VĨNH PHÚC

Ngành thông tin và truyền thông Đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số

3:11:35 PM | 4/3/2019


Sau khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 đối với 3 nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương (gồm: các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã), với nhóm các sở, ban, ngành (20 cơ quan, đơn vị), Sở TT&TT là đơn vị dẫn đầu về chỉ số CCHC năm 2017 với 91,47 điểm, tăng 4 bậc (bậc thứ 4 năm 2016).

Ông Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở chia sẻ: Có được thành tích này cơ bản là nhờ sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở TT&TT. Tuy nhiên, để duy trì được thành tích, là vị trí dẫn đầu trong các năm tới lại là một thách thức, do vậy Sở TT&TT luôn phải cố gắng, gương mẫu và phối hợp tốt hơn nữa với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Về việc thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018, Sở TT&TT đã chỉ đạo Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh (TT-GTĐT) đăng tải 350 thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trên 500 dữ liệu phục vụ nhu cầu tìm hiểu và tra cứu thông tin của doanh nghiệp, bao gồm: 36 chính sách mới dành cho doanh nghiệp; 78 dự án mời gọi đầu tư; 18 quy hoạch; 360 thông tin đấu thầu, mua sắm công; 24 thông tin về 1.128 doanh nghiệp giải thể, thành lập; công bố 39 dữ liệu thuộc 5 doanh nghiệp nhà nước. Đăng tải công khai 70 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Thực hiện xây dựng chuyên trang riêng dành cho doanh nghiệp, chuyên mục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đã đăng tải trên 3.000 các thông tin, dữ liệu về cơ chế chính sách, thông tin về hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp tìm hiểu và tra cứu thông tin.

Đã cập nhật mới và công khai 1.754 TTHC trên Cổng TT-GTĐT và các sở, ngành, địa phương. Trong đó, 1.191 thủ tục thực hiện ở Trung tâm Hành chính công; 555 thủ tục thực hiện tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Song song với kênh tin tiếng Việt, Cổng TT-GTĐT cũng tập trung đầu tư kênh tin tiếng Anh, phục vụ doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2018, Cổng TT-GTĐT biên tập, dịch thuật sang ngôn ngữ tiếng Anh trên 80 thông tin, dữ liệu với khoảng trên 400 trang giới thiệu về môi trường, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; TTHC đối với doanh nghiệp và người nước ngoài, quy hoạch phát triển, quy hoạch các khu công nghiệp. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch tiêu biểu, vùng đất và con người Vĩnh Phúc đến với bạn bè quốc tế.

Định kỳ hàng tháng, Sở TT&TT có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng gửi các sở, ngành, địa phương tình hình triển khai các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.Trong đó có báo cáo tình hình hoạt động, cập nhật dữ liệu trên các cổng, trang thông tin điện tử của từng sở, ngành, địa phương.

Trong năm 2018, Sở cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ triển khai 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 4 dịch vụ công cấp xã và đang xem xét, mở rộng quy mô, phạm vi triển khai để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2016 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tổng số 446 TTHC.

Những kết quả nêu trên góp phần không nhỏ đến vị trí xếp hạng số 1 của tỉnh Vĩnh Phúc khi Trung ương công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 (chỉ số SiPas 2017) trong tháng 5 năm 2018. Ngoài ra, theo Báo cáo tóm tắt chỉ số Vietnam ICT Index năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vị trí thứ 18 với chỉ số ICT Index 0,5032 trong Bảng xếp hạng chung 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, xếp hạng theo lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến đứng thứ 21 (tăng 11 bậc so với 2017); ứng dụng CNTT đứng thứ 27 (tăng 01 bậc so với 2017).

Năm 2019, ngành TT&TT Vĩnh Phúc sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng cho triển khai Chính phủ điện tử 3 cấp, đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số, coi trọng các ứng dụng hướng đến người dân, doanh nghiệp. Quyết liệt triển khai việc minh bạch thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước tạo nền tảng cho việc triển khai hiện thực hóa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngô San