NINH THUẬN

Thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0

11:00:40 AM | 9/4/2019


Cuộc mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tác động đến mọi lĩnh vực đời sống. Để bắt nhịp với xu thế phát triển, thích ứng với CMCN 4.0, tỉnh Ninh Thuận đang có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động điều hành của chính quyền.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, để bắt nhịp với xu thế phát triển, thích ứng với CMCN 4.0 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 2816/KH-UBND ngày 5/7/2018 tập trung chỉ đạo tăng cường năng lực của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tiếp cận, khai thác và ứng dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng mạng viễn thông rộng khắp trên địa bàn tỉnh với công nghệ hiện đại; 100% các thôn, xã, huyện, thành phố đều đã có internet băng thông rộng, với 775 tuyến cáp quang có tổng chiều dài 6.691 km và 1.482 trạm thu phát sóng thông tin di động BTS (502 trạm 2G, 647 trạm 3G, 333 trạm 4G). Với cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện có sẵn sàng đảm bảo cho việc triển khai chính quyền điện tử và cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, ông Lưu Xuân Vĩnh chia sẻ.

Được biết, hiện nay, tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai trục kết nối liên thông văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với các cơ quan thuộc Chính phủ; triển khai kết nối liên thông hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đi vào hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính tập trung nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính công và cung cấp thông tin, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nói đến CMCN 4.0 không thể thiếu việc xây dựng đô thị thông minh. Với nỗ lực xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, ngày 28/2/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 728/KH-UBND về Lộ trình thực hiện triển khai xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Về kế hoạch này, ông Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cho rằng, thành phố thông minh là thành phố cần phát triển hạ tầng thông minh và các hệ thống thông tin thông minh. “ Phát triển các hệ thống thông tin thông minh hay nói cách khác cần xây dựng thành công chính quyền điện tử để có được hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin số phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất”, ông Kỳ nêu quan điểm.

Nguyễn Hoàng