VĨNH PHÚC

Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường

3:16:16 PM | 4/3/2019


Thu hút đầu tư có chọn lọc, gắn với phát triển bền vững đang là chủ trương lớn và trong thời gian gần đây Vĩnh Phúc đã “nói không” với các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường


Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện quản lý tốt về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh, điển hình phải kể đến Kế hoạch số 729/KH-UBND ngày 08/02/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, qua đó đã yêu cầu các cơ quan liên quan thẩm định dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, môi trường, pháp luật có liên quan và quy định của tỉnh, kiên quyết không trình phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng lớn, loại hình sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường,...

Có những dự án quy mô lên tới vài trăm triệu USD xin đầu tư tại Vĩnh Phúc, đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, đủ điều kiện xem xét, cấp phép đầu tư nhưng Sở TN&MT vẫn phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành đánh giá lại việc kiểm soát những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy qua đó đã từ chối dự án (như Dự án dệt - nhuộm có tổng vốn đầu tư 350 triệu USD của Tập đoàn TAL).

Trong thời gian tới để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lựa chọn những dự án đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, sử dụng đất đai, lao động có hiệu quả và thực hiện tốt việc không giới thiệu dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng lớn, các loại hình sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai

Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là một trong những chỉ số thành phần quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư. UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở TN&MT đã có nhiều nỗ lực cố gắng để cải thiện chỉ số này, các doanh nghiệp đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận đất đai và yên tâm hơn về sự ổn định của mặt bằng kinh doanh. Cụ thể trong đó, Sở TN&MT đã triển khai một số công việc: Thực hiện việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên trang web của Sở và trên cổng thông tin của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, minh bạch hóa thông tin về đất đai, mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất trong lựa chọn vị trí cũng như hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho các dự án sản xuất, kinh doanh; thực hiện việc công bố các loại giá đất trên địa bàn tỉnh, đổi mới cơ chế xác định bảng giá đất trên địa bàn theo hướng phù hợp với vị trí lô đất, đề xuất khung giá đất phù hợp sát với giá thị trường (cụ thể tham mưu với UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích KCN Bá Thiện của Tập đoàn Compal giao Ban quản lý các KCN làm chủ đầu tư và cho thuê với mức giá hấp dẫn, góp phần ổn định giá thuê hạ tầng và cơ bản lấp đầy trong thời gian ngắn).

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho rằng giá thuê hạ tầng KCN ở Vĩnh Phúc cao hơn nhiều so với các tỉnh khác. Bên cạnh đó, một số dự án do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, làm tăng dự toán tài chính của dự án ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà máy, cũng như tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư.