nào?


Trường Đại học Thủ Dầu Một thành lập năm 2009, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Sứ mạng của Trường là xây dựng cơ sở đào tạo đại học và phát triển hoạt động khoa học, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ đa ngành, theo định hướng ứng dụng. Mục tiêu của Trường là trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục và khoa học công nghệ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ cho tỉnh Bình Dương, vùng Đông Nam bộ và cả nước.

PGS có thể cho biết kết quả mà Trường Đại học Thủ Dầu Một đạt được qua gần 9 năm hoạt động?


Qua gần 9 năm hoạt động, Trường đã định hình cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 6 lĩnh vực chủ chốt là: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, kỹ thuật công nghệ, khoa học quản lý và sư phạm. Quy mô đào tạo của Trường hiện nay gồm 32 chương trình đại học, 9 chương trình sau đại học với 17.000 sinh viên và 600 học viên cao học. Bộ máy quản trị gồm 15 phòng ban, 11 khoa, 2 viện, 8 trung tâm. Đội ngũ 630 giảng viên, trong đó có 10 PGS, 120 tiến sĩ và 500 thạc sĩ. Cơ sở chính của Trường hiện đặt tại số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một trên diện tích 8ha; Trường cũng đang triển khai xây dựng cơ sở mới tại khu đô thị Thới Hòa, thị xã Bến Cát với diện tích 57,6ha, vốn đầu tư dự kiến 2 triệu USD, từ nguồn ngân sách của tỉnh Bình Dương.

Quy mô đào tạo của Trường đã tăng lên nhanh chóng, còn công tác đào tạo có những chuyển biến như thế nào, thưa PGS?

Trong công tác đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tạo được những tiền đề cho sự phát triển trên các phương diện chủ yếu là: (1) đổi mới nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, (2) đổi mới nội dung chương trình, (3) đổi mới phương pháp giảng dạy.

Về nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, Trường đã xác định đổi mới công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển; đổi mới công tác đào tạo là trách nhiệm của tất cả các đơn vị khoa, phòng, cán bộ, giảng viên chứ không phải nhiệm vụ riêng của bộ phận nào; đổi mới công tác đào tạo trên tất cả các phương diện: nội dung chương trình, quy mô đào tạo, phương pháp giảng dạy, công tác quản trị đại học...

Về đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một chú trọng tiếp cận các chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến; toàn bộ các chương trình đào tạo của Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn CDIO; các nội dung về tư duy phản biện, tư duy sáng tạo được đưa vào giảng dạy ở tất các các ngành học. Về phương pháp giảng dạy, Trường đã tiếp cận nhiều phương pháp dạy và học chủ động, hiện đã hình thành phương pháp giảng dạy hoà hợp tích cực là phương pháp chủ đạo.

Về công tác quản trị đại học, Trường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị đại học theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam. Với những nỗ lực liên tục, chất lượng hoạt động đào tạo chuyển biến tích cực; trên 85% sinh viên ra trường có việc ngay sau khi tốt nghiệp; Nhà trường đã có uy tín xã hội.

Thoát khỏi lối mòn để đào tạo nhân lực chất lượng cao

Câu chuyện về chất lượng giáo dục đại học là một câu chuyện "nóng bỏng" mà truyền thông, xã hội rất quan tâm thời gian qua. Đứng trước áp lực của xã hội và trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục, bản thân Trường Đại học Thủ Dầu Một có nhận thức và hành động như thế nào để nâng cao chất lượng?


Với Trường Đại học Thủ Dầu Một, chất lượng được nêu ra với tiêu chí rất cụ thể, đó là "người học có năng lực làm việc trong nước và nước ngoài”.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường đã nỗ lực trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Năm 2017, Trường đã tiến hành kiểm định trong nước và nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Kế hoạch chiến lược của Trường năm 2018 là một số ngành đạt chuẩn kiểm định AUN, năm 2020, Trường đạt chuẩn AUN. Bên cạnh việc kiểm định chất lượng giáo dục, Trường tăng cường các giải pháp bảo đảm chất lượng gồm: Xây dựng đội ngũ giảng viên trên cơ sở bảo đảm chuẩn nghề nghiệp; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất; trong đào tạo, mỗi chương trình chọn 10-20% số tín chỉ để giảng dạy bằng tiếng Anh; đẩy mạnh quản trị đại học theo hướng tự chủ và hội nhập quốc tế. Bám sát xu hướng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0, Trường Đại học Thủ Dầu Một chú trọng nghiên cứu mở ngành đào tạo mới và đổi mới nội dung, chương trình đào tạo tạo theo hướng phát triển tư duy biện luận, tư duy sáng tạo, trang bị kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp...

Nhà trường sẽ mạnh dạn thoát khỏi những hướng đi cũ để đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với thực tiễn của mô hình sản xuất mới, đáp ứng sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội nhập quốc tế

Trong thế giới hội nhập như hiện nay, để nâng cao chất lượng đào tạo không thể thiếu liên kết, hợp tác quốc tế. Được biết Trường Đại học Thủ Dầu Một đã rất quan tâm đến công tác này, vậy kết quả đạt được và triển vọng thời gian tới như thế nào, thưa ông?


Trong những năm gần đây, giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung có nhiều hình thức hợp tác quốc tế, làm thay đổi mạnh mẽ bức tranh về đào tạo bậc cao. Với Trường Đại học Thủ Dầu Một, là một cơ sở đào tạo non trẻ, Nhà trường rất chú trọng thiết lập mối quan hệ hợp tác cả trong nước và nước ngoài. Đến nay, Trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với trên 60 cơ sở giáo dục đại học trong nước và nước ngoài.

Năm 2015, Trường được kết nạp làm thành viên CDIO thế giới, năm 2017, Trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giao quốc gia và là thành viên liên kết AUN. Kế hoạch chiến lược của Trường là năm 2020 phải đạt chuẩn AUN. Tiêu chuẩn này sẽ là một chuẩn mực tiên tiến của giáo dục đại học thế giới. Hướng lâu dài, Trường nỗ lực thỏa thuận với các cơ sở giáo dục đại học tiên tiến ở nước ngoài về đào tạo liên thông, tương tương văn bằng, tương đương chương trình đào tạo...

Tỉnh Bình Dương đang có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa rất nhanh, là một ngôi trường của tỉnh, để tiếp tục góp phần vào quá trình đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục đầu tư và định hướng phát triển như thế nào?

Bình Dương là một tỉnh được cả nước biết đến như một điểm sáng về thu hút đầu tư, năng động trong phát triển kinh tế. Từ một tỉnh kém phát triển, Bình Dương trở thành địa phương có công nghiệp và đô thị phát triển nhanh nhất của cả nước. Năm 2015, Bình Dương đã thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh. Từ năm 2016 đến nay, Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động khảo sát, đánh giá, xác định các tiêu chí cốt lõi, các chương trình hành động cũng như các dự án cần thực hiện để xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Một địa phương như Bình Dương rất cần một cơ sở giáo dục đại học xứng tầm, đủ sức đáp ứng như cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Để đáp ứng yêu cầu đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một tập trung nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhiều lĩnh vực vực kinh tế, xã hội.

Trân trọng cảm ơn PGS!