BÌNH DƯƠNG

Huyện Phú Giáo: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

5:06:07 PM | 2/7/2018


Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ công chức huyện, thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của huyện Phú Giáo đạt được nhiều kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách TTHC của Phú Giáo là các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng hình ảnh người cán bộ “một cửa” thân thiện, gần gũi, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến làm TTHC. Trong đó, địa phương đã và đang tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC trên một số lĩnh vực trọng tâm như: đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, thuế... và cũng đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần đáng kể việc thu hút đầu tư, kinh doanh.Đồng thời, huyện Phú Giáo thường xuyên rà soát, kiểm soát, cập nhật các quy định về TTHC để kịp thời kiến nghị sửa đổi, đơn giản hóa các TTHC không còn phù hợp... đảm bảo TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn giản.

Đối với 292 TTHC đã được UBND tỉnh Bình Dương công bố thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của địa phương được công khai trên trang thông tin điện tử huyện ở cấp độ 2, đồng thời được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại cấp huyện, cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện TTHC.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước được huyện Phú Giáo mở rộng và phát huy hiệu quả, gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông, liên thông hiện đại với mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” vì nhân dân phục vụ, với khẩu hiệu hành động như : “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn) và “3 thể hiện” (Tôn trọng, văn minh, gần gũi) đã tăng tính công khai, minh bạch, thân thiện, gần gũi, góp phần nâng tỷ lệ số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt bình quân 94,51% năm, qua đó người dân, doanh nghiệp đồng thuận, hài lòng và đánh giá cao.

Đến nay, toàn huyện Phú Giáo ước có trên 3.860 hộ kinh doanh với tổng số vốn 1.116,668 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã và đang triển khai hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu công nghiệp và các cụm công nghiệp được tỉnh phê duyệt.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, ông Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp cũng như thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông hiện đại gắn với mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì dân phục vụ”, đồng thời thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện.