VĨNH PHÚC

Ngành xây dựng Vĩnh Phúc: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

3:13:16 PM | 4/3/2019


Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Sở Xây dựng Vĩnh Phúc chú trọng, quan tâm, coi là nhiệm vụ trọng tâm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN), tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Ngô San thực hiện.

Ông đánh giá gì về chất lượng hiệu quả công tác cải cách TTHC của ngành những năm gần đây, đặc biệt là sau hai năm triển khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020?

Ngay sau khi Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 được triển khai, Sở Xây dựng đã chủ động ban hành và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành trên các lĩnh vực: cải cách TTHC; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Sau hai năm thực hiện đề án, công tác cải cách TTHC của Sở đã đạt được kết quả khá tốt, cụ thể là:

- Thứ nhất: Công khai TTHC. Hiện tại Sở đã và đang thực hiện công khai 37 TTHC, thuộc 7 nhóm lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý của ngành xây dựng. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch.

-Thứ hai: Đơn giản hóa TTHC. Giải quyết gộp đồng thời 2 TTHC, như: Giới thiệu địa điểm và cấp giấy phép quy hoạch; thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng. Qua thực hiện đã tiết giảm thời gian giải quyết TTHC bình quân 44%.

- Thứ ba: Luôn nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo của lãnh đạo và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức nhất là việc giải quyết thủ tục hồ sơ, các TTHC của công dân; xây dựng quy chế tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị, ban hành văn bản nghiêm cấm việc gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và DN.

Do làm tốt công tác cải cách TTHC, sau hai năm triển khai Đề án, Sở Xây dựng luôn đứng trong tốp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc (Năm 2016 xếp thứ 6; năm 2017 xếp thứ 6).

Ông có thể cho biết một số tham mưu của ngành xây dựng với UBND tỉnh trong công tác quy hoạch đô thị?

Sau khi Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 được Quốc hội ban hành, Sở Xây dựng đã tham mưu để triển khai lập và trình duyệt các đồ án quy hoạch lớn trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

1- Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, đồ án do đơn vị tư vấn Nikken Sekkei Nhật Bản thực hiện và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 10/2011;

2- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, đồ án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tháng 9/2012;

3-Trên cơ sở các đồ án quy hoạch lớn, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu tỉnh để triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án như: 3 đồ án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía nam, phía bắc và phía tây đô thị Vĩnh Phúc; 6 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 40 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang và phát triển các khu vực đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc... Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn tăng lên đáng kể: Phủ kín 100% quy hoạch xây dựng vùng; phủ kín 100% quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phủ kín 100% phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc...Công tác quy hoạch xây dựng của tỉnh những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lộ trình xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc sớm trở thành đô thị loại I.

Việc công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành đến nay được thực hiện như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, nhà đầu tư?

Sau khi các đồ án quy hoạch được phê duyệt, theo quy định thì trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch là của chính quyền địa phương và chủ đầu tư các dự án. Sở Xây dựng cũng đã tích cực phối hợp, đôn đốc các địa phương, các chủ đầu tư dự án tổ chức công bố, công khai quy hoạch đúng thời hạn tới cộng đồng dân cư, DN và các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời thường xuyên đăng tải thông tin quy hoạch được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử của Sở, của tỉnh. Ngoài ra Sở thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trên cơ sở quy hoạch xây dựng được phê duyệt, Sở Xây dựng tham mưu với tỉnh xây dựng các chương trình, dự án đề xuất lộ trình thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn cụ thể. Hàng năm, Sở Xây dựng phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án sử dụng đất, cần thu hút, kêu gọi đầu tư để đăng tải và công khai lựa chọn chủ đầu tư thông qua đấu thầu.

Việc công khai, cung cấp thông tin quy hoạch được Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đúng quy định, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, DN tiếp cận thông tin quy hoạch, lựa chọn địa điểm đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

Trân trọng cảm ơn ông!