QUẢNG BÌNH

Trường Đại học Quảng Bình: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

10:08:34 AM | 25/7/2018


Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, hoạt động đào tạo của các trường đại học sẽ phải đối mặt với yêu cầu cải cách và cạnh tranh mới. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Quảng Bình đã tập trung đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động. Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc phỏng vấn với PGS-TS. Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Hà Thành thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật từ các chương trình đào tạo, hợp tác mà nhà trường đã thực hiện thời gian qua?

Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2011 đến nay, Trường Đại học Quảng Bình đã tập trung đổi mới toàn diện nhà trường trên tất cả các mặt; từ việc rà soát thay đổi bổ sung nội dung chương trình đào tạo, tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Nhà trường đã ký kết hợp tác với hơn 30 trường đại học nước ngoài về công tác trao đổi giảng viên và sinh viên đến hợp tác trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, nhà trường đã có 37 tiến sĩ, 21 nghiên cứu sinh nước ngoài và 14 nghiên cứu sinh trong nước. Nhà trường đã được kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước tác động của cuộc CMCN 4.0, nhà trường đã đưa ra những giải pháp cụ thể nào để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động?

Cuộc CMCN 4.0 có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng vì đây là nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho xã hội 4.0. Trung tâm của cuộc CMCN lần thứ tư là công nghệ thông tin (CNTT) và internet kết nối vạn vật (IoT). Do đó, để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới thì Trường Đại học Quảng Bình đã thay đổi cơ bản nội dung các chương trình đào tạo, cụ thể là tăng nội dung học phần về CNTT và ngoại ngữ cho sinh viên. Từ khoá học năm 2016 sinh viên trường Đại học Quảng Bình phải có chứng chỉ đạt chuẩn về CNTT và ngoại ngữ mới được cấp bằng tốt nghiệp, đồng thời nhà trường tăng cường đào tạo thêm kỹ năng mềm cho sinh viên. Về phương pháp đào tạo nhà trường đã kết hợp giữa đào tạo truyền thống và đào tạo trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động học thêm các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho bản thân.

Theo đó, nhà trường sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể nào?

Trong thời đại CMCN 4.0, yêu cầu các trường đại học phải đào tạo ra nguồn nhân lực là các chuyên gia CNTT; có đầy đủ các kiến thức kỹ thuật số và kỹ năng có liên quan để đáp ứng nhu cầu xã hội; được trang bị trình độ ngoại ngữ đủ để có thể làm việc ở mọi nơi với tư cách là công dân toàn cầu. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động rất lớn, danh mục ngành nghề và chương trình đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục vì ranh giới giữa các lĩnh vực trong CMCN 4.0 là rất nhỏ. Do đó định hướng phát triển của Trường Đại học Quảng Bình trong giai đoạn tới đó là:

- Xây dựng, điều chỉnh và cập nhật nội dung chương trình đào tạo đáp ứng tính linh hoạt, nội dung phù hợp với nhu cầu và xu thế thị trường lao động CMCN 4.0.

- Phương thức đào tạo sẽ được thiết kế linh hoạt đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc mọi nơi, học tập suốt đời bằng các hình thức đào tạo trực tuyến, với các phòng thí nghiệm thực hành ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng…. Lớp học sẽ được thay thế bằng các lớp học trực tuyến, lớp học ảo. Chất lượng đào tạo trực tuyến được kiểm soát dễ dàng bằng các công cụ hỗ trợ, như các cảm biến và kết nối không gian mạng.

- Tiếp tục đầu tư chuẩn bị tốt các nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, xây dựng không gian học tập, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học theo phương thức mới. Không gian học tập cũng sẽ đa dạng hơn, thay vì những phòng thí nghiệm hay phòng mô phỏng truyền thống, thì người học có thể trải nghiệm học tập bằng không gian ảo, có thể tương tác trong điều kiện như thật thông qua các phần mềm và hệ thống mạng.

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học có uy tín trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa họcÔng có đóng góp ý kiến gì về môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Bình, nhất là vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực?

Về môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Quảng Bình trong những năm qua với sự quyết tâm rất cao của lãnh đạo và các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ số PCI tăng mạnh từ năm 2015 đến nay (năm 2015 - 56.71; năm 2016 - 57.55; năm 2017 - 60,82). Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng giảm, tức là sức cạnh tranh trong đầu tư còn thấp. Do đó, tỉnh cần phải tập trung cải thiện những chỉ số thành phần còn thấp như: chỉ số cạnh tranh bình đẳng, chỉ số tính minh bạch, chỉ số thiết chế pháp lý... đây là những chỉ số thành phần rất quan trọng đối với việc xúc tiến đầu tư.

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực thì đây cũng là một trong các chỉ số quan trọng liên quan đến xúc tiến đầu tư của tỉnh. Mặc dù, chỉ số “đào tạo lao động” trong PCI của tỉnh tăng trong các năm qua (từ 5.20 năm 2015; 5.99 năm 2016 và 6.58 năm 2017) nhưng cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực cần thiết cho chiến lược phát triển đầu tư của tỉnh.

Nguồn nhân lực của các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Bình chủ yếu là con em trong tỉnh và học tại các trường chuyên nghiệp trong tỉnh, do đó lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho các trường đại học, cao đẳng của tỉnh, từ việc xây dựng lại quy hoạch hệ thống các trường đại học, cao đẳng hiệu quả hơn. Có cơ chế đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực cụ thể cho các trường mang tính dài hạn phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh để các trường chủ động hơn trong công tác đào tạo.

Trân trọng cảm ơn ông!