THANH HOÁ

Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

1:30:53 PM | 19/4/2019

Thực hiện mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đến nay, hệ thống các trường cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hình thành mạng lưới phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình UBND tỉnh Thanh Hóa đề án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập theo hướng sáp nhập các trường có nhiệm vụ đào tạo cùng một nhóm ngành nghề; giải thể các trường hoạt động kém hiệu quả nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém. Sau năm 2017 chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong 2 năm 2017 - 2018 đã giải thể 3 trường trung cấp nghề công lập huyện Quảng Xương, Yên Định, TP.Thanh Hóa để thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; nâng cấp 2 trường trung cấp tư thục đào tạo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe lên trường cao đẳng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng hóa hình thức sở hữu, có quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ giáo dục phù hợp, đủ năng lực để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng gắn với thị trường lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường các hoạt động liên kết, phối hợp với doanh nghiệp ở tất cả các khâu trong quá trình đào tạo. Sở cũng đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành nghề cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, đồng thời tổ chức điều tra, khảo sát cung cầu lao động hàng năm làm cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động để định hướng ngành nghề đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn 2012 - 2017, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hợp tác, liên kết với 219 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp trong tỉnh là 152, doanh nghiệp ngoài tỉnh là 67. Tổng số lao động được doanh nghiệp tuyển dụng sau đào tạo là 31.295 người (cao đẳng 2.457 người, trung cấp 7.799 người, sơ cấp 10.512 người, đào tạo dưới 3 tháng 10.527 người), trong đó doanh nghiệp trong tỉnh là 23.688 (chiếm tỷ lệ 76%), doanh nghiệp ngoài tỉnh 7.067 (chiếm tỷ lệ 24%). Ngành nghề chủ yếu đã liên kết đào tạo gồm: May, điện, hàn, công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, xây dựng, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, dịch vụ vận tải, điều khiển tầu biển, khai thác công trình thủy lợi, trồng trọt, chăn nuôi…

Hình thức hợp tác với doanh nghiệp gồm: Phối hợp, liên kết trong việc xây dựng chương trình đào tạo; phối hợp, liên kết trong việc sử dụng thiết bị đào tạo, hỗ trợ giáo viên là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thợ lành nghề… tham gia giảng dạy tại trường hoặc hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp; đào tạo nghề nghiệp theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.