QUẢNG NAM

Hướng đến tăng thu ngân sách một cách bền vững

10:26:53 AM | 17/7/2018


Qua 21 năm tái lập (1997 - 2018), Quảng Nam đã có những bước tiến nhanh và vững chắc, các chỉ tiêu về KT - XH đều tăng trưởng mạnh, đặc biệt thu ngân sách nhà nước có sự bứt phá đầy ấn tượng. Từ một tỉnh nhận trợ cấp của ngân sách TW, đến năm 2017 Quảng Nam đã tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về ngân sách TW. Thành công này đã khẳng định hướng phát triển kinh tế đúng đắn, phù hợp với thời kỳ đổi mới và xu hướng hội nhập quốc tế của tỉnh nhà.

Những năm qua, Quảng Nam đã thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, các tập đoàn kinh tế lớn và tư nhân vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đưa nền kinh tế tỉnh nhà từng bước ổn định và phát triển. Các khu - CCN dần hình thành tạo nhiều việc làm và số thu ngân sách giai đoạn 2010 - 2018 tăng trưởng cao; đặc biệt từ năm 2016 đến nay, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số trên 20.000 tỷ đồng/năm, tăng gần 90 lần so với số thu của năm đầu tái lập. Từ một tỉnh nhận trợ cấp của ngân sách TW, đến năm 2017 ngân sách tỉnh Quảng Nam tự cân đối và có điều tiết về ngân sách TW (10%).Cùng với sự tăng trưởng về quy mô, cơ cấu thu ngân sách cũng được cải thiện theo hướng bền vững hơn, số thu nội địa giai đoạn 2010 - 2017 chiếm tỷ trọng 68% trong tổng thu ngân sách nhà nước, trong đó nguồn thu từ sắc thuế gắn trực tiếp với sản xuất, kinh doanh phản ánh hiệu quả của nền kinh tế tăng dần qua các năm (năm 2014 chiếm 76% tổng thu nội địa, năm 2015 chiếm 80%, năm 2016 chiếm 85% và dự toán năm 2017 chiếm 88%). Số thu nộp từ các DN ở một số ngành nghề, khu vực phát triển ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng; đặc biệt số thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng bứt phá (dự toán năm 2017 là 10.951 tỷ đồng, chiếm 77.4% số thu nội địa, tăng 378 lần so với năm đầu tái lập); số thu khu vực ngoài quốc doanh phát sinh tăng mạnh từ năm 2009 khi 2 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải đi vào hoạt động (tính đến nay số thu nộp ngân sách của 2 công ty này chiếm 67% số thu nội địa phát sinh hàng năm trên địa bàn tỉnh). Ngoài ra còn có sự đóng góp số thu nộp của các nhà máy thủy điện, thu từ mở rộng hoạt động của các nhà máy bia và số thu trên các lĩnh vự khác.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam - ông Phan Văn Chín cho biết, xét về tổng thể thì thu ngân sách tăng trưởng theo hướng tích cực, nguồn thu từ các sắc thuế gắn trực tiếp với sản xuất kinh doanh liên tục tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách nhà nước, thể hiện tình hình kinh tế của Quảng Nam trên đà tăng trưởng. Tuy nhiên điều bất cập là nguồn thu ngân sách tỉnh phụ thuộc vào số thu của 2 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải, một khi nguồn thu này có biến động giảm sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách tỉnh. "Theo dự báo thì nguồn thu này có xu hướng giảm dần do thực hiện lộ trình cắt giảm thuế theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (AFTA). Đây là một trong những trăn trở về khả năng cân đối ngân sách của tỉnh trong những năm tiếp theo" - ông Chín cho hay.

Để tháo gỡ "nút thắt" trên, hướng đến phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách một cách bền vững, bên cạnh tạo mọi điều kiện cho các DN đang hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, theo ông Chín, tỉnh Quảng Nam cũng cần kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi (hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, cơ chế đào tạo lao động, tạo mặt bằng sạch…) để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng. Trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng "sạch" vùng Đông Nam tỉnh cho thu hút đầu tư; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, liên kết vùng trên các địa bàn trọng điểm (dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, dự án khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh và một số dự án lớn khác). Triển khai thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng nhanh và bền vững (Chương trình số 09 -CTr/TU ngày 21/02/2017); đồng thời chú trọng cơ cấu lại ngân sách, quản lý nợ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công cụ ngân sách nhà nước (Chương trình số 08 -CTr/TU ngày 20/02/2017).

Công Luận