VĨNH PHÚC

Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư

3:10:05 PM | 4/3/2019

 
Trong những năm qua, ngành giao thông vận tải (GTVT) Vĩnh Phúc đã tham mưu thực hiện nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư để kết nối các khu công nghiệp trọng điểm với hệ thống quốc lộ và mạng lưới giao thông của tỉnh. Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông có thể cho biết một số thành quả nổi bật của ngành trong năm 2018 và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019?
 
Năm 2018, ngành GTVT Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật gồm:

- Hoàn thành xây dựng Quy hoạch GTVT làm định hướng cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông, chương trình mục tiêu và đề án cho từng giai đoạn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp như: Đường từ Bì La đến trung tâm thị trấn Lập Thạch; đường và nút giao thông lập thể cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Văn Quán) đến trung tâm huyện Sông Lô và tuyến nhánh đi Khu công nghiệp Sông Lô I; đường nối từ đường Hợp Châu-Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên;...

- Phong trào xây dựng giao thông nông thôn (GTNT), nội đồng phát triển tốt (toàn tỉnh có 110/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông)...

- Công tác quản lý, bảo trì đường bộ được chỉ đạo sát sao, tập trung đổi mới quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo chất lượng thực hiện; đảm bảo giao thông thông suốt, lề sạch, rãnh thông, đường không xuống loại, hành lang không bị lấn chiếm…

- Việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông triển khai quyết liệt, hiệu quả; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương; triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với chủ đề: “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”...

- Công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe được nâng cao về chất lượng.

Sở GTVT đã tham mưu, thực hiện hướng đi, giải pháp nào nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông làm bật dậy lợi thế “cửa ngõ Thủ đô”, giữa vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ?

Do nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung thu hút mọi nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng GTVT như: Nguồn vốn hỗ trợ WB, ODA, JICA, nguồn vốn xã hội hóa theo hình thức đầu tư PPP. Nổi bật phải kể đến các dự án: Cải tạo, nâng cấp QL.2B (đoạn Km 2 - Km 13 theo hình thức BT), Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (nối Vĩnh Phúc - Hà Nội từ nguồn vốn hỗ trợ ODA-Nhật Bản); Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số (nguồn vốn hỗ trợ WB);…

Để nâng cao hiệu quả đầu tư đối với các dự án giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp. Trước hết là quản lý chặt chẽ từ khi xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo phù hợp quy hoạch GTVT, quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tập trung nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, các công trình tạo liên kết vùng, có tính đột phá, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp và kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Vĩnh Phúc đã tập trung giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch triển khai dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình.

Đến hết tháng 9/2018, Vĩnh Phúc đã có 110/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông; đã cứng hóa được gần 3.740 km GTNT. Có được kết quả trên, ngành đã tham mưu, thực hiện những giải pháp nào?

Trong những năm qua, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án và cơ chế hỗ trợ phát triển GTNT, giao thông nội đồng, báo cáo và được HĐND tỉnh thông qua theo từng giai đoạn. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp :

-Một là, Ban chỉ đạo GTNT tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã; thường xuyên đôn đốc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, huy động các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc tham gia chỉ đạo và quản lý.

- Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền vận động đóng góp của nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, biểu ngữ; thông qua các tổ chức quần chúng... để mọi người dân hiểu lợi ích của phong trào xây dựng GTNT và tích cực tham gia hưởng ứng.

- Ba là, việc huy động đóng góp của nhân dân trong phong trào làm đường GTNT phải được công khai, dân chủ với phương châm: ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân tham gia quản lý và sử dụng”, từ đó bà con mới phát huy được tính làm chủ tập thể và đồng lòng hưởng ứng, tự nguyện đóng góp sức người, sức của, những đóng góp đó đã đem lại lợi ích cho chính họ.

- Bốn là, mỗi công trình sau khi hoàn thành đều có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, có khen thưởng kịp thời vật chất, tinh thần cho các địa phương, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt để khích lệ và nhân rộng phong trào, đồng thời có khiển trách, phê bình để rút kinh nghiệm.

- Năm là, giao công tác quản lý, duy tu, sửa chữa các tuyến đường đến từng thôn, xóm, tổ dân cư và các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… tự quản để nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn!